Peng, Yunjuan, Beijing Jiaotong University, Beijing, China, China