Yu, Jiguo, School of Computer Science, Qufu Normal University, Rizhao, 276826, P.R. China, China