Sari la conținut.

Etichete

11 decembrie 15 15 ani 2012 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017 2018 2020 50 70 ani 80 ani academie accept acord acreditare administratie admitere admitere2015 afer agora agora university aiac2016 american an universitar aniversare atestare award bacalaureat bacstud2016 beijing bilant bologna brainstorming brussels burse carta causa cazare cercetare chengdu chile china chinese academy of science chinez colaborare conference conferences conferinta contabilitate cooperare COPE country craciun decan deschidere dezvoltare DHC digi24 diploma disertatie doctor doctor honoris causa drept drepturile omului economics elsevier erasmus etica eua-iep evaluarea universitatilor examen excellence factor de impact facultate facultati felix festivitati final finalizare fuzzy gang kou guvern honoris icccc2014 icccc2016 ieee IEEE Xplore IJCCC india informatica de gestiune international internationala internationali internationalizat internship isi itqm2014 jiatong university keynote lansare de carte lectura invitata licenta lithuania lotfi magistratura management managementul auditului financiar contabil managementul informatizat al afacerilor masa masa rotunda master membru de onoare al senatului universitar mesaj minister minoritati misiune moscova noul an obiective omagiu paper parlament partner search politie politie locala postuniversitar postuniversitare profesor honoris causa professor program programe acreditate realizari rector rosca salvo ando sarbatoare scopus scor de influenta seminar senator septembrie sets simpozion solomon marcus specializari stiri strategie studentesc studenti studii succes swufe tinte toamna universitate vizita vizita de lucru vot web of science workshop zadeh

Arhiva pentru 2017

Dr. Salvo Andò, DHC al UAO

Scris în 12 Mai 2017.

Dr. Salvo Andò, DHC al UAO

Luni, 15 mai 2017, ora 15, în Amfiteatrul Albastru, va avea loc ceremonia decernării titlului Doctor Honoris Causa al Universității Agora profesorului italian Salvo Andò.

Dr. Salvo Andò, profesor universitar, doctor în drept constituțional comparat, important om politic italian, este un vechi colaborator și prieten al Universității Agora.

Profesorul Salvo Andò a predat la universitățile din Bologna, Catania, Malta, Roma, Enna, la catedrele de drept și a fost rector al Universității KORE din Enna, Sicilia.

Deputat în Parlamentul Italiei pentru patru mandate, Ando a fost vicepreședintele comisiei parlamentare care a investigat loja masonică P2. Ando a fost ministru al apărării în guvernul Italian, cu un rol decisiv în lupta împotriva mafiei, fiind cel care a introdus intervenția forțelor armate în operațiunile de ordine publică în cazuri de mafia.

Salvo Ando a fondat și este președintele Fundației Nuovo Mezzogiorno și al Observatorului Internațional al Drepturilor Omului în Țările Mediteraneene.

Este redactor șef al Mediterranean Journal of Human Rights și director al Collana delle Pubblicazioni giuridiche, din Malta. De asemenea, este editor executiv la una din revistele universității noastre, Agora International Journal of Juridical Sciences.

Mesajul rectorului 2016 -2017

Scris în 10 Martie 2017.

Mesajul rectorului 2016 -2017

"Acces la succes!"  (Motto-ul UAO)

Echipa managerială a Universității Agora din municipiul Oradea își asumă transparența ca o componentă esențială a calității.” (Misiune asumată de rector și echipa sa)

Universitatea Agora din municipiul Oradea este o insţituţie de învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică, fondată în anul 2000 de către Fundaţia Agora, acreditată  în 2010 de către ARACIS şi  validată de Parlamentul României, prin Legea 59/2012, ca fiind parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior din România.

La data de 24.04.2012 am fost ales rector de către toate cadrele didactice şi studenţii Universităţii Agora, pentru legislatura 2012-2016, iar în 2016 am fost reales pentru mandatul 2016-2020.

Rectorul reprezintă legal Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO) în Consiliul Naţional al Rectorilor, în raporturile cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi organismele sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI etc.), cu administraţia centrală şi locală, cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare naţionale şi de peste hotare, cu organismele publice interne şi internaţionale.

Deşi tânără şi mică, cu două facultăți (Facultatea de  Ştiinţe Economice și Facultatea de Științe Juridice și Administrative),  Universitatea Agora este extrem de dinamică şi activă. În loc de o dezvoltare cantitativă preferăm una calitativă.

Fără falsă modestie, Universitatea Agora se poate mândri cu unele performanţe greu de atins, păstrând proporțiile, chiar de unele instituţii academice cu tradiţie şi de dimensiuni mai mari: 5 centre de cercetare (din care două  internaţionale), o editură şi o tipografie, 5 reviste ştiinţifice internaţionale în limba engleză (din care una ISI şi două BDI), 5 conferinţe internaţionale în limba engleză, un laborator de informatică, un laborator de criminalistică, 3 săli cu table smart pentru cursuri  videoconferinţe, 3 amfiteatre cu peste 100 de locuri, platformă de e-learning funcţională, și 10 proiecte POS-DRU finalizate în 2015.

Prestigiul național și internațional de care se bucură Universitatea Agora din municipiul Oradea este confirmat în timp prin calitatea absolvenților săi, cât și prin relațiile de colaborare cu instituții similare din țară, din Europa, China, India și din Statele Unite ale Americii.

Dacă agreaţi o educaţie temeinică, de calitate, prin tehnologii didactice moderne, în deplină transparenţă şi legalitate, veniţi cu cea mai mare încredere la Universitatea Agora.

În spiritul trasparenţei totale, care ne caracterizează,  vă invit să citiţi documentul de mai jos: Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (Cf. Art.130 din Legea 1/2011): PDF

Succes la acces!

Rector,  Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

http://www.digi24.ro/video/emisiuni-regionale/oradea/recrutat-in-crisana/recrutat-in-crisana-25-mai-2015-15-ani-de-agora-in-oradea-396618

Tel. /fax: +40 359 101 032,
Mobil: +40 722 562 053
Email: rector@ univagora.ro

Misiune și obiective

Scris în 7 Martie 2017.

Misiune și obiective

Misiune = f (Viziune, Valori)

Universitatea Agora din municipiul Oradea aderă la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum (http://www.magna-charta.org/ ), adoptată la Bologna în 1988 și acționează pentru transpunerea în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice a valorilor, normelor și reglementărilor promovate în cadrul a ceea ce este denumit „Procesul Bologna”.

Image - bologna.png

Art. 2(1) Misiunea Universităţii Agora se articulează pe viziunea iniţială a fondatorilor, care i-au ales ca nume, nu întâmplător, un simbol al democraţiei. Spiritul democratic al Agorei a fost şi va fi vectorul director al dezvoltării sale şi îi va aduce şi în viitor plusvaloare inovatoare, dinamism şi o dezvoltare armonioasă. În viziunea lor, fondatorii au înţeles că încurajarea gândirii şi exprimării libere şi îndrăzneţe a studenţilor şi a cadrelor didactice şi de cercetare în Agora, deschiderea spre cooptarea în structurile de conducere a unor profesionişti şi personalităţi ştiinţifice şi culturale din exterior, poate duce la atingerea sau chiar depăşirea în scurt timp a performanţelor unor instituţii academice mai mari şi cu o tradiţie mai îndelungată.

(2) Universitatea Agora îşi asumă misiunea de a transmite studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării-dezvoltării-inovării, asumându-și o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută, în mediul academic românesc şi european, ca un model eficient al accesului la succes prin spirit antreprenorial.

(3) Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României. (Extrase din  Carta UAO (2016-2020):  PDF)

*****************************

Obiective = f (Misiune): 2016-2020

Art. 3. Pentru realizarea misiunii sale, universitatea şi-a stabilit următoarele obiective:

  (1) Fiind o universitate axată pe educaţie și cercetare științifică, cu un stil de învățământ centrat pe student şi cercetare orientată pe valorificarea valenţelor individuale şi de grup, își propune:

a) practicarea unor metode şi mijloace de predare-învăţare moderne, bazate pe implementarea în activitatea didactică a tehnologiei e-learning la toate programele de studii universitare şi programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la toate formele de învăţământ;

b) programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la toate formele de învăţământ;

c)  identificarea clară a obiectivelor programelor de studii universitare şi postuniversitare, precum şi evaluarea corectă a costurilor în raport cu beneficiile;

d)   crearea unei culturi academice „Agora”, bazată pe democraţie, transdisciplinaritate, deschidere spre nou şi spre exterior, care să contribuie la eforturile comunității de ridicare a nivelului de cultură și civilizație a poporului român;

e)   furnizarea către comunitate a unor specialiști cu înaltă ținută profesională, morală și civică; recunoaşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite pe plan local şi regional.

(2) Optimizarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, prin:

a)      stabilirea unei strategii de cercetare științifică fundamentală și aplicativă în domeniile economic, juridic și social, desfășurată în colaborare cu alte universități și institute de cercetare din țară și din străinătate, orientată spre susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale;

b)      diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii, workshop-uri exploratorii, conferinţe şi constituirea de reţele de cercetare cu participanţi interni şi externi.

(3) Consolidarea şi extinderea relaţiilor cu mediul extern, atât cel ştiinţific, cât şi economic şi social prin:

a)  consolidarea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale şi manageriale responsabile, care să valorifice punctele tari acumulate, să fructifice oportunităţile şi să vegheze mereu la managementul eficient al riscurilor;

b) crearea unei culturi a calităţii cu tendinţa către excelenţă în educaţie şi eficienţă în cercetare-dezvoltare, evaluarea şi monitorizarea informatizată a calităţii şi luarea la timp a măsurilor care pot duce la optimizarea acesteia.

**********************

ICCCC2018

Scris în 2 Februarie 2017.

Image - ieee_mb_blue.jpg

Image - logo.png

Image - AR.jpg

ICCCC2018  7th International Conference on Computers Communications and Control

Co-Sponsored by IEEE Region 8 - Europe, Middle East, Africa (ICCCC2016)

Image - 1400__320x240_r8logo_320.png

and by Research & Development Center of  Agora University

Place: Link - Hotel President****, Băile Felix, Oradea, România

Period:  May 08-12, 2018

Organizer:  Agora University of Oradea,

under the aegis of Romanian Academy: - Information Science and Technology Section.

Image - logoccc.jpg

- This edition is dedicated to the 100th anniversary of RICHARD  P.  FEYNMAN (1918-1988) - American theoretical physicist known for his work in the path integral formulation of quantum mechanics, the theory of quantum electrodynamics and others, Link - The Nobel Prize in Physics 1965-

*****

Previous edition: ICCCC 2016: http://univagora.ro/en/icccc2016

The Proceedings of  ICCCC2016 has been published by IEEE and indexed in Link - IEEE Xplore and in Link - ISI Web of Science (Thomson Reuters).

Some selected proceedings papers was extended and published in Link - INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL .

2006-2014:


Image - presd.jpg

Eveniment omagial: Acad. F.G. Filip la 70 de ani

Scris în 12 Ianuarie 2017.

Eveniment omagial: Acad. F.G. Filip la 70 de ani

UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA

organizează masa rotundă

”DECIZII ȘI DECIDENȚI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT”

și lansarea cărții

F.G. Filip et al., Computer-Supported Collaborative Decision-Making, Springer, 2017

cu ocazia aniversării a 70 de ani de la nașterea

Acad. Florin Gheorghe FILIP,

Doctor Honoris Causa al Universității Agora din Oradea, Editor Şef IJCCC

Locul desfășurării: Hotel President, Băile Felix

Data și ora: 3 februarie 2017, ora 15

MODERATORI

1.     Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC, Rector al Universității Agora din Oradea (UAO)

2.     Prof.univ.dr. Mișu-Jan MANOLESCU, Președintele Consiliului de Administrație al UAO

PARTICIPANȚI

1.     Prof.univ.dr. Răzvan ANDONIE, Central Washington University, USA

2.     Prof.univ.dr. Vasile BERINDE, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

3.     Conf.univ.dr.Gabriela BOLOGA, Prorector al UAO

4.     Prof.univ.dr. Daniel BREAZ, Rector al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia & Senator – Senatul României

5.     Conf.univ.dr. Ioan BUCIU, Universitatea din Oradea

6.     Conf.univ.dr. Casian BUTACI, Decan al Facultății de Științe Economice, UAO

7.     Prof.univ.dr. Octavian CIRA, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

8.     Prof.univ.dr. Gabriela CRISTESCU, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

9.     Conf.univ.dr. Simona DZIȚAC, Universitatea din Oradea

10.  Acad. Florin Gheorghe FILIP, Academia Română

11.  Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU, Decan al Facultății de Șt. Juridice și Administrative, UAO

12.  Prof.univ.dr. Adriana MANOLESCU, Președinte al Senatului Universității Agora

13.  Prof.univ.dr. Alina MANOLESCU, Director al Departamentului de Științe Sociale, UAO

14.  Prof.univ.dr. Sorin NĂDĂBAN, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

15.  Prof.univ.dr. Bazil PÂRV, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca

16.  Prof.univ.dr. Petrică POP SITAR, Prorector al Universității Tehnice din Cluj Napoca

 

Florin Gheorghe FILIP (n. 25 iulie 1947, București) este un inginer român, membru titular (membru corespondent din 1991, titular din 1999) și vicepreședinte timp de 10 ani (din 2000, reales in 2002 și 2006) al Academiei Române. În prezent este Preşedintele Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române și Director al Bibliotecii Academiei Române. A publicat, printre multe altele, cărțile:

-Filip, F.G. Decizie asistată de calculator: decizii, decidenți, metode și instrumente de bază, Ed. Tehnică, București, 2002 (Premiul COPY RO pentru Informatica pe 2002).

-Filip F.G., Decizie asistată de calculator: decizii , decidenți, metode de bază și instrumente informatice asociate (Ediția a doua, completată și revizuită ), Ed. Tehnică,  București, 2005.

-Filip, F.G., Sisteme suport pentru decizii (Editia a II-a revăzută și adaugită), Ed. Tehnică, București, 2007.

Înapoi la conținut.