SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE QUALITY OF PARTY IN INDIVIDUAL LABOUR DISPUTES

Authors

  • Lavinia Onica Chipea University of Oradea, Oradea, Romania

DOI:

https://doi.org/10.15837/aijjs.v7i3.684

Keywords:

individual labour disputes, parties, employees, employers, accessory voluntary intervention, call in guarantee.

Abstract

Abstract
The paper proposes, based on the analysis of the Code of Civil Procedure and of labor
legislation, particularly those of the Labor Code and the Law on social dialogue, to nominate,
to develop analytically and synthetically the institution of the quality of party in a individual
labour conflict.
Along with the cited legal provisions, the examples of judicial practice in Bihor
County point out the specific of labor jurisdiction in the Romanian legal system, jurisdiction
governed by the Code of Civil Procedure, as common law, which is adapted to the special
legislation of the spirit of this institution.

Author Biography

Lavinia Onica Chipea, University of Oradea, Oradea, Romania

Faculty of Law, Department of Law and Administrative Sciences

References

N. Iancu, Migraţia internaţională a forţei de muncă, Pro Universitaria Publishing

House, Bucharest, 2013;

R. Florian, The procedure of determining the patrimonial liability within the

employment relationship, Agora International Journal of Juridical Sciences, no. 2/2012;

A. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe

articole, vol. II, “C.H. Beck†Publishing House, Bucharest, 2011;

Al. Ticlea, Tratat de dreptul muncii, 5th edition revised, “Universul Juridicâ€

Publishing House, Bucharest, 2011;

Gabriela Cristina Frentiu, Discuţii privind dreptul federaţiilor, confederaţiilor sau

uniunilor sindicale de reprezentare a membrilor de sindicat ce constituie federaţia,

confederaţia sau uniunea sindicală in “Dreptul†Review, no. 4/2011;

Lavinia Onica Chipea, Regimul juridic al conflictelor individuale de muncă,

“Universul Juridic†Publishing House, Bucharest, 2011;

Elena Ana Nechita, Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii Europene,

Agora University Press, Oradea, 2010;

I. T. Åžtefănescu, Tratat teoretic ÅŸi practic de drept al muncii, “Universul Juridicâ€

Publishing House, Bucharest, 2010;

M. Gheorghe, Căi amiabile de soluţionare a conflictelor de muncă, “Universul

Juridic†Publishing House, Bucharest, 2010;

L. Uta, F. Rotaru, S. Cristescu, Contractul individual de muncă. Practică judiciară,

“Hamangiu†Publishing House, Bucharest, 2009;

D. Top, Tratat de dreptul muncii, Wolters Kluwer Publishing, Bucharest, 2008;

I. Leş, Tratat de drept procesual civil, Fourth Edition, “CH Beck†Publishing House,

Bucharest, 2008;

Leontina Constantina Dutescu, Maria Cristina Letu, Unele aspecte privind

soluţionarea litigiilor având ca obiect nerespectarea clauzei de neconcurenţă inserată în

contractele individuale de muncă in “Revisra Română de Dreptul Muncii†Review, no.

/2008;

I. T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Wolters Kluwer Publishing House,

Bucharest, 2007;

R. Dimitriu, Conflictele de muncă ÅŸi soluţionarea lor, “Tribuna Economicăâ€

Publishing House, Bucharest, 2007;

A. Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii. Curs universitar, “All Beckâ€

Publishing House, Bucharest, 2005;

Gabriela Cristina Frentiu, Salarizarea personalului didactic din învățământul

preuniversitar/superior, in “Revista Română de Dreptul Muncii†Review no.1/2005;

A.Å¢iclea, A. Popescu, C. Tufan, M. Å¢ichindelean, O. Å¢inca, Dreptul muncii, “Rosettiâ€

Publishing, Bucharest, 2004;

V. VerdinaÅŸ, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu

modificările ulterioare, republicată, comentată, - 3rd edition, revised and enlarged, “Lumina

Lex†Publishing House, Bucharest, 2004;

S. Ghimpu, A. Ţiclea, Dreptul muncii, 2nd Edition, “All Beck†Publishing House,

Bucharest, 2001;

D. Firoiu, Dreptul muncii ÅŸi securităţii sociale, “Junimea†Publishing House,

Bucharest, 1996;

V. M. Ciobanu, Tratat teoretic ÅŸi practic de procedură civilă, vol. I, “Naţionalâ€

Publishing House, Bucharest, 1996;

Gârbaci, C., Cadrul actual al activităţii procesual -civile a procurorului in “Dreptulâ€

Review, no. 10-11/1994.

Downloads

Published

2013-10-01

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.