Skip to content.

Deschiderea anului universitar 2012-2013: Mesajul rectorului

Written on Sept. 28, 2012.

Deschiderea anului universitar 2012-2013: Mesajul rectorului

Cuvântul Rectorului Universităţii Agora din Oradea la deschiderea anului universitar 2012-2013:

Universitatea Agora este mai apreciată în SUA decât în România şi mai cunoscută în centrele universitare mari, decât la Oradea***

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac, rector@univagora.ro

Oradea, 28 Septembrie 2012.

***

Fiind o universitate tânără, centrată pe educaţie în domeniul ştiinţelor sociale, Universitatea Agora îşi asumă misiunea să transmită studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune ca, într-un timp rezonabil, să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării, tinzând în viitor spre o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută în mediul academic românesc şi european ca un model eficient al accesului la succes într-o societate dinamică.”

(Extras din Carta 2012: Misiunea Universităţii Agora).

1. Autoprezentare

În spiritul bunelor practici, pentru cei care încă nu mă cunosc, am să mă prezint singur, cât mai sumar, desigur. Sunt prof.univ.dr. Ioan Dziţac, rectorul Universităţii Agora din Oradea. Am obţinut licenţa în matematică şi doctoratul în informatică la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. Am o experienţă didactică de 35 de ani. Am predat matematică în învăţământul preuniversitar din Bihor timp de 13 ani, iar de 22 de ani lucrez în învăţământul superior, parcurgând succesiv funcţiile didactice de lector, conferenţiar, iar în prezent profesor universitar. Am predat matematică şi informatică la Universitatea din Oradea (de stat), Universitatea Agora din Oradea (privată), Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (de stat) şi Universitatea din Craiova (de stat).

Alături de domnul academician Florin Gheorghe Filip şi domnul prof.univ.dr. Mişu-Jan Manolescu, am fondat la Universitatea Agora conferinţa internaţională ICCCC, care s-a bucurat de prezenţa unor mari personalităţi din universităţi celebre de pe toate continentele, culminând cu conferinţa invitată a savantului Lotfi A. Zadeh, părintele logicii fuzzy (a cărui operă ştiinţifică a atras peste 100.000 de citări, precum şi jurnalul ştiinţific IJCCC, care a devenit prima revistă de informatică românească cotată în sistemul ISI (Thomson Reuters).

citeşte mai departe...

Back to content.