Skip to content.

UAO: Cele mai importante 10 evenimente ale anului 2012

Written on Sept. 7, 2012.

UAO: Cele mai importante 10 evenimente ale anului 2012

1. Legiferarea acreditării de către parlament

Acreditarea Universităţii Agora din Oradea (UAO), acordată de ARACIS în 2010, a fost confirmată prin Legea nr. 59 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222 din 3 aprilie 2012: http://univagora.ro/universitate/acreditare/ .

2. Cartă actualizată, aprobată de senat şi avizată de ministerul educaţiei

Carta actualizată, aprobată de senatul universitar şi semnată de prof.univ.dr. Adriana Manolescu, preşedintele senatului, a fost avizată de minister şi poate fi consultată la  http://univagora.ro/universitate/carta/.

3. Rector nou, ales de comunitatea academică şi confirmat de minister

Ministerul a confirmat în funcţia de rector pe domnul prof.univ.dr. Ioan Dziţac (pentru legislatura 2012-2016): http://univagora.ro/universitate/rectorat/ .

4. Decan nou, selectat pe bază de concurs

Rectorul a organizat concurs pentru ocuparea postului de decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice, concurs câştigat de conf.univ.dr. Gabriela Bologa: http://univagora.ro/academic/fdse/ .

5. Examen de licenţă cu diplome eliberate de Universitatea Agora

Pentru prima dată, Universitatea Agora, proaspăt acreditată, a primit dreptul de a organiza examen de licenţă în organizare proprie şi să elibereze diplome de licenţă girate de minister. Taxa de licenţă s-a redus cu 50% faţă de anii anteriori, iar promovabilitatea a fost de 100%: http://univagora.ro/studenti/finalizare-studii/ .

6. Primul Doctor Honoris Causa al Universităţii Agora

Universitatea Agora, odată cu acreditarea, a primit şi dreptul de a acorda titluri de “Doctor Honoris Causa”. Prima diplomă a fost acordată domnului academician Florin Gheorghe Filip, directorul general al Bibliotecii Academiei Române: http://univagora.ro/universitate/doctor-honoris-causa/ .

Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa unor cercetători importanţi din ţară şi străinătate, participanţi la a patra ediţie a tradiţionalei conferinţe ICCCC, organizată de Universitatea Agora din 2 în 2 ani: http://www.icccc.univagora.ro/.

7. Acord de colaborare cu chinezii

Prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Agora, a semnat un acord de colaborare cu prof.univ.dr. Yong Shi, reprezentantul Societăţii Chineze de Modernizare a Managementului: http://univagora.ro/noutati/2012/05/14/acord/ .

8. Instalarea unei platforme de e-learning

A fost instalată platforma Moodle, cea mai performantă platformă de e-learning, care va permite studenţilor să studieze şi dea să teste pe calculator de la distanţă: http://moodle.org/ .

9. Programe postuniversitare de un semestru pentru licenţiaţi

Sunt în curs de aprobare la minister trei programe postuniversitare pe domeniul Drept şi două pe domeniul Ştiinţe Economice:  http://univagora.ro/academic/postuniv/ .

10. Site nou

Un site nou, care se doreşte “prietenos”, a fost lansat de curând, propunându-şi să ofere informaţii structurate, în spiritul transparenţei şi utilităţii publice, tuturor celor interesaţi: http://univagora.ro.

                Mai putem aminti că, începând cu acest an, în campusul Universităţii Agora va funcţiona şi Şcoala Primară Internaţională Agora, cu predare în limba engleză, care încă mai are locuri la clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a: http://univagora.ro/parteneri/scoala-internationala-agora/ .

De a semenea, au mai rămas locuri pentru admiterea la facultate în sesiunea de toamnă, la specializările: Management (3 ani, 18 locuri), Drept (4 ani, 49 locuri), Poliţie locală (3 ani, 79 locuri) şi Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani, 88 locuri): http://univagora.ro/studenti/admitere/ .

Rector,

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Back to content.