Fan, Xiangbo, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang, Guizhou, China, China