Vlădoiu, Monica, Petroleum-Gas University of Ploie¸sti, Departament of Informatics Bd. Bucure¸sti, Nr. 39, Ploiești, Romania, Romania