Cai, Yaojun, Information Center of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning, Guangxi, China, China