Yang, Jing, Hebei Women and Children Activity Center, Shijiazhuang 050081, China, China