Vol 15, No 1 (2020)

INT J COMPUT COMMUN

DOI: https://doi.org/10.15837/ijccc.2020.1

Table of Contents

Articles

Marcel Ioan Bolos, Victoria Bogdan, Ioana Alexandra Bradea, Claudia Diana Sabau Popa, Dorina Nicoleta Popa
PDF
Guo Cao
PDF
Hao Zhang, Huixia Feng, Yan Cui, Yuting Wang
PDF
Songmin Chen, Xiyan Lv, Juanqiong Gou
PDF
Bogdana Stanojevic, Simona Dzitac, Ioan Dzitac
PDF
Xiaozhuan Gao, Yong Deng
PDF
Shuai Sun, Bin Hu, Zhou Yu, Xiaona Song
PDF
Fang Zhao
PDF
Sen Wu, Huifei Li, Lu Liu
PDF
Ping Zou, Baocun Hou, Jiang Lei, Zhenji Zhang
PDF