SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE QUALITY OF PARTY IN INDIVIDUAL LABOUR DISPUTES

  • Lavinia Onica Chipea University of Oradea, Oradea, Romania

Abstract

AbstractThe paper proposes, based on the analysis of the Code of Civil Procedure and of laborlegislation, particularly those of the Labor Code and the Law on social dialogue, to nominate,to develop analytically and synthetically the institution of the quality of party in a individuallabour conflict.Along with the cited legal provisions, the examples of judicial practice in BihorCounty point out the specific of labor jurisdiction in the Romanian legal system, jurisdictiongoverned by the Code of Civil Procedure, as common law, which is adapted to the speciallegislation of the spirit of this institution.

Author Biography

Lavinia Onica Chipea, University of Oradea, Oradea, Romania
Faculty of Law, Department of Law and Administrative Sciences

References

N. Iancu, Migraţia internaţională a forţei de muncă, Pro Universitaria Publishing
House, Bucharest, 2013;

R. Florian, The procedure of determining the patrimonial liability within the
employment relationship, Agora International Journal of Juridical Sciences, no. 2/2012;
A. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe
articole, vol. II, “C.H. Beck” Publishing House, Bucharest, 2011;

Al. Ticlea, Tratat de dreptul muncii, 5th edition revised, “Universul Juridic”
Publishing House, Bucharest, 2011;

Gabriela Cristina Frentiu, Discuţii privind dreptul federaţiilor, confederaţiilor sau
uniunilor sindicale de reprezentare a membrilor de sindicat ce constituie federaţia,
confederaţia sau uniunea sindicală in “Dreptul” Review, no. 4/2011;

Lavinia Onica Chipea, Regimul juridic al conflictelor individuale de muncă,
“Universul Juridic” Publishing House, Bucharest, 2011;

Elena Ana Nechita, Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii Europene,
Agora University Press, Oradea, 2010;

I. T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, “Universul Juridic”
Publishing House, Bucharest, 2010;

M. Gheorghe, Căi amiabile de soluţionare a conflictelor de muncă, “Universul
Juridic” Publishing House, Bucharest, 2010;

L. Uta, F. Rotaru, S. Cristescu, Contractul individual de muncă. Practică judiciară,
“Hamangiu” Publishing House, Bucharest, 2009;

D. Top, Tratat de dreptul muncii, Wolters Kluwer Publishing, Bucharest, 2008;
I. Leş, Tratat de drept procesual civil, Fourth Edition, “CH Beck” Publishing House,
Bucharest, 2008;

Leontina Constantina Dutescu, Maria Cristina Letu, Unele aspecte privind
soluţionarea litigiilor având ca obiect nerespectarea clauzei de neconcurenţă inserată în
contractele individuale de muncă in “Revisra Română de Dreptul Muncii” Review, no.
5/2008;

I. T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Wolters Kluwer Publishing House,
Bucharest, 2007;

R. Dimitriu, Conflictele de muncă şi soluţionarea lor, “Tribuna Economică”
Publishing House, Bucharest, 2007;

A. Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii. Curs universitar, “All Beck”
Publishing House, Bucharest, 2005;

Gabriela Cristina Frentiu, Salarizarea personalului didactic din învățământul
preuniversitar/superior, in “Revista Română de Dreptul Muncii” Review no.1/2005;
A.Ţiclea, A. Popescu, C. Tufan, M. Ţichindelean, O. Ţinca, Dreptul muncii, “Rosetti”
Publishing, Bucharest, 2004;

V. Verdinaş, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările ulterioare, republicată, comentată, - 3rd edition, revised and enlarged, “Lumina
Lex” Publishing House, Bucharest, 2004;

S. Ghimpu, A. Ţiclea, Dreptul muncii, 2nd Edition, “All Beck” Publishing House,
Bucharest, 2001;

D. Firoiu, Dreptul muncii şi securităţii sociale, “Junimea” Publishing House,
Bucharest, 1996;

V. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, “Naţional”
Publishing House, Bucharest, 1996;

Gârbaci, C., Cadrul actual al activităţii procesual –civile a procurorului in “Dreptul”
Review, no. 10-11/1994.
Published
2013-10-01
How to Cite
CHIPEA, Lavinia Onica. SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE QUALITY OF PARTY IN INDIVIDUAL LABOUR DISPUTES. AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL SCIENCES, [S.l.], v. 7, n. 3, oct. 2013. ISSN 2067-7677. Available at: <http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/article/view/684>. Date accessed: 17 may 2022. doi: https://doi.org/10.15837/aijjs.v7i3.684.

Keywords

individual labour disputes;parties;employees;employers;accessory voluntary intervention;call in guarantee.