Mei, Zhuolin, School of Computer and Big Data Science, Jiujiang University, China