Skip to content.

Carta avizată, Rectorul confirmat

Written on May 3, 2012.

Carta  avizată, Rectorul confirmat

ORADEA, 2 mai 2012: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a avizat Carta Universităţii Agora şi a confirmat în funcţia de rector al Universităţii Agora din Oradea pe domnul prof.univ.dr. Ioan Dziţac. Mandatul rectorului este de patru ani: 2012-2016. În următoarea perioadă rectorul va declanşa procedura de selecţie prin concurs  a decanului de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice.

Back to content.