Skip to content.

Decanul FDSE a fost confirmat

Written on May 18, 2012.

Decanul FDSE a fost confirmat

Oradea, 18 mai 2012: Senatul Universităţii Agora din Oradea a confirmat în funcţia de decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice (FDSE) pe doamna conf.univ.dr. Gabriela Bologa. Mandatul decanului este de patru ani: 2012-2016.

Comisia pentru Concursul public de selecţie a decanului a avut următoarea componenţă:

  1. Prof.univ.dr. Ioan Dziţac – preşedinte;
  2. Prof.univ.dr. Adriana Manolescu – membru;
  3. Conf.univ.dr. Vasile Creţ – membru;
  4. Student Dragoş Cotro – membru.

RECTOR,

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Back to content.