Sari la conținut.

Etichete

100 11 decembrie 15 15 ani 20 ani 2012 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017 2018 2018-2019 2019 2019-2020 2020 50 70 ani 80 ani absolventi academie accept acord acreditare administratie admitere admitere2015 afer agora agora university aiac2016 ailc2017 ailc2018 alfred bruckstein Ambassador american an universitar aniversare anual aracis atestare award bacalaureat BACStud bacstud2016 beijing bilant bologna brainstorming brussels burse carta causa cazare cercetare chengdu chile china chinese academy of science chinez colaborare conference conferences conferinta conferinta internationala contabilitate cooperare COPE country covid-19 craciun dan tufis decan Delhi deschidere deschiderea dezvoltare DHC digi24 diploma disertatie doctor doctor honoris causa drept drepturile omului e-mail economics elsevier erasmus Erasmus+ etica eua-iep evaluarea universitatilor examen examen absolvire excellence factor de impact facultate facultati felix festivitati final finalizare fuzzy gang kou guvern honoris human rights icccc icccc2014 icccc2016 icccc2018 icccc2020 ieee IEEE Xplore IJCCC impact factor incredere india Indonesia informatica de gestiune informaticieni intalnire-consultativa international internationala internationali internationalizat internship invited lecture Ioan Dzitac isi itqm2014 itqm2018 iulie jcr jiatong university journal keynote lansare de carte law lectura invitata licenta lithuania logica fuzzy lotfi lotfi zadeh magistratura management managementul auditului financiar contabil managementul informatizat al afacerilor masa masa rotunda master masterat membru de onoare al senatului universitar merit mesaj minister minoritati minorities misiune moscova mou noul an obiective omagiu panegiric paper parlament partner search PhD thesis politie politie locala postuniversitar postuniversitare profesor honoris causa professor program programe acreditate rank raport realizari rector rectori romani România 100 rosca salvo ando sarbatoare school scopus scor de influenta seminar senator septembrie sets simpozion simpozion studentesc sociala solomon marcus special session specializari sponsorizare stagii stanford university start stiri strategie studentesc studenti studii succes summer swufe tinca tinte toamna top top 50 u-multirank ue universitate Vilnius vizita vizita de lucru vot web of science workshop zadeh

FSJA vă prezintă (1): Specializarea DREPT

Scris în 3 Iunie 2016.

FSJA vă prezintă (1): Specializarea DREPT

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA) vă prezintă (1):

Programul de studii DREPT

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea are în oferta educaţională programul de studii DREPT, acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S), în domeniul fundamental  ştiinţe juridice.

Studiile se desfăşoară pe durata a patru ani, în limba română, cu frecvenţă , având alocate 240 de credite transferabile.

Procedura de admitere se bazează exclusiv pe competenţele candidatului şi nu se aplică niciun fel de criterii discriminatorii. Se pot înscrie în vederea ocupării unui loc dintre cele 100 scoase la concurs, numai absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul şcolarizării universitare, confirmate prin obţinerea diplomei de licenţă în domeniul ştiinţe juridice sunt corespunzătoare  pentru a permite absolvenţilor de la programul de studii DREPT, urmând procedurile specifice, să fie admişi în profesiile juridice, şi nu numai. De exemplu: jurist, avocat, notar, procuror, judecător, mediator, executor judecătoresc, consultant în domeniul juridic , cadru didactic etc. In acest sens, evidenţiem rezultatele unor absolvenţi ai Universităţii Agora din municipiul Oradea la examenele de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM) care au plasat universitatea pe locuri fruntaşe  la nivel naţional http://ovidan.ro/?p=articles.details.12277 ; rezultatele bune care au făcut posibilă admiterea absolvenţilor în Barou, de exemplu punctajul foarte bun obţinut de absolventul Radi Ionuţ,  al şaselea la admiterea în Barou între candidaţii care s-au înscris la Centrul de Examinare Timişoara, fiind în ordinea mediilor primul clasat dintre candidaţii înscrişi pentru Baroul Bihor;  doi absolvenţi notari definitivi Sălăgean Dan şi Gabor Melinda; un cadru didactic universitar; un doctorand.

Pe lângă activităţile didactice specifice orelor de cursuri şi seminarii aferente disciplinelor din planul de învăţământ, activitatea studenţească de cercetare, documentare şi aplicaţiile practice studenţeşti formează o componentă foarte importantă în alegerea şi urmarea unui traseu profesional  al studentului admis la programul de studii DREPT, necesare în orientarea spre o viitoare carieră juridică şi continuarea studiilor la ciclurile: masterat, doctorat. Studenţii pot participa anual cu lucrări ştiinţifice elaborate sub îndrumarea unor cadre didactice la sesiunile ştiinţifice studenţeşti organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, cum sunt: Brainstorming în Agora Cercurilor Studenţeşti http://univagora.ro/ro/universitate/noutati/2016/05/26/bacstud-2016/ , sesiunea de procese simulate în cauză penală http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13457 , sesiunea de procese simulate în cauză civilă http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13443

Climatul, cultura academică din comunitatea Universităţii Agora, importanţa activităţilor practice, inclusiv a modului în care se desfăşoară practica studenţească a studenţilor de la drept sunt atestate de numărul  granturilor/proiectelor implementate  în care grupul ţintă sunt studenţii care urmează programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative http://univagora.ro/ro/cercetare/proiecte/

Spaţiile în care studenţii de la drept îşi desfăşoară activitatea didactică, practică, de cercetare, documentare, informare, întâlnirile de  lucru cu diferiţi specialişti din practică sunt proprii şi se compun din: săli de curs, seminarii, laborator de criminalistică, laborator de informatică, sală de procese simulate, centre de cercetare, bibliotecă, sală de sport.

Relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării iar metodele şi mediile de învăţare sunt centrate pe student.

Cadrele didactice (profesori Jean  Monnet, conducători de doctorat, cercetători tineri, membrii în bord-ul asociaţilor profesionale din domeniul ştiinţelor juridice) care deservesc programul de studii DREPT sunt personalităţi recunoscute în domeniul ştiinţelor juridice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, fie prin activitatea ştiinţifică şi de cercetare individual realizată sau  în cadrul diferitelor programe de cercetare, fie prin/şi activitatea practică desfăşurată în cadrul unor instituţii relevante în domeniul juridic. Centrele de cercetare http://www.cepct.ro/ , conferinţa anuală  Agora International Law Conference, ajunsă la ediţia a X-a în acest an http://univagora.ro/ro/ailc2016/ , revista AGORA International Journal of Juridical Sciences indexată în mai multe de baze de date internaţionale recunoscute în domeniul ştiinţelor juridice http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs , rapoartele de cercetare, buletinele informative cu noutăţi legislative periodice semnate de studenţi şi /sau cadre didactice constituie doar câteva referinţe care recomandă programul de studii DREPT din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative ca fiind o serioasă opţiune în vederea fundamentării, dezvoltării profesionale şi personale a absolventului  unui liceu.

Admitere 2016: http://univagora.ro/ro/studenti/admitere/

Decan,

Prof.univ.dr. abilitat Elena-Ana IANCU

Înapoi la conținut.