Sari la conținut.

Etichete

100 11 decembrie 15 15 ani 20 ani 2012 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017 2018 2018-2019 2019 2019-2020 2020 50 70 ani 80 ani absolventi academie accept acord acreditare administratie admitere admitere2015 afer agora agora university aiac2016 ailc2017 ailc2018 alfred bruckstein Ambassador american an universitar aniversare anual aracis atestare award bacalaureat BACStud bacstud2016 beijing bilant bologna brainstorming brussels burse carta causa cazare cercetare chengdu chile china chinese academy of science chinez colaborare conference conferences conferinta conferinta internationala contabilitate cooperare COPE country covid-19 craciun dan tufis decan Delhi deschidere deschiderea dezvoltare DHC digi24 diploma disertatie doctor doctor honoris causa drept drepturile omului e-mail economics elsevier erasmus Erasmus+ etica eua-iep evaluarea universitatilor examen examen absolvire excellence factor de impact facultate facultati felix festivitati final finalizare fuzzy gang kou guvern honoris human rights icccc icccc2014 icccc2016 icccc2018 icccc2020 ieee IEEE Xplore IJCCC impact factor incredere india Indonesia informatica de gestiune informaticieni intalnire-consultativa international internationala internationali internationalizat internship invited lecture Ioan Dzitac isi itqm2014 itqm2018 iulie jcr jiatong university journal keynote lansare de carte law lectura invitata licenta lithuania logica fuzzy lotfi lotfi zadeh magistratura management managementul auditului financiar contabil managementul informatizat al afacerilor masa masa rotunda master masterat membru de onoare al senatului universitar merit mesaj minister minoritati minorities misiune moscova mou noul an obiective omagiu panegiric paper parlament partner search PhD thesis politie politie locala postuniversitar postuniversitare profesor honoris causa professor program programe acreditate rank raport realizari rector rectori romani România 100 rosca salvo ando sarbatoare school scopus scor de influenta seminar senator septembrie sets simpozion simpozion studentesc sociala solomon marcus special session specializari sponsorizare stagii stanford university start stiri strategie studentesc studenti studii succes summer swufe tinca tinte toamna top top 50 u-multirank ue universitate Vilnius vizita vizita de lucru vot web of science workshop zadeh

Arhiva pentru Iunie 2016

Finalizare studii -2016

Scris în 13 Iunie 2016.

Finalizare studii -2016

Examenele de licenţă 2016

 • ORDIN nr. 3.098 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertaţie: Icon PDF (303,7 KO)
 • Regulamentul propriu al Universității Agora (finalizare studii 2016):  Icon PDF (507,1 KO)

EXTRAS DIN REGULAMENT:

CAP. I  Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă la UAO

ART. 1. (1)  Programele de studii universitare de licenţă organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  În anul 2016 UAO organizează examene de licență la următoarele programe/specializări acreditate: Contabilitate și informatică de gestiune, Management, Drept, Poliție locală. Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie pentru fiecare din specializările de licenţă pe care le gestionează, în baza prezentului regulament.

(3)  Înscrierea la examenul de licenţă pentru specializările Contabilitate și informatică de gestiune, Management şi Poliție locală se va face în perioada 11-12 iulie 2016.

(4)  Susţinerea examenului de licenţă la specializările Contabilitate și informatică de gestiune, Management şi Poliție locală va avea loc în perioada 28-30 iulie 2016.

(5)  Înscrierea la examenul de licenţă pentru specializarea Drept se face în perioada 28-29 iunie 2016.

(6)  Susţinerea examenului de licenţă la specializarea Drept va avea loc în perioada 15-16 iulie 2016.

ART. 2. (1)  În anul 2016 UAO organizează şi desfăşoară examen de licenţă pentru absolvenţii proprii.

(2)  Taxele de licență pentru absolvenții proprii se stabilește de către CA-UAO, la propunerea decanilor facultăților care gestionează programele de studii respective și se vor face publice, la avizierele facultăților și pe http://univagora.ro, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Taxa nu poate depăși 25% din taxa medie pentru un an de școlarizare.

(3)  UAO poate organiza examen de licenţă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii prevăzute la Art. 1.(1), cu respectarea prevederilor CAP. III.

ART.3  (1) Examenul de licenţă  constă din două probe, după cum urmează:

   a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

(2) Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

(3) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice.

(4) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul http://univagora.ro.

-------------------------------------------------------------------------------

Comisiile de licenţă

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Facultatea de Ştiinţe Economice

Tematica

 • Facultatea de Științe Economice, programul de studiu Management:  Icon PDF (364,9 KO)
 • Facultatea de Științe Economice, programul de studiu Contabilitate și Informatică de Gestiune:  Icon PDF (380,4 KO)
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, programul de studiu Poliție locală, disciplina Drept Administrativ:  Icon PDF (256,1 KO)
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, programul de studiu Poliție locală, disciplina Teorie și practică polițienească:  Icon PDF (207,2 KO)
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, programul de studiu Poliție locală, disciplina Elemente de drept penal. Partea generală. Partea specială:  Icon PDF (385,6 KO)
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, programul de studiu Poliție locală, disciplina Poliție locală:  Icon PDF (153,7 KO)
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, programul de studiu Poliție locală, disciplina Management public:  Icon PDF (152,5 KO)
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, programul de studiu Drept, disciplina Drept civil – Partea generală:  Icon PDF (251,3 KO)
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, programul de studiu Drept, disciplina Drept penal – Partea generală:  Icon PDF (385,6 KO)

-------------------------------------------------------------------------------

Informații privind înscrierile la examenul de licenţă

 • EXAMENUL DE LICENȚĂ  SESIUNEA IULIE 2016 DREPT -  Icon PDF (513,4 KO)
 • EXAMENUL DE LICENȚĂ  SESIUNEA IULIE 2016 POLIȚIE LOCALĂ -  Icon PDF (513,8 KO)
 • EXAMENUL DE LICENȚĂ  SESIUNEA IULIE 2016 MANAGEMENT/CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE -  Icon PDF (454,3 KO)

Examenele de disertaţie 2016

 • EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2016 MASTER - ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ -  Icon PDF (513,0 KO)
 • EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA IULIE 2016 MASTER - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE -  Icon PDF (389,8 KO)

Comisiile de disertaţie

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Facultatea de Ştiinţe Economice

FSE vă prezintă (2): Specializarea Management

Scris în 5 Iunie 2016.

FSE vă prezintă (2): Specializarea Management

Facultatea de Științe Economice (FSE) vă prezintă

Programul de studii universitare de licenţă: Management

Program acreditat prin H.G.nr.376/18.05.2016: Icon PDF (387,7 KO)

Domeniu de licenţă: Management
Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna)

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Profilul: Economic

Domeniul fundamental de studii: Ştiinţe economice

Durata: 3 ani

Credite transferabile europene (ECST): 180

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în ştiinţe economice

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2012-2013:  50 (prin H.G. nr, 707/2012)

 Admitere pe locurile cu taxă: Pe bază de dosar (Media de la Bacalaureat)

Locuri fără taxă: 10% din locurile ocupate în prima sesiune (Burse Agora, Admitere pe bază de concurs - probă scrisă la Economie)

Contracte de studii:

 1. fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (140,5 KO)
 2. cu taxă Icon PDF (146,1 KO)

Înscrierile la admiterea 2016: HTML

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de scolarizare: 500 euro/an (în 3 rate anuale şi nemodificate pe tot ciclul I)
Diploma acordată: Diplomă de licenţă (Titlu acordat: Economist)

Supliment de diplomă: Atestă în limba română şi engleză specializarea în Management


Finalizare: Examen de licenţă (elaborarea, prezentarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă)

Competenţe: Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

După absolvire: Angajare pe un post de specialitate  sau/şi continuare de studii în ciclul II (masterat, 2 ani)

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de informatică, centre şi colective de cercetare, o editură acreditată, 2 reviste (una internaţională), o conferinţă internaţională periodică, sală de sport, club sportiv, acces la internet, burse, cazare etc.

Plan de învăţământ: HTML

Ghidul studentului la Management (20 pagini): Icon PDF (280,0 KO)

FSJA vă prezintă (2): Specializarea POLIȚIE LOCALĂ

Scris în 3 Iunie 2016.

FSJA vă prezintă (2): Specializarea POLIȚIE LOCALĂ

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA) vă prezintă (2):

Programul de studii POLIŢIE LOCALĂ

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea are în oferta educaţională programul de studii POLIŢIE LOCALĂ, acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S), în domeniul fundamental  ştiinţe administrative.

Studiile se desfăşoară pe durata a trei ani, în limba română, cu frecvenţă , având alocate 180 de credite transferabile.

Procedura de admitere se bazează exclusiv pe competenţele candidatului şi nu se aplică niciun fel de criterii discriminatorii. Se pot înscrie în vederea ocupării unui loc dintre cele 80 scoase la concurs, numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul şcolarizării universitare, confirmate prin obţinerea diplomei de licenţă în domeniul ştiinţe administrative sunt corespunzătoare  pentru a permite absolvenţilor de la programul de studii POLIŢIE LOCALĂ, urmând procedurile specifice, să fie admişi pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclurile următoare: masterat, doctorat sau să-şi completeze studiile de licenţă prin parcurgerea după absolvirea primului program de studii a unei alte specializări (de exemplu, parcurgerea unui al doilea program de studii, DREPT), prin recunoaşterea unor discipline studiate la prima specializare.

Activitatea studenţească de cercetare, documentare şi aplicaţii practice sunt o componentă foarte importantă în alegerea şi urmarea unui traseu profesional  al studentului de la POLIŢIE LOCALĂ, necesare în orientarea spre o viitoare carieră în administraţia publică. Studenţii pot participa anual cu lucrări ştiinţifice elaborate sub îndrumarea unor cadre didactice la sesiunile ştiinţifice studenţeşti organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, cum sunt: Brainstorming în Agora Cercurilor Studenţeşti http://univagora.ro/ro/universitate/noutati/2016/05/26/bacstud-2016/  De asemenea, pot exersa tehnici specifice poliţiei locale în cadrul unor scenete studenţeşti  simulate pornind de la cazuri practice http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11893  iar pentru cunoaşterea instituţiilor,  cadrele didactice organizează periodic  vizite de documentare pe teren.

Climatul, cultura academică din comunitatea Universităţii Agora, importanţa activităţilor practice, inclusiv a modului în care se desfăşoară practica studenţească a studenţilor de la poliţie locală sunt atestate de numărul granturilor/proiectelor câştigate de universitate în care grupul ţintă sunt studenţii care urmează programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, http://univagora.ro/ro/cercetare/proiecte/

Spaţiile în care studenţii de la programul de studii poliţie locală îşi desfăşoară activitatea didactică, practică, de cercetare, documentare, informare, întâlnirile de  lucru cu diferiţi specialişti din practică sunt proprii şi se compun din: săli de curs, seminarii, laborator de criminalistică, laborator de informatică,  centre de cercetare, bibliotecă, sală de sport.

Relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi reciproce, egale de ambele părţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării iar metodele şi mediile de învăţare sunt centrate pe student.

Cadrele didactice (profesori Jean  Monnet, conducători de doctorat, cercetători tineri,) care deservesc programul de studii POLIŢIE LOCALĂ sunt personalităţi recunoscute în domeniu, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, fie prin activitatea ştiinţifică şi de cercetare individual realizată sau  în cadrul diferitelor programe de cercetare, fie prin/şi activitatea practică desfăşurată în cadrul unor instituţii relevante din administraţia publică locală sau centrală. Centrele de cercetare http://www.cepct.ro/, conferinţa anuală  Agora International Administration Conference http://univagora.ro/ro/aiac2015/home-aiac-2015/ , revista AGORA International  Journal of Administration  Sciences http://univagora.ro/jour/index.php/aijas , rapoartele de cercetare semnate de studenţi şi /sau cadre didactice constituie doar câteva referinţe care recomandă programul de studii POLIŢIE LOCALĂ  din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative ca fiind o serioasă oportunitate de a continua învăţarea  pe tot parcursul vieţii.

Admitere 2016: http://univagora.ro/ro/studenti/admitere/

Decan,

Prof.univ.dr. abilitat Elena-Ana IANCU

FSJA vă prezintă (1): Specializarea DREPT

Scris în 3 Iunie 2016.

FSJA vă prezintă (1): Specializarea DREPT

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA) vă prezintă (1):

Programul de studii DREPT

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea are în oferta educaţională programul de studii DREPT, acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S), în domeniul fundamental  ştiinţe juridice.

Studiile se desfăşoară pe durata a patru ani, în limba română, cu frecvenţă , având alocate 240 de credite transferabile.

Procedura de admitere se bazează exclusiv pe competenţele candidatului şi nu se aplică niciun fel de criterii discriminatorii. Se pot înscrie în vederea ocupării unui loc dintre cele 100 scoase la concurs, numai absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul şcolarizării universitare, confirmate prin obţinerea diplomei de licenţă în domeniul ştiinţe juridice sunt corespunzătoare  pentru a permite absolvenţilor de la programul de studii DREPT, urmând procedurile specifice, să fie admişi în profesiile juridice, şi nu numai. De exemplu: jurist, avocat, notar, procuror, judecător, mediator, executor judecătoresc, consultant în domeniul juridic , cadru didactic etc. In acest sens, evidenţiem rezultatele unor absolvenţi ai Universităţii Agora din municipiul Oradea la examenele de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM) care au plasat universitatea pe locuri fruntaşe  la nivel naţional http://ovidan.ro/?p=articles.details.12277 ; rezultatele bune care au făcut posibilă admiterea absolvenţilor în Barou, de exemplu punctajul foarte bun obţinut de absolventul Radi Ionuţ,  al şaselea la admiterea în Barou între candidaţii care s-au înscris la Centrul de Examinare Timişoara, fiind în ordinea mediilor primul clasat dintre candidaţii înscrişi pentru Baroul Bihor;  doi absolvenţi notari definitivi Sălăgean Dan şi Gabor Melinda; un cadru didactic universitar; un doctorand.

Pe lângă activităţile didactice specifice orelor de cursuri şi seminarii aferente disciplinelor din planul de învăţământ, activitatea studenţească de cercetare, documentare şi aplicaţiile practice studenţeşti formează o componentă foarte importantă în alegerea şi urmarea unui traseu profesional  al studentului admis la programul de studii DREPT, necesare în orientarea spre o viitoare carieră juridică şi continuarea studiilor la ciclurile: masterat, doctorat. Studenţii pot participa anual cu lucrări ştiinţifice elaborate sub îndrumarea unor cadre didactice la sesiunile ştiinţifice studenţeşti organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, cum sunt: Brainstorming în Agora Cercurilor Studenţeşti http://univagora.ro/ro/universitate/noutati/2016/05/26/bacstud-2016/ , sesiunea de procese simulate în cauză penală http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13457 , sesiunea de procese simulate în cauză civilă http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.13443

Climatul, cultura academică din comunitatea Universităţii Agora, importanţa activităţilor practice, inclusiv a modului în care se desfăşoară practica studenţească a studenţilor de la drept sunt atestate de numărul  granturilor/proiectelor implementate  în care grupul ţintă sunt studenţii care urmează programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative http://univagora.ro/ro/cercetare/proiecte/

Spaţiile în care studenţii de la drept îşi desfăşoară activitatea didactică, practică, de cercetare, documentare, informare, întâlnirile de  lucru cu diferiţi specialişti din practică sunt proprii şi se compun din: săli de curs, seminarii, laborator de criminalistică, laborator de informatică, sală de procese simulate, centre de cercetare, bibliotecă, sală de sport.

Relaţia dintre student şi cadru didactic converge către un parteneriat, cu responsabilităţi egale de ambele părţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării iar metodele şi mediile de învăţare sunt centrate pe student.

Cadrele didactice (profesori Jean  Monnet, conducători de doctorat, cercetători tineri, membrii în bord-ul asociaţilor profesionale din domeniul ştiinţelor juridice) care deservesc programul de studii DREPT sunt personalităţi recunoscute în domeniul ştiinţelor juridice, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, fie prin activitatea ştiinţifică şi de cercetare individual realizată sau  în cadrul diferitelor programe de cercetare, fie prin/şi activitatea practică desfăşurată în cadrul unor instituţii relevante în domeniul juridic. Centrele de cercetare http://www.cepct.ro/ , conferinţa anuală  Agora International Law Conference, ajunsă la ediţia a X-a în acest an http://univagora.ro/ro/ailc2016/ , revista AGORA International Journal of Juridical Sciences indexată în mai multe de baze de date internaţionale recunoscute în domeniul ştiinţelor juridice http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs , rapoartele de cercetare, buletinele informative cu noutăţi legislative periodice semnate de studenţi şi /sau cadre didactice constituie doar câteva referinţe care recomandă programul de studii DREPT din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative ca fiind o serioasă opţiune în vederea fundamentării, dezvoltării profesionale şi personale a absolventului  unui liceu.

Admitere 2016: http://univagora.ro/ro/studenti/admitere/

Decan,

Prof.univ.dr. abilitat Elena-Ana IANCU

Înapoi la conținut.