Ma, Yixuan, School of Software Engineering, Beijing Jiao Tong University, China, China