Skip to content.

Examen de licenţă la specializarea Management

Written on July 31, 2012.

Examen de licenţă  la specializarea Management

În 28 iulie 2012 au avut loc examene de licenţă pentru absolvenţii specializării Management,  constând în două probe. Promovabilitatea a fost  de 100%.

Comisia de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă acreditat: Management-180 ECTS

Sesiunea: Iulie 2012

Preşedinte: Prof.univ.dr. Daniel Breaz, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

Membrii:

1. Prof.univ.dr. Nicolae Todea, Universitatea „1 Decembrie 1918”din  Alba Iulia

2. Prof.univ.dr. Filimon Stremţan, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

3. Prof.univ.dr. Adriana Manolescu, Universitatea Agora din Oradea

6. Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din Oradea

Secretar de comisie:

Lect.univ.drd. Casian Butaci, Universitatea Agora din Oradea

RECTOR,

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Back to content.