Sari la conținut.

Etichete

100 11 decembrie 15 15 ani 20 ani 2012 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017 2018 2018-2019 2019 2019-2020 2020 50 70 ani 80 ani absolventi academie accept acord acreditare administratie admitere admitere2015 afer agora agora university aiac2016 ailc2017 ailc2018 alfred bruckstein Ambassador american an universitar aniversare anual aracis atestare award bacalaureat BACStud bacstud2016 beijing bilant bologna brainstorming brussels burse carta causa cazare cercetare chengdu chile china chinese academy of science chinez colaborare conference conferences conferinta conferinta internationala contabilitate cooperare COPE country covid-19 craciun dan tufis decan Delhi deschidere deschiderea dezvoltare DHC digi24 diploma disertatie doctor doctor honoris causa drept drepturile omului e-mail economics elsevier erasmus Erasmus+ etica eua-iep evaluarea universitatilor examen examen absolvire excellence factor de impact facultate facultati felix festivitati final finalizare fuzzy gang kou guvern honoris human rights icccc icccc2014 icccc2016 icccc2018 icccc2020 ieee IEEE Xplore IJCCC impact factor incredere india Indonesia informatica de gestiune informaticieni intalnire-consultativa international internationala internationali internationalizat internship invited lecture Ioan Dzitac isi itqm2014 itqm2018 iulie jcr jiatong university journal keynote lansare de carte law lectura invitata licenta lithuania logica fuzzy lotfi lotfi zadeh magistratura management managementul auditului financiar contabil managementul informatizat al afacerilor masa masa rotunda master masterat membru de onoare al senatului universitar merit mesaj minister minoritati minorities misiune moscova mou noul an obiective omagiu panegiric paper parlament partner search PhD thesis politie politie locala postuniversitar postuniversitare profesor honoris causa professor program programe acreditate rank raport realizari rector rectori romani România 100 rosca salvo ando sarbatoare school scopus scor de influenta seminar senator septembrie sets simpozion simpozion studentesc sociala solomon marcus special session specializari sponsorizare stagii stanford university start stiri strategie studentesc studenti studii succes summer swufe tinca tinte toamna top top 50 u-multirank ue universitate Vilnius vizita vizita de lucru vot web of science workshop zadeh

Articole cu eticheta agora

Univ. Agora oferă 4 tipuri de burse

Scris în 11 Iulie 2017.

Univ. Agora oferă 4 tipuri de burse

Regulamentul de burse

Cu toate că Universitatea Agora este o instituţie particulară de învăţământ superior, ea vine în sprijinul studenţilor săi prezentând în cadrul ofertei educaţionale locuri fără taxă în cadrul fiecărei specializări - burse Agora.

1. Bursa Agora

Bursa Agora acoperă integral taxa anuală de studiu (500 EUR/an). Astfel, la fiecare din cele 4 specializări acreditate, care funcţionează la Universitatea Agora, sunt acordate burse Agora în funcție de o serie de criterii de performanță, stabilite de către  Consiliul de administrație.

Bursa de studiu „Agora” nu se mai acordă pentru următorul semestru, în următoarele condiții :

  • nepromovarea unui examen în sesiunea gratuită de examene;
  • media generală pentru fiecare semestru sub 7 (şapte).

2. Bursa socială

Pe lângă Bursele Agora, universitatea mai oferă studenţilor care provin din familii cu venituri modeste, dar cu rezultate bune, burse sociale la începutul fiecărui an universitar.

Bursele sociale sunt repartizate în urma analizării dosarelor de bursă socială de către Senatul Universităţii Agora şi a situaţiei şcolare a solicitanţilor (aceştia trebuie să aibă media generală minim şapte, cel mult două restanţe şi nici o re-examinare).   Dosarele depuse trebuie să cuprindă toate actele care „pledează” în favoarea solicitantului şi care să ateste situația materială precară a acestuia. Dosarele pentru anul universitar următor se depun până la 1 octombrie.

3. Bursa de merit

Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii Agora a hotărât acordarea unor burse de merit pentru studenţii cei mai merituoşi, care acoperă integral taxele de şcolarizare.

După o atentă analiză a situaţiei scolare a studenţilor care au obţinut minim media 9 (nouă) la sfârşitul anului universitar, Senatul Universităţii Agora acordă burse de merit acelora dintre studenţi care au obţinut cea mai mare medie și care s-au distins prin activitatea profesională și extrașcolară.

4. Burse de la sponsori

De exemplu, SC Coniz Romarg srl, Piteşti, Director General: ing. Gheorghe Griguţă, a oferit:

  • O bursă de studii pe 3 ani (2012-2015) la specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune (valoarea bursei acoperă taxele de şcolarizare =500 EUR/an).

Orice altă sponsorizare este binevenită!

Detalii despre înscrierile la Admiterea 2017-2018:

http://univagora.ro/ro/studenti/admiterea/

FSJA vă prezintă (1): Specializarea DREPT

Scris în 3 Iunie 2016.

FSJA vă prezintă (1): Specializarea DREPT

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA) vă prezintă (1):

Programul de studii DREPT

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea are în oferta educaţională programul de studii DREPT, acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S), în domeniul fundamental  ştiinţe juridice.

Studiile se desfăşoară pe durata a patru ani, în limba română, cu frecvenţă , având alocate 240 de credite transferabile.

Procedura de admitere se bazează exclusiv pe competenţele candidatului şi nu se aplică niciun fel de criterii discriminatorii. Se pot înscrie în vederea ocupării unui loc dintre cele 100 scoase la concurs, numai absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul şcolarizării universitare, confirmate prin obţinerea diplomei de licenţă în domeniul ştiinţe juridice sunt corespunzătoare  pentru a permite absolvenţilor de la programul de studii DREPT, urmând procedurile specifice, să fie admişi în profesiile juridice, şi nu numai. De exemplu: jurist, avocat, notar, procuror, judecător, mediator, executor judecătoresc, consultant în domeniul juridic , cadru didactic etc. In acest sens, evidenţiem rezultatele unor absolvenţi ai Universităţii Agora din municipiul Oradea la examenele de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM) care au plasat universitatea pe locuri fruntaşe  la nivel naţional http://ovidan.ro/?p=articles.details.12277 ; rezultatele bune care au făcut posibilă admiterea absolvenţilor în Barou, de exemplu punctajul foarte bun obţinut de absolventul Radi Ionuţ,  al şaselea la admiterea în Barou între candidaţii care s-au înscris la Centrul de Examinare Timişoara, fiind în ordinea mediilor primul clasat dintre candidaţii înscrişi pentru Baroul Bihor;  doi absolvenţi notari definitivi Sălăgean Dan şi Gabor Melinda; un cadru didactic universitar; un doctorand.

Pe lângă activităţile didactice specifice orelor de cursuri şi seminarii aferente disciplinelor din planul de învăţământ, activitatea studenţească de cercetare, documentare şi aplicaţiile practice studenţeşti formează o componentă foarte importantă în alegerea şi urmarea unui traseu profesional  al studentului admis la programul de studii DREPT, necesare în orientarea spre o viitoare carieră juridică şi continuarea studiilor la ciclurile: masterat, doctorat. Studenţii pot participa anual cu lucrări ştiinţifice elaborate sub îndrumarea unor cadre didactice la sesiunile ştiinţifice studenţeşti organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, cum sunt: Brainstorming în Agora Cercurilor Studenţeşti http://univagora.ro/ro/universitate/noutati/2016/05/26/bacstud-2016/ , sesiunea de procese simulate în cauză penală http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13457 , sesiunea de procese simulate în cauză civilă http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13443

Climatul, cultura academică din comunitatea Universităţii Agora, importanţa activităţilor practice, inclusiv a modului în care se desfăşoară practica studenţească a studenţilor de la drept sunt atestate de numărul  granturilor/proiectelor implementate  în care grupul ţintă sunt studenţii care urmează programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative http://univagora.ro/ro/cercetare/proiecte/

Spaţiile în care studenţii de la drept îşi desfăşoară activitatea didactică, practică, de cercetare, documentare, informare, întâlnirile de  lucru cu diferiţi specialişti din practică sunt proprii şi se compun din: săli de curs, seminarii, laborator de criminalistică, laborator de informatică, sală de procese simulate, centre de cercetare, bibliotecă, sală de sport.

Relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării iar metodele şi mediile de învăţare sunt centrate pe student.

Cadrele didactice (profesori Jean  Monnet, conducători de doctorat, cercetători tineri, membrii în bord-ul asociaţilor profesionale din domeniul ştiinţelor juridice) care deservesc programul de studii DREPT sunt personalităţi recunoscute în domeniul ştiinţelor juridice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, fie prin activitatea ştiinţifică şi de cercetare individual realizată sau  în cadrul diferitelor programe de cercetare, fie prin/şi activitatea practică desfăşurată în cadrul unor instituţii relevante în domeniul juridic. Centrele de cercetare http://www.cepct.ro/ , conferinţa anuală  Agora International Law Conference, ajunsă la ediţia a X-a în acest an http://univagora.ro/ro/ailc2016/ , revista AGORA International Journal of Juridical Sciences indexată în mai multe de baze de date internaţionale recunoscute în domeniul ştiinţelor juridice http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs , rapoartele de cercetare, buletinele informative cu noutăţi legislative periodice semnate de studenţi şi /sau cadre didactice constituie doar câteva referinţe care recomandă programul de studii DREPT din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative ca fiind o serioasă opţiune în vederea fundamentării, dezvoltării profesionale şi personale a absolventului  unui liceu.

Admitere 2016: http://univagora.ro/ro/studenti/admitere/

Decan,

Prof.univ.dr. abilitat Elena-Ana IANCU

2015-2016: Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea Agora!

Scris în 27 Septembrie 2015.

2015-2016: Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea Agora!

Mesajul rectorului Universității Agora din Oradea (UAO) la începutul anului universitar 2015-2016:

Dragi studenți, Stimați colegi,

Universitatea Agora din Oradea (UAO) a aniversat recent 15 ani de la înființarea sa. Fondatorii săi se află și acum în echipa managerială: prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu - rector fondator, în prezent președintele Consiliului de Administrație și prof.univ.dr. Adriana Manolescu - decan fondator al Facultății de Drept și Științe Economice (FDSE), în prezent președinte al Senatului.  După un efort imens din partea fondatorilor și o muncă asiduă depusă de cadrele didactice și studenți, UAO a fost acreditată, prin Legea 59/2012, în aprilie 2012. Merită toate felicitările noastre pentru curajul și forța de care au dat dovadă.

Din luna mai 2012 m-am alăturat echipei manageriale în calitate de rector, ales pentru mandatul 2012-2016. Ca urmare, anul universitar 2015-2016 este ultimul meu an de mandat ca rector. Din acest motiv mă voi referi, în mod special, la progresele înregistrate în ultimii 3 ani, începând cu 2012 - anul acreditării prin lege.

Organizarea și structura Universității Agora. Anul universitar 2015-2016 este primul an în care UAO va funcționa cu două facultăți, înființate prin Hotărârea de Guvern nr. 575 din 15 iulie 2015,prin divizarea Facultății de Drept și Științe Economice:

1. Facultatea de Științe Economice, Decan: conf.univ.dr. Gabriela Bologa, cu programele de studii universitare de licență: Management (3 ani) și Contabilitate și informatică de gestiune (3 ani), precum și un program de master: Managementul resurselor umane (2ani). Facultatea gestionează și două programe de studii postuniversitare de scurtă durată (1 semestru): Audit financiar contabil și Managementul resurselor umane.

2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Decan: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu, cu programele de studii universitare de licență: Drept (4 ani) și Poliție locală (3 ani), precum și două programe de master: Cercetări criminalistice aplicate (2ani) și Științe penale și criminalistice (1 an). Facultatea gestionează și trei programe de studii postuniversitare de scurtă durată (1 semestru): Instituții de drept privat, Instituții de dreptul muncii și Științe penale și criminilistice.

Calitate. Merită menționat faptul că toate cele 12 programe de studii universitare și postuniversitare sunt acreditate.

UAO a fructificat facilitățile oferite unei universități acreditate prin următoarele realizări:

1)     Înființarea și acreditarea a două facultăți, a 3 programe de master și a 5 programe de studii postuniversitare. Ca urmare, numărul de studenți, deși nu acoperă capacitatea de școlarizare, aprobată de ARACIS și ministerul de resort, a crescut în fiecare an. Numărul cadrelor didactice titulare a crescut și el cu peste 30%.

2)     Acordarea a 7 titluri de Doctor Honoris Causa unor personalități marcante din domeniul științei și educației, din țară și străinătate: Acad. Florin Gheorghe Filip (București, Academia Română), Acad. Solomon Marcus(București, Academia Română), Acad. Gheorghe Păun (București, Academia Română), Prof. emerit Grigor Moldovan (Cluj Napoca), Prof. emerit Constantin Roșca (Craiova), Prof. Joseph Childs (SUA) și Prof. Yong Shi (China).

3)     Intrarea în comisiile ARACIS, ca experți evaluatori, a unor cadre didactice de la UAO: prof.univ.dr. abilitat Elena-Ana Iancu (Drept) și conf.univ.dr. Ramona Urziceanu (Economie);

4)     Evaluarea de către Asociația Universităților Europene, finalizată cu succes și o caracterizare ca universitate antreprenorială (EUA-IEP Team: "The team has enjoyed learning about the characteristics of Agora University and its role as an entrepreneurial provider of higher education in the fields of law, management and social science. It has been an interesting experience to discuss with staff, students, and external stakeholders the challenges faced by UAO and the university’s efforts to address constraints and to explore future opportunities. We believe the university has the potential to take successful steps in its next stage of development.")

5)     Promovabilitate 100% la examenele de licență și disertație.

Proiecte. După încheirea cu succes, în 2013, a trei proiecte POSDRU, Universitatea Agora  și Fundația Agora au câștigat, prin competiție națională, alte 7 proiecte POSDRU.

1. Proiect PROGRES – șomeri

§     Autoritate: OIRPOSDRU NORD EST

§     ID proiect: 125438

§     Manager Proiect: Pandelică Ionuț

§     Asistent Manager: Bologa Gabriela

§     Responsabil financiar: Ianță Rocxanda

2. Proiect COMTUR – angajați turism

§     Autoritate: CNDIPT OIRPOSDRU

§     ID proiect: 142133

§     Manager Proiect: Bologa Gabriela

§     Asistent Manager: Agape Maria

§     Responsabil financiar: Ianță Rocxanda

3. Proiect ETIC – studenți

§     Autoritate: CNDIPT OIRPOSDRU

§     ID proiect: 138622

§     Manager Proiect: Bologa Gabriela

§     Asistent Manager: Iancu Elena

§     Responsabil financiar: Costinaș Romulus

4. Proiect SSP – studenți

§     Autoritate: CNDIPT OIRPOSDRU

§     ID proiect: 140965

§     Manager Proiect: Manolescu Adriana

§     Asistent Manager: Judeu Viorina

§     Responsabil financiar: Costinaș Romulus

5. Proiect MIXECO – SES

§     Autoritate: OIRPOSDRU CENTRU

§     ID proiect: 149063

§     Manager Proiect: Manolescu Alina

§     Asistent Manager: Radu Chinde

§     Responsabil financiar: Costinaș Romulus

6. Proiect ACCES – economie socială

§     Autoritate: OIRPOSDRU VEST

§     Fundația Agora Oradea: PARTENER

§     ID proiect: 149677

§     Coordonator Proiect: Bologa Gabriela

§     Responsabil financiar: Costinaș Romulus

7. Proiect CERC DE APTITUDINI – studenți

§     Autoritate: CNDIPT OIRPOSDRU

§     Universitatea Agora: Partener 1(P1)

§     Fundația Agora Oradea: Partener 2(P2)

§     ID proiect: 137526

§     Responsabil P1: Dzițac Ioan

§     Responsabil P1: Manolescu Mișu-Jan

§     Responsabil financiar P1: Bulzan Rebeca

§     Responsabil financiar P2: Ianță Claudia.

Felicitări tuturor cadrelor didactice și studenților, care s-au implicat în implementarea proiectelor și, mai ales, doamnei decan conf.univ.dr. Gabriela Bologa pentru performanțele obținute în derularea corectă și la termen a proiectelor.

Reviste și conferințe. Diseminarea cercetării științifice se face prin conferințe naționale și internaționale  și revistele universității, dar și prin participarea cadrelor didactice și a studenților la conferințe externe și prin publicarea unor articole științifice în jurnale din țară și străinătate, indexate în baze de date internaționale (BDI).

Universitatea Agora editează 5 reviste internaționale, în limba engleză:

1.     International Journal of Computers Communications & Control (din 2006, revistă indexată în ISI Thomson și Scopus, cu factor de impact 0,746, în Top 100 mondial);

2.     Agora International Journal of Juridical Sciences (din 2007, revistă indexată BDI, depusă pentru evaluare la ISI Thomson);

3.     Agora International Journal of Economical Sciences (din 2007, revistă indexată BDI);

4.     Agora International Journal of Administration Sciences (din 2014);

5.     Agora International Journal of Masters Studies (din 2014, revistă studențească).

Fiecare din aceste reviste publică lucrări primite de la autori din întreaga lume, dar și unele lucrări selectate de conferințele organizate de UAO:

1.     International Conference Computers Communications & Control (din 2006);

2.     Agora International Conference Juridical Sciences (din 2007);

3.     Agora International Conference on Economical Sciences (din 2007);

4.     Agora Conference of Administration Sciences (din 2014);

5.     Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești (din 2015, conferință studențească).

Prestigiu internațional.

1)     Lucrări științifice în reviste științifice și volumele unor conferințe de top mondial.  În cea mai prestigioasă bază de date internațională, ISI Web of Science (Thomson Reuters), au fost indexate un număr de 40 de articole, semnate de 19 cadre didactice cu afilierea la UAO: I. Dzițac, M.J. Manolescu, A. Manolescu, G. Bologa, D. Bența, C. Duvac, I. Pandelică, P. Filip, E. Iancu/Nechita, C. Butaci, R. Urziceanu, N. Iancu, D. Florian, L. Galea, V. Creț, O. Mateuț-Petrișor, S. Dzițac, V. Judeu și E. Văleanu.

2)     Conferințe invitate la universități din străinătate. În ultimii trei ani, cadre didactice ale UAO au fost invitate să țină lecturi invitate la universități prestigioase din lume: I. Dzițac (China – 2013, India -2014, Belgia -2015, Brazilia -2015, China- 2015, Lituania -2015), M.J. Manolescu (Italia – 2013, SUA -2014, Italia -2015), A. Manolescu (SUA -2014, Italia -2015).

3)     Revista International Journal of Computers Communications & Control a fost nominalizată la premiul de excelență acordat de Elsevier/Scopus.

Viața studențească. La UAO, studenții sunt organizați în cadrul Asociației Studenților Agora (ASA), care are un sediu în campus. UAO are un club de karate și un grup artistic. Cercurile studențești și activitățile de simulare în întreprinderea virtuală și ”sala de judecată”, care au avut atâta succes în 2015,  vor continua.  Conferința studențească  ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, demarată în 2015, va continua și va avea și o participare internațională. Urmează alegerile la nivel  de consilii ale facultăților și la nivel de senat, unde studenții vor avea reprezentanți într-un procent de 25% din fiecare structură de conducere colectivă.

Absolvenții. În ceea ce privește admiterea în magistratură a absolvenților de Drept, în anul 2012 absolvenții Universității Agora din Oradea s-au clasat pe un meritoriu loc 4 (la procentul de reușită):

1.     Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava – 18,18%,

2.     Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca – 11,44%,

3.     Universitatea din București – 11,36%,

4.     Universitatea Agora din Oradea – 11,11%.

Am constatat, cu mare bucurie și mândrie, că absolvenții Universității Agora din Oradea au obținut cel mare procent de reușită în 2014 (din cele 41 de universități care pregătesc absolvenți de Drept):

1.     Universitatea Agora din Oradea – 16,67%,

2.     Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca – 10,58%,

3.     Universitatea Româno-Germană din Sibiu – 9,08%.

Doresc să felicit, pe această cale, absolvenții universității noastre,  precum și cadrele didactice ale Facultății de Științe Juridice și Administrative (Decan: prof.univ.dr. abilitat Elena-Ana Iancu).

”Bobocii”.  Doresc să adesez un cuvânt de bun venit, în comunitatea Agora, noilor studenți și noilor colegi. Vă felicit pentru alegerea făcută și vă urez multe succese și realizări profesionale de calitate!

Sănătate și putere de muncă tuturor!

Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea Agora!

Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, Rector al Universității Agora

Pagina 1 din 3. 1 2 3 »

Înapoi la conținut.