Gao, Fengmei, Chongqing College of Electronic Engineering, Chongqing 401331, China, China