Sari la conținut.

Etichete

100 11 decembrie 15 15 ani 20 ani 2012 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017 2018 2018-2019 2019 2019-2020 2020 50 70 ani 80 ani absolventi academie accept acord acreditare administratie admitere admitere2015 afer agora agora university aiac2016 ailc2017 ailc2018 alfred bruckstein Ambassador american an universitar aniversare anual aracis atestare award bacalaureat BACStud bacstud2016 beijing bilant bologna brainstorming brussels burse carta causa cazare cercetare chengdu chile china chinese academy of science chinez colaborare conference conferences conferinta conferinta internationala contabilitate cooperare COPE country covid-19 craciun dan tufis decan Delhi deschidere deschiderea dezvoltare DHC digi24 diploma disertatie doctor doctor honoris causa drept drepturile omului e-mail economics elsevier erasmus Erasmus+ etica eua-iep evaluarea universitatilor examen examen absolvire excellence factor de impact facultate facultati felix festivitati final finalizare fuzzy gang kou guvern honoris human rights icccc icccc2014 icccc2016 icccc2018 icccc2020 ieee IEEE Xplore IJCCC impact factor incredere india Indonesia informatica de gestiune informaticieni intalnire-consultativa international internationala internationali internationalizat internship invited lecture Ioan Dzitac isi itqm2014 itqm2018 iulie jcr jiatong university journal keynote lansare de carte law lectura invitata licenta lithuania logica fuzzy lotfi lotfi zadeh magistratura management managementul auditului financiar contabil managementul informatizat al afacerilor masa masa rotunda master masterat membru de onoare al senatului universitar merit mesaj minister minoritati minorities misiune moscova mou noul an obiective omagiu panegiric paper parlament partner search PhD thesis politie politie locala postuniversitar postuniversitare profesor honoris causa professor program programe acreditate rank raport realizari rector rectori romani România 100 rosca salvo ando sarbatoare school scopus scor de influenta seminar senator septembrie sets simpozion simpozion studentesc sociala solomon marcus special session specializari sponsorizare stagii stanford university start stiri strategie studentesc studenti studii succes summer swufe tinca tinte toamna top top 50 u-multirank ue universitate Vilnius vizita vizita de lucru vot web of science workshop zadeh

Articole cu eticheta master

Finalizare studii -2015

Scris în 3 Martie 2015.

Finalizare studii -2015

Examene de finalizare studiilor universitare  -  2015

 • H.G.580 /2014 (nomenclator programe de licență și anexele 1-8) :  File - HG580-2014; File - Anexa1; File - Anexele2-8.

 • Ordin MECS 3179/2015 (metodologie finalizare studii 2015):


  Icon
  PDF (166,3 KO)

 • Regulamentul propriu al Universității Agora (finalizare studii 2015): 


  Icon
  PDF (203,0 KO)


Examenul de licenţă la programul de studii "POLIŢIE LOCALĂ" - sesiunea septembrie 2015

 • Perioada susținerii examenului: sesiunea septembrie: 07.09.2015 – 13.09.2015. 
 • Informații despre elaborarea lucrării de licență: 

Examenul de licenţă la programul de studii "DREPT" - sesiunea iulie 2015

Perioada susținerii examenului: sesiunea iulie: 17.07.2015-31.07.2015.

Examenul de licenţă la programul de studii "MANAGEMENT" - sesiunea iulie 2015

 • Perioada susținerii examenului: sesiunea iulie: 17.07.2015-31.07.2015.

Examenul de licenţă la programul de studii "CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE" - sesiunea iulie 2014

 • Perioada susținerii examenului: sesiunea iulie: 17.07.2015-31.07.2015.
 • Informații despre elaborarea lucrării de licență și examen:


  Icon
  PDF (366,9 KO)

 • Tematică: 


  Icon
  PDF (498,5 KO)

EXAMENUL DE DISERTAȚIE -sesiunea iulie 2015

Examenul de disertație la programul de studii Master - ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ - sesiunea iulie 2015

 • Perioada susținerii examenului: sesiunea iulie: 17.07.2015-31.07.2015.

Examenul de disertație la programul de studii Master - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - sesiunea iulie 2015

 • Perioada susținerii examenului: sesiunea iulie: 17.07.2015-31.07.2015.

Admitere doar cu bacalaureat

Scris în 14 Septembrie 2014.

Admitere doar cu bacalaureat

COMUNICAT DE PRESĂ:

UNIVERSITATEA AGORA NU VA ORGANIZA COLEGII NON-UNIVERSITARE

Am citit cu mare atenție Ordinul nr. 4542, publicat în M.Of. nr. 663 din 9.09.2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014-2015, coroborat cu Legea 1/2011 modificată ulterior, inclusiv de Ordonanța de urgență a Guvernului, OUG nr.49/2014, privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative.

În urma unei analize SWOT, efectuată pe cazul  Universității Agora, am ajuns la următoarele concluzii:

S. Puncte tari

Universitatea Agora este acreditată prin Legea 59/2012 și are specializări acreditate/autorizate (licență -nivel 6 și master -nivel 7) în domeniile:

1.      Drept;

2.      Management;

3.      Contabilitate;

4.      Poliție locală.

W. Puncte slabe

1.      Imagine: Este o contradicție logică să ai colegii nonuniversitare la o universitate. Am risca un deficit de imagine, adică să fim asimilați cu o non-universitate (sau ”fabrică de diplome” - în limbaj jurnalistic). Și așa suferim că media pecetluiește, pe nedrept și cu prea mare ușurință, toate universitățile particulare cu această sintagmă.

2.      Calitate și imagine: Legislația permite accesul, la aceste studii nonuniversitare din universități, pentru orice absolvent de liceu, chiar dacă n-a obținut bacalaureatul. Este adevărat că printre cei care n-au promovat bacalaureatul, din diverse motive, pot fi și candidați capabili, iar universitatea are posibilitatea să facă un triaj printr-un examen de admitere propriu, dar problema rămâne la nivel de percepție publică și imagine.

O. Oportunități

Universitatea Agora are posibilitatea și capacitatea de a înființa următoarele specializări de învățământ terțiar (nivel 5), care ar putea fi atractive:

1.      Agent comercial;

2.      Asistent manager;

3.      Grefier;

4.      Detectiv particular.

T. Pericole

1.      În anul universitar 2014-2015 școlarizarea la colegiile nonuniversitare se va face numai cu taxă, inclusiv la universitățile de stat. Din anul universitar următor, însă, universitățile de stat vor primi locuri finanțate de la buget, iar universitățile particulare nu (veșnica discriminare, deși evaluarea universităților private se face după exact aceleași standarde ca și a celor de stat, mai mult, universitățile private trebuie să aibă asigurată baza materială și umană din resurse proprii). În situația în care vor apărea locuri bugetate la stat, universitățile private nu vor mai fi atractive pentru candidați (exact cum se întâmplă și la învățământul universitar de licență și master).

2.      Mai există posibilitatea, deși foarte puțin probabilă, ca Parlamentul să respingă OUG nr.49/2014 și astfel colegiile nonuniversitare din universități să intre în lichidare.

Concluzia finală. Analiza SWOT arată că înființarea unui colegiu nonuniversitar la Universitatea Agora, în anul universitar 2014-2015, NU ESTE ACCEPTABILĂ.Concluzia a fost votată în unanimitate de către membrii Consiliului de administrație și membri Senatului universitar.


ADMITEREA DE TOAMNĂ LA UNIVERSITATEA AGORA CONTINUĂ:

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE

Sesiunea a II-a de admitere (taxa 500 EURO/an):

a) 24 iulie – 26 septembrie: înscrierea candidaţilor;

b) 29 septembrie: selecția dosarelor și afișarea rezultatelor

c) 30 septembrie: - afişarea rezultatelor finale ale admiterii.

Admiterea la studiile de licenţă/master se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă.

Admiterea la studii universitare de LICENŢĂ (Ciclul 1)

1.     : Drept-4 ani;

2.     Management -3 ani;

3.     Contabilitate și informatică de gestiune -3 ani,

4.     Poliţie locală-3 ani, pentru posesorii de diplome de bacalaureat sau adeverinţe pentru promoţia 2014): Intră...

     Admiterea la studii universitare de MASTER (Ciclul 2):

1.     Managementul resurselor umane - 2 ani;

2.     Ştiinţe penale şi criminalistică -1 an, pentru posesorii de diplome de licenţă sau adeverinţe (pentru promoţia 2014):Intră...

     Admiterea la studii POSTUNIVERSITARE (1 semestru în domeniile Drept, Management şi Contabilitate, pentru posesorii de diplome de licenţă sau master sau adeverinţe (pentru promoţia 2014): Intră...

Înscrieri: Piaţa Tineretului, nr. 8, Oradea, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, secretariat@univagora.ro

BURSE

Bursa socială

Pe lângă Bursele Agora, universitatea mai oferă studenţilor care provin din familii cu venituri modeste, dar cu rezultate bune, câte 20 de burse sociale la începutul fiecărui an universitar.

Bursele sociale sunt repartizate în urma analizării dosarelor de bursă socială de către Senatul Universităţii Agora şi a situaţiei şcolare a solicitanţilor (aceştia trebuie să aibă media generală şapte, cel mult două restanţe şi nici o re-examinare). Dosarele depuse trebuie să cuprindă toate actele care "pledează" în favoarea solicitantului/studentului şi care să ateste situatia materială precară a acestuia. Dosarele pentru anul universitar 2014-2015 se depun până la 1 octombrie 2014.

Bursa de merit

Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii Agora a hotărât acordarea unor burse de merit pentru studenţii cei mai merituoşi, care acoperă integral taxele de şcolarizare.

După o atentă analiză a situaţiei scolare a studenţilor care au obţinut minim media 9 (nouă) la sfârşitul anului universitar, Senatul Universităţii Agora acordă burse de merit acelora dintre studenţi care au obţinut cea mai mare medie.

Alternative de cazare pentru studenții Universităţii Agora:

 1. În Băile Felix, la Hotelul Padiș, în camere cu baie proprie și televizor.
  • Preț: între 150 și 200 lei/lună, în regim de două persoane în cameră.
  • Transport:
   • de la Universitatea Agora până la ieșirea din oraș (Cartier Nufărul), 35 lei/lună (abonament cu reducere pentru studenți);
   • din „Nufărul” până în Felix, la hotel, abonament 62 lei/lună.
 1. În Oradea, la căminul Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”, Str. Poieniței nr. 25.
  • Preț: 150 lei/lună fără cartelă de masă și 300 lei/lună cu cartelă de masă la cantina liceului.
  • Regimul de cazare este de patru persoane în cameră, cu baie comună

Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC,

Rector al Universității Agora din Oradea

Agenda lunii octombrie la Universitatea Agora

Scris în 14 Septembrie 2013.

Agenda lunii octombrie la Universitatea Agora

Agenda

1 OCTOMBRIE 2013

Deschiderea festivă a anului universitar 2013-2014

Locul de desfăşurare: Campusul Agora, Amfiteatrul Albastru

Ora: 17

4-6 OCTOMBRIE 2013

7th Agora International Economical Conference - AIEC 2013

"Competitiveness and Performance in the EU Economy"

Locul de desfăşurare: Campusul Agora, Aula Albastră

Detalii: http://univagora.ro/ro/aiec013/

5 OCTOMBRIE 2013

Ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii Agora

domnului prof.univ.dr. Constantin Roşca

Locul de desfăşurare: Campusul Agora, Aula Albastră

Ora: 10

10-12 OCTOMBRIE 2013

Participarea rectorului Universităţii Agora, prof,univ.dr. Ioan Dziţac, la Adunarea Generală a Consiliului Național al Rectorilor

Locul de desfăşurare: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava.

Detalii: http://www.cnr-romania.ro/membri

16-19 OCTOMBRIE 2013

Vizita unei delegaţii de la Kalasalingam University din India la Universitatea Agora

Scop: Semnarea unui acord de colaborare

17 OCTOMBRIE 2013

Deschiderea oficială a şcolii masterale la Universitatea Agora

Locaţia: Campusul Agora, Aula Albastră

17-18 OCTOMBRIE 2013

7th Agora International Law Conference, AILC 2013

“Prospects and Challenges of 21st Century Law”

Detalii: http://univagora.ro/en/ailc2013/

Pagina 1 din 2. 1 2 »

Înapoi la conținut.