Skip to content.

Au început cursurile la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Written on Nov. 20, 2012.

Au început cursurile la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Prin adresa nr. 57208, din 19.09.2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.) a aprobat organizarea de către Universitatea Agora, începând cu anul universitar 2012-2013,  a următoarelor programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, învăţământ cu frecvenţă (cu 30 ECTS-credite transferabile pentru eventualele programe de master sau alte programe de studii postuniversitare):

  1. Instituţii de dreptul muncii (224 ore);
  2. Instituţii de drept privat (224 ore);
  3. Ştiinţe penale şi criminalistică (224 ore);
  4. Managementul resurselor umane (210 ore);
  5. Audit financiar contabil  (224 ore).

Aceste programe au următoarele caracteristici:

  1. Cursurile se adresează posesorilor de diplomă de licenţă (sau adeverinţă, pentru promoţia 2012);
  2. Înscrierile pot începe oricând şi pot cotinua şi după completarea locurilor, pentru o serie viitoare, pe parcursul întregului an universitar;
  3. Forma de organizare este flexibilă (cursurile pot începe oricând şi se pot organiza modular);
  4. Finalizarea studiilor se face printr-un examen practic de certificare a competenţelor profesionale, iar cei promovaţi primesc un CERTIFICAT DE ATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE şi un SUPLIMENT DESCRIPTIV, sub egida M.E.C.T.S.

Orarul poate fi vizualizat AICI.

Back to content.