Sari la conținut.

Etichete

100 11 decembrie 15 15 ani 20 ani 2012 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017 2018 2018-2019 2019 2019-2020 2020 50 70 ani 80 ani absolventi academie accept acord acreditare administratie admitere admitere2015 afer agora agora university aiac2016 ailc2017 ailc2018 alfred bruckstein Ambassador american an universitar aniversare anual aracis atestare award bacalaureat BACStud bacstud2016 beijing bilant bologna brainstorming brussels burse carta causa cazare cercetare chengdu chile china chinese academy of science chinez colaborare conference conferences conferinta conferinta internationala contabilitate cooperare COPE country covid-19 craciun dan tufis decan Delhi deschidere deschiderea dezvoltare DHC digi24 diploma disertatie doctor doctor honoris causa drept drepturile omului e-mail economics elsevier erasmus Erasmus+ etica eua-iep evaluarea universitatilor examen examen absolvire excellence factor de impact facultate facultati felix festivitati final finalizare fuzzy gang kou guvern honoris human rights icccc icccc2014 icccc2016 icccc2018 icccc2020 ieee IEEE Xplore IJCCC impact factor incredere india Indonesia informatica de gestiune informaticieni intalnire-consultativa international internationala internationali internationalizat internship invited lecture Ioan Dzitac isi itqm2014 itqm2018 iulie jcr jiatong university journal keynote lansare de carte law lectura invitata licenta lithuania logica fuzzy lotfi lotfi zadeh magistratura management managementul auditului financiar contabil managementul informatizat al afacerilor masa masa rotunda master masterat membru de onoare al senatului universitar merit mesaj minister minoritati minorities misiune moscova mou noul an obiective omagiu panegiric paper parlament partner search PhD thesis politie politie locala postuniversitar postuniversitare profesor honoris causa professor program programe acreditate rank raport realizari rector rectori romani România 100 rosca salvo ando sarbatoare school scopus scor de influenta seminar senator septembrie sets simpozion simpozion studentesc sociala solomon marcus special session specializari sponsorizare stagii stanford university start stiri strategie studentesc studenti studii succes summer swufe tinca tinte toamna top top 50 u-multirank ue universitate Vilnius vizita vizita de lucru vot web of science workshop zadeh

Arhiva pentru 2013

Bilanțul realizărilor semnificative în anul 2013

Scris în 20 Decembrie 2013.

Bilanțul realizărilor semnificative în anul 2013

În anul 2013 Universitatea Agora a făcut progrese semnificative pe toate planurile, astfel putem aminti:

1.     Extinderea nivelului de studii universitare: Două programe de master acreditate. De la studii universitare de licență s-a trecut și la ciclul II,  la studii universitare de master. Pe lângă cele 3 programe de licență acreditate, Contabilitate și informatică de gestiune, Drept, Management, și unul autorizat, Poliție locală, au fost înființate și acreditate două programe de master: Științe penale și criminalistică (domeniul Drept)– 1 an; Managementul resurselor umane (domeniul Management) – 2 ani);

2.     Creșterea numărului și perfecționarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar. În 2013 au fost ocupate prin concurs trei posturi de conferențiar (Dan Bența, Viorina Judeu, Laura Popoviciu) și un post de lector (Casian Butaci). În Monitorul Oficial din 18 decembrie, 2013, Universitatea Agora a scos la concurs încă un post de conferențiar, cinci posturi de lector și un post de asistent universitar. Prof.univ.dr. Elena Ana Iancu a devenit Evaluator expert ARACIS la specializarea Drept, iar prof.univ.dr. Ioan Dzițac a obținut Certificatul de Manager de proiect. Au participat la școala de vară la Universitatea Transilvania din Brașov, Moodle Moot Romania, Ioan Dzițac (în calitate de invitat), Dan Bența (în calitate de cursant la categoria Dezvoltator de e-learning) și Roberto Riccio (în calitate de cursant la categoria Administrator de platformă Moodle). De asemenea, au organizat şi participat în perioada 18-23 august 2013 Şcoala Academică de Sociologie, Elena Ana Iancu (lector al şcolii) şi Nicolaie Iancu (lector al şcolii).

3.     Creșterea numărului și calității studenților. Numărul studenților admiși a crescut față de anul precedent, în special la programul Poliție locală (domeniul Științe admnistrative). De asemenea, mediile de admitere au fost în creștere față de anii precedenți;

4.     Cercetare ştiinţifică și diseminare. Articolele ISI, publicate de cadrele didactice ale Universității Agora, se ridică în prezent la un total de 29. Editura Universității Agora, pe lângă mai multe cărți publicate, are o preocupare constantă pentru publicarea la timp a revistelor științifice de circulație internațională (în limba engleză).  În luna decembrie 2013, pe lângă revistele internaționale deja existente (International Journal of Computers, Communications and Control –revistă ISI, care, din 2013, apare în 6 numere pe an, Agora International Journal of Juridical Sciences – revistă indexată în BDI, care apare în 4 numere pe an și Agora International Journal of Economical Sciences – revistă indexată în BDI, 2 numere pe an), a fost fondata revista Agora International Administration Sciences, (fondatori: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu, conf.univ.dr. Gabriela Bologa, lect.univ.dr. Alina-Angela Manolescu, lect.univ.dr. Delia-Ştefania Florian).

5.     Extinderea internaționalizării. În luna mai, 2013, Rectorul Universității Agora (prof.univ.dr. Ioan Dzițac) a efectuat o vizită de lucru la trei mari universități din China, unde a susținut lecturi invitate și cu care a încheiat acorduri de colaborare (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing Jiatong University și Southwestern University of China).

Tot în această primăvara, Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice (conf.univ.dr. Gabriela Bologa) împreună cu Directorul Departamentului de  Ştiinţe  Sociale (prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu) au reînnoit acordul de colaborare cu Universitatea din Debrecen, Ungaria, Facultatea de Drept în baza căruia s-a şi concretizat o colaborare pentru masteratul de Ştiinţe penale şi criminalistică.

În luna octombrie, 2013, Președintele Consiliului de Administrație (prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu) și Președintele Senatului Universității Agora (prof.univ.dr. Adriana Manolescu) au efectuat o vizită de lucru în Statele Unite, susținând lucrări invitate la Southeastern University, Lakeland, Florida. Tot în octombrie Universitatea Agora a primit vizita unei delegații din India, de la Kasalingam University, cu care a semnat un memorandum de înțelegere și colaborare. Nu în ultimul rând, Comisia Europeană a inclus Universitatea Agora în Programul Erasmus pentru perioada 2014-2020. De asemenea, putem aminti participarea unor cadre didactice la conferințe internaționale: Ioan Dzițac (Suzhou, China), Alina Manolescu (Sofia, Bulgaria).

Universitatea Agora a fost inclusă de către Comisia Europeană în Programul Erasmus 2014-2020

Scris în 16 Decembrie 2013.

Universitatea Agora a fost inclusă de către Comisia Europeană în Programul Erasmus 2014-2020

În anul 2013, Universitatea Agora, prin Departamentul pentru programe Erasmus și mobilități internaționale, a depus spre aprobare, Comisiei Europene, Carta Erasmus.

În luna decembrie, 2013, Comisia Europeană a publicat lista universităților cărora le-a  fost aprobată Carta Erasmus pentru perioada 2014-2020 [2], lista în care este inclusă și Universitatea Agora.

Din acest moment am început identificarea universităților din Uniunea Europeană, incluse în această listă, care au programe similare cu ale noastre, în vederea încheierii unor acorduri Erasmus privind schimbul de cadre și studenți.

De obicei schimbul se efectuează pe durata unui semestru și se recunosc creditele transferabile din sistemul ECTS [3].

Extrase din Regulamentul Erasmus UAO [5]:

Art. 17 Studenţii care doresc să participe la programele de mobilitate trebuie să facă dovada cunoaşterii limbii engleze, cel puţin nivelul B2 (Utilizator independent), conform Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine [4].

Art. 18 Personalul didactic al UAO specializat în predarea limbii engleze va organiza testări pentru determinarea gradului de cunoaştere a limbii engleze pentru studenţii care doresc să se înscrie în programele de mobilitate.

Art. 19 În cazul în care limba folosită de către instituţia gazdă a programului de mobilitate nu este limba engleză, UAO va organiza în colaborare cu instituţia parteneră cursuri de limbă prin intermediul internetului, având ca suport platforma de e-learning a UAO „Moodle Universitatea Agora”. Aceste cursuri de limbă vor avea ca bază limba engleză, de aceea studenţii care se înscriu trebuie să facă dovada că sunt utilizatori independenţi (B2 conform Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine). Aceste cursuri vor fi predate de către profesori specializaţi, desemnaţi de către instituţia parteneră.

Bibliografie

[1] http://univagora.ro/ro/studenti/erasmus/

[2] http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php

[3]  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm

[4] http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr.iehtml

[5] http://univagora.ro/m/filer_public/2013/05/08/regulament-erasmus.pdf

Un scurt istoric al relaţiilor de colaborare cu cercetători şi entităţi academice din Asia

Scris în 28 Noiembrie 2013.

Un scurt istoric al relaţiilor de colaborare cu cercetători şi entităţi academice din Asia

Universitatea Agora are multe relaţii de colaborare cu universităţi din Europa (Italia, Spania, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Malta, Franţa, Portugalia, Grecia) şi SUA (Southeastern University, Lakeland, Florida), relaţii stabilite înainte de 2012.

 Politica de internaţionalizare a Universităţii Agora: Universităţi/instituţii academice partenere

1.     Libera Universita degli "San Pio V", Roma, Italia

2.     Instituto di Studi Politici "S. Pio V", Roma, Italia

3.     Associaçao para Formaçao Professional e Desenvolvimento do Montijo, Portugalia 

4.     Associazione Culturale "PF-ON-LINE", Roma, Italia

5.     Associazione Nuovi Cittadini Ciociari, Italia

6.     Consorzio Universitario d'Isernia, Italia

7.     Istituto di Ricerche Sociali Economiche e Ambientali (IRSEA), Roma - Italia

8.     Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC)-CNR , Roma, Italia

9.     O.Di.S.E.A. Onlus, Roma, Italia

10.  Regional Centre For Development and Retraining Of Manpower (DRMKK)- Debrețin, Ungaria

11.  Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Grecia

12.  Universidade de Santiago de Compostela, Spania

13.  Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia

14.  Universita degli Studi di Cassino (Frosinone), Italia

15.  Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia

16.  Universita degli Studi di Palermo, Italia

17.  Universidade de les Illes Balears, Spania

18.  Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Franța

19.  University of Belgrade , Belgrad, Serbia

20.  University of MaltaMalta

21.  University of Montenegro, Muntenegru

22.  University of Thessaly , Grecia

23.  University Tunis El Manar, Tunisia

24.  Southeastern University, Lakeland, Florida, SUA

25.  Chinese Society for Management, Beijing, China: Icon Agreement PDF (929.9 KB)

26.  Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China:  Icon Agreement PDF (175.6

27.  Kalasalingam University, India: Icon Agreement_PDF (828.4 KB)

Începând cu anul 2012 Universitatea Agora a iniţiat un proiect de extindere a relaţiilor sale internaţionale în Asia, în special în China şi India, cele mai populate ţări de pe glob.

Scurt istoric al  relaţiilor cu cercetători şi entităţi academice din China:

1)     În 2006, Acad. Xiao-Shan GAO de la Key Laboratory of Mathematics and Mechanization, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, este cooptat în Editorial Board la International Journal of Computers Communications and Control, revista cotată ISI a Universităţii Agora http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/about/editorialTeam;

2)     În perioada Mai 8-12, 2012, la International Conference of Computers Communications and Control, ICCCC2012, participă doi invitaţi speciali din China: Prof.dr. Gang KOU de la University of Electronic Science and Technology of China, CHINA  şi Prof.dr. Yong SHI de la Societatea Chineză de Modernizare a Managementului, care preda atunci la University of Nebraska at Omaha, USA http://www.icccc.univagora.ro/program/keynote-speakers;

3)     În data de 12.05.2012 Prof.dr. Mişu-Jan MANOLESCU, preşedintele Consiliul de Admnistraţie al Universităţii Agora, semnează un Memorandum de Înţelegere cu Prof.dr. Yong SHI, Vicepreşedinte şi Secretar General al Societăţii Chineze de Modernizare a Managementului http://univagora.ro/en/partners/int-relations/;

4)     În perioada 12-23 mai 2013, Prof.dr. Ioan DZIŢAC, rectorul Universităţii Agora, efectuază o vizită în China http://univagora.ro/en/university/news/2013/05/24/rectorchina/, prilej cu care susţine două lecturi invitate http://www.feds.ac.cn/Pages/AnnounceShow.aspx?ID=23 http://gs.swufe.edu.cn/Item/Show.asp?m=1&d=2638, primeşte titlul de profesor asociat al Universităţii Academiei Chineze de Ştiinţe http://univagora.ro/en/university/photos/album/34/image/953/ , conduce lucrările unei sesiuni speciale la ITQM2013 în Suzhou http://www.itqm-meeting.org/workshop.htm şi semnează un acord de colaborare cu Prof.dr. Gang KOU, decanul Facultăţii de Administrare a Afacerilor de la SWUFE, Chengdu http://univagora.ro/en/partners/int-relations/

5)     La 28.06.2013, Prof.dr. Ioan DZIŢAC semnează un Memorandum de Înţelegere, în numele SC Cercetare Dezvoltare Agora, cu Prof.dr. Shifeng LIU, în numele International Center for Informatics Research of Beijing Jiatong University.

Demararea relaţiilor de colaborare și schimb de experiență cu India 

  1) 13 iunie 2013Ş: Vizita prof.dr. Vinod K. Madan din India la Universitatea Agora (conferinţă invitată).

Prof. Vinod K. MADAN, PhD, Senior Professor at Department of Electronics and Communication Engineering,

Kalasalingam University, Krishnankoil (TN), India,

a prezentat la Universitatea Agora  lucrările invitate:

1) Nondestructive Evaluation using Barkhausen Noise;

2) Digital Signal Processing and Applications.

2) 16-19 octombrie, 2013: Vizita unei delegaţii de la Kalasalingam University din India la Universitatea Agora

O delegaţie de la Universitatea Kalasalingam din India, formată din domnul cancelar  K.SRIDHARAN,  şi profesorul Vinod MADAN, a vizitat Universitatea Agora. 

Cu acest prilej  rectorul  Ioan DZIŢAC a  semnat un Memorandum de Înţelegere  cu cancelarul  K. SRIDHARAN (CEO al Universității Kalasalingam) , care prevede schimb de experienţă managerială, didactică şi ştiinţifică.

3) 17-25 ianuarie 2014: Vizita unei delegaţii  a Universităţii Agora în India 

Prof.univ.dr. Ioan DZȚAC, rectorul Universității Agora,  și Conf.univ.dr. Viorina JUDEU, secretarul șef al Universității Agora,

vor efectua o vizită de reciprocitate la Universitatea Kalasalingam din India.

Doctor Honoris Causa: Prof.univ.dr. Constantin Roşca

Scris în 5 Octombrie 2013.

Doctor Honoris Causa: Prof.univ.dr. Constantin Roşca

LAUDATIO în onoarea Domnului Prof.univ.dr. Constantin Roșca,cu ocazia decernării înaltei distincții universitare de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității Agora din municipiul Oradea

Stimate domnule Profesor,

Stimați oaspeți

Onorată asistență

Aprecierea de care se bucură astăzi Universitatea Agora este rezultatul binemeritat al eforturilor pe care comunitatea noastră universitară le-a depus constant timp de peste un deceniu pentru afirmare pe multiple planuri în lumea academică din țară și din străinătate. Constatăm cu îndreptățită satisfacție că demersurile noastre profesionale, științifice și manageriale au avut un larg ecou în spațiul universitar românesc și s-au bucurat de sprijinul fără rezerve al facultăților de profil economic și juridic din țară, fără să mai vorbim de autoritățile naționale de evaluare academică și acreditare.

Drumul ascendent în planul imaginii, dar mai ales în conținutul calitativ al activităților didactice și de cercetare științifică desfășurate de universitatea noastră a fost trasat și cu sprijinul pe care personalități marcante ale școlii superioare românești ni l-au acordat în mod constant, dar mai ales în momentele cruciale, împărtășind cu generozitate și dezinteresat din experiența managerială, didactică, de cercetare dar și de evaluare academică a domeniilor lor, ceea ce împreună au reprezentat adevărate modele pentru devenirea universitară a multora dintre noi. Sunt numeroase personalitățile  care merită să fie citate dar, din rândul acestora, astăzi ne oprim la dl. profesor Constantin Roșca, căruia îi dedicăm acest eveniment științific, prin decernarea înaltului titlu academic de Doctor Honoris Causa la un moment în care împreună celebrăm împlinirea, de către domnia sa, a venerabilei vârste de 80 de ani.

...citeşte mai departe...

dhc rosca

Galerie foto: http://univagora.ro/en/university/photos/album/40/

Prof.univ.dr. Adriana Manolescu

Președintele Senatului Universității Agora din municipiul Oradea

Deschiderea anului universitar 2013-2014

Scris în 28 Septembrie 2013.

Deschiderea anului universitar 2013-2014

CUVÂNTUL RECTORULUI

LA DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2013-2014 

Campusul Universităţii Agora, Piaţa Tineretului, Nr.8, Aula Albastră, 1 octombrie 2013, ora 17

Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte într'însa”  (Regele Ferdinand I, 1923)

Carta UAO: „Art. 2.  (1) Misiunea Universităţii Agora se articulează pe viziunea iniţială a fondatorilor, care i-au ales ca nume, nu întâmplător, un simbol al democraţiei. Spiritul democratic al Agorei a fost şi va fi vectorul director al dezvoltării sale şi îi va aduce şi în viitor plusvaloare inovatoare, dinamism şi o dezvoltare armonioasă. În viziunea lor, fondatorii au înţeles că încurajarea gândirii şi exprimării libere şi îndrăzneţe a studenţilor şi a cadrelor didactice şi de cercetare în Agora, deschiderea spre cooptarea în structurile de conducere a unor profesionişti şi personalităţi ştiinţifice şi culturale din exterior, poate duce la atingerea sau chiar depăşirea în scurt timp a performanţelor unor instituţii academice mai mari şi cu o tradiţie mai îndelungată.

Dragi studenţi,

Stimaţi colegi,

Onorată asistenţă,

Declar oficial deschis anul universitar 2013-2014 cu urarea de bun venit în comunitatea Agora a bobocilor din ciclul I, de la cele 4 specializări de licenţă: Ştiinţe juridice -Drept; Ştiinţe administrative - Poliţie locală,  Ştiinţe economice - Contabilitate şi informatică de gestiune şi  Ştiinţe Economice – Management.

Bine aţi venit în comunitatea Agora şi mult succes în viaţa studentească!

De asemenea salut studenţii din ciclul II, absolvenţi ai ciclului I, care au ales oportunitatea de a-şi completa studiile universitare, de scurtă durată, prin unul din programele noastre de master: Management - Managemementul resurselor umane sau Drept – Ştinţe penale şi criminalistică.
 

Mult succes în desăvărşirea pregătirii academice şi cercetare!

Urări de sănătate şi spor în muncă în noul an universitar, 2013-2014, adresez întregii comunităţi Agora, studenţilor, cadrelor didactice şi personalului nedidactic, deopotrivă!

            În cele ce urmează voi face o scurtă retrospectivă a anului universitar precedent şi o incursiune în viitorul programatic al anului universitar ce-l începem astăzi.

 • Cuvântul rectorului la deschiderea anului universitar 2013 - 2014 (integral): Icon PDF (2,8 MO)

Ecouri în presă:

Agenda lunii octombrie la Universitatea Agora

Scris în 14 Septembrie 2013.

Agenda lunii octombrie la Universitatea Agora

Agenda

1 OCTOMBRIE 2013

Deschiderea festivă a anului universitar 2013-2014

Locul de desfăşurare: Campusul Agora, Amfiteatrul Albastru

Ora: 17

4-6 OCTOMBRIE 2013

7th Agora International Economical Conference - AIEC 2013

"Competitiveness and Performance in the EU Economy"

Locul de desfăşurare: Campusul Agora, Aula Albastră

Detalii: http://univagora.ro/ro/aiec013/

5 OCTOMBRIE 2013

Ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii Agora

domnului prof.univ.dr. Constantin Roşca

Locul de desfăşurare: Campusul Agora, Aula Albastră

Ora: 10

10-12 OCTOMBRIE 2013

Participarea rectorului Universităţii Agora, prof,univ.dr. Ioan Dziţac, la Adunarea Generală a Consiliului Național al Rectorilor

Locul de desfăşurare: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava.

Detalii: http://www.cnr-romania.ro/membri

16-19 OCTOMBRIE 2013

Vizita unei delegaţii de la Kalasalingam University din India la Universitatea Agora

Scop: Semnarea unui acord de colaborare

17 OCTOMBRIE 2013

Deschiderea oficială a şcolii masterale la Universitatea Agora

Locaţia: Campusul Agora, Aula Albastră

17-18 OCTOMBRIE 2013

7th Agora International Law Conference, AILC 2013

“Prospects and Challenges of 21st Century Law”

Detalii: http://univagora.ro/en/ailc2013/

Valoare adăugată la Universitatea Agora din Oradea în anul universitar 2012-2013

Scris în 7 Septembrie 2013.

Valoare adăugată la Universitatea Agora din Oradea în anul universitar 2012-2013

            Anul universitar 2012-2013 s-a încheiat cu multe realizări care au adus plusvaloare Universităţii Agora din Oradea (UAO), dintre care merită să amintim:

A. Acreditări programe de studii de master

Acreditarea a două programe de master:

1)    Drept: Ştiinţe penale şi criminalistică,

2)    Management: Managementul resurselor umane,


B. Acreditări programe de studii postuniversitare

Acreditarea a 5 programe de studii postuniversitare şi de formare continuă:

1)      Ştiinţe penale şi criminalistică,

2)      Instituţii de dreptul muncii,

3)      Instituţii de drept privat,

4)      Managementul resurselor umane,

5)      Audit financiar contabil.

C. Finalizarea cu succes a studiilor de licenţă

Promovabilitate 100% la examenul de licenţă:

1)      Drept - Licenţiat în Drept,

2)      Management - Licenţiat în Ştiinţe Economice,

3)      Contabilitate şi informatică de gestiune - Licenţiat în Ştiinţe Economice,

4)      Poliţie locală  - Licenţiat în Ştiinţe Administrative.

D. Creşterea calităţii profesionale a cadrelor didactice

Patru cadre didactice au obţinut, prin concurs, titlul didactic de conferenţiar universitar:

1)     Dan Benţa ,

2)      Viorina Judeu,

3)      Laura Popoviciu,

4)      Ioan Stan.

Cursuri de perfecţionare:

1)    Dan Benţa Dezvoltator de e-learning,

2)    Ioan Dziţac- Manager de proiect,

3)    Roberto Riccio- Administrator de platformă Moodle.

E. Doctor Honoris Causa

UAO a acordat în anul universitar 2012-2013 adouă titluri Dr.H.C. :

1)    Joseph Childs, profesor universitar doctor şi decan al Facultăţii Business and Legal Studies, Southeastern University, SUA,

2)    Grigor Moldovan, profesor universitar emerit doctor la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.

F. Recunoaştere pe plan naţional

1)      Rectorul Universităţii Agora, prof.univ.dr. Ioan Dziţac, a devenit membru în Consiliul Naţional al Rectorilor;

2)      Prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu a devenit evaluator ARACIS;

3)      Prof.univ.dr. Ioan Dziţac – conferinţă invitată la Moodle Moot România 2013, Braşov;

4)      Prof.univ.dr. Ioan Dziţac – membru în comisie de doctorat la Universitatea din Oradea;

5)      Prof.univ.dr. Adriana Manolescu – membru ales într-un departament AFER,

6)      Conf.univ.dr. Gabriela Bologa – membru ales într-un departament AFER,

G. Relaţii internaţionale şi recunoaşteri pe plan internaţional

1)    Vizita rectorului Ioan Dziţac în China, finalizată cu încheierea a două acorduri de colaborare şi obţinerea unui titlu de profesor asociat:

a) University of Chinese Academy of Sciences, Beijing (conferinţă invitată, titlu de profesor asociat pentru Ioan Dziţac),

b) Southwestern University of China, Chendu (conferinţă invitată, acord de colaborare),

c) International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM2013, , Souzhou (organizare şi prezidare sesiune specială);

d) Jiatong University of Beijing (acord de colaborare)

2)    Vizita prof.dr. Vinod K. Madan din India la Universitatea Agora (conferinţă invitată).

3)    Creşterea factorului de impact şi obţinerea scorului de influenţă pentru revista UAO International Journal of Computers, Communications and Control în ISI Thomson Reuters;

4)    Creşterea poziţiei UAO în clasamentul WEBOMETRICS (UAO se află în prima jumătate a clasamentului în ţară, pe continent şi în lume);

5)    Organizarea a două conferinţe internaţionale: Agora International Law Conference, AILC2012 şi  Agora International Economics Conference, AEIC2012;

6)    Publicarea unor articole ştiinţifice, de către cadre cu afilierea instituţională la UAO, incluse în prestigioasa bază de date internaţională "ISI Web of Science":

·        Bologa G.,

·        Butaci C.,

·        Duvac C.,

·        Dziţac I.,

·        Florian D.,

·        Iancu E.A.,

·        Iancu N.,

·        Manolescu A.,

·        Manolescu M.J.,

·        Urziceanu. R.

H. Resurse materiale

1)      Finalizarea scenei în aer liber în Campusul Universităţii Agora;

2)      Realibilitarea exterioară a clădirii UAO;

3)      Reînnoirea contractelor de cazare pentru studenţi la căminul CT „Mihai Viteazul” şi Hotelul Padiş din Băile Felix;

4)      Instalare, configurare şi utilizare platformă Moodle;

5)      Achiziţie de logistică IT şi mijloace didactice.

I. Management universitar şi calitate

1)  Participarea rectorului la Congresul Educaţiei, Bucureşti, 2013;

2) Participarea rectorului la Consiliul Naţional al Rectorilor, Constanţa, 2013;

3) Înscrierea UAO în programul de evaluare de către EUA-IEP  “Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi  pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România” (2013-2014)şi participări la conferinţe de training 

 • M.J. Manolescu,
 • G. Bologa,
 • E.A. Iancu,
 • V. Judeu;

4) Înscrierea UAO în programul de evaluare şi ierarhizare a domeniilor „U-Multirank” (2015, implementat de un consorţiu internaţional format din parteneri din nouă ţări. Liderii care coordonează proiectul sunt „Centre for Higher Education in Gütersloh, Germany” şi “Center for Higher Education Policy Studies  at the University of Twente, the Netherlands”.)  

Rector, Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Programe de studii acreditate/autorizate pentru anul universitar 2013-2014

Scris în 31 August 2013.

Programe de studii acreditate/autorizate pentru anul universitar 2013-2014

 Ciclul I. Programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate prin H.G. 493/2013

Admitere pe baza diplomei de bacalaureat până la 27 septembrie 2013; Taxa anuală: 500 EURO

Nr.

Crt.

Diplomă de licenţă/

Domeniu de licenţă

acreditat (A)/autorizat (AP)

Program de studiu de licenţă

(Specializarea)

Nr.credite/

Nr. ani de studiu

Forma de înv.

Nr. max. locuri

1.

Licenţiat în Drept/

Drept (A)

Drept

240/ 4 ani

IF

100

2.

Licenţiat în Ştiinţe Economice/

Management (A)

Management

180/ 3 ani

IF

50

3.

Licenţiat în Ştiinţe Economice/

Contabilitate (A)

Contabilitate şi informatică de gestiune

180/ 3 ani

IF

100

4.

Licenţiat în Ştiinţe Administrative/

Administraţie publică (AP)

Poliţie locală

180/ 3 ani

IF

100

Ciclul II. Programe de studii universitare de master acreditate prin H.G. 581/2013

Admitere pe baza diplomei de licenţă până la 27 septembrie 2013; Taxa anuală: 500 EURO

Nr.

Crt.

Domeniu de master

acreditat prin H.G. 581/2013

Specializarea

Nr.credite/

Nr. ani de studiu

Forma de înv.

Nr. max. locuri

1.

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

60/ 1 an

IF

50

2

Management

Managementul resurelor umane

120/ 2 ani

IF

50

POSTUNIV. Programe de studii postuniversitare şi de formare continuă (aprobare MEN nr.57208/2012)

Admitere pe baza diplomei de licenţă (permanent); Taxa: 600 RON+200 RON/program de studiu

1.

Drept

Instituţii de dreptul muncii

224

30

50

2.

Drept

Instituţii de drept privat

224

30

50

3.

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

224

30

50

4.

Management

Managementul resurselor umane

210

30

50

5.

Contabilitate

Audit financiar contabil

224

30

50

RECTOR, Prof.univ.dr. Ioan Dziţac


[1] Universitate acreditată prin Legea 59/2012 (eliberează diplome de studii cu girul Ministerului Educaţiei Naţionale)

* Aprobat prin H.S. din 02.09.2013 în baza HG 369/2013 şi HG 581/2013

Alternative de cazare pentru studenții Universităţii Agora:

 1. În Băile Felix, la Hotelul Padiș, în camere cu baie proprie și televizor.
  • Preț: între 150 și 200 lei/lună, în regim de două persoane în cameră.
  • Transport:
   • de la Universitatea Agora până la ieșirea din oraș (Cartier Nufărul), 35 lei/lună (abonament cu reducere pentru studenți);
   • din „Nufărul” până în Felix, la hotel, abonament 62 lei/lună.
 2. În Oradea, la căminul Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”, Str. Poieniței nr. 25.
  • Preț: 150 lei/lună fără cartelă de masă și 300 lei/lună cu cartelă de masă la cantina liceului.
  • Regimul de cazare este de patru persoane în cameră, cu baie comună

Sesiunea a doua de admitere la programe de licenţă şi master: 5 august-27 septembrie

Scris în 5 August 2013.

Sesiunea a doua de admitere la programe de licenţă şi master: 5 august-27 septembrie

Universitatea Agora face înscrieri pe locurile cu taxă (500 EURO/an) în

Sesiunea a II-a de admitere 2013:

 • Înscrieri: 5 august-27 septembrie (Luni-Vineri: orele 9:00 -17:00);
 • Afişarea rezultatelor:  28 septembrie.

LICENŢĂ

ŞTIINŢE ECONOMICE. Programe de studii de licenţă acreditate (H.G. 493/2013):

1. Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

Descriere sumară:

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 de credite)

Capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de ARACIS:100 locuri

Diploma obţinută în urma promovării examenului de licenţă: Licenţiat în ştiinţe economice

Calificarea: Contabilitate (specializare  în contabilitate pe calculator)

Observaţii:

1) Absolvenţii de la Management se pot înscrie direct în anul 3 (pe parcursul căruia trebuie să susţină examenele de difenţă la disciplinele pe care nu le-au studiat);

2) După obţinerea diplomei de licenţă absolvenţii se pot înscrie la oricare din masterele oferite de Universitatea Agora (a se vedea mai jos).

2. Management

Descriere sumară:

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 de credite)

Capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de ARACIS: 50 locuri

Diploma obţinută în urma promovării examenului de licenţă: Licenţiat în ştiinţe economice

Calificarea: Management

Observaţii:

1) Absolvenţii de la CIG se pot înscrie direct în anul 3 (pe parcursul căruia trebuie să susţină examenele de difenţă la disciplinele pe care nu le-au studiat);

2) După obţinerea diplomei de licenţă absolvenţii se pot înscrie la oricare din masterele oferite de Universitatea Agora (a se vedea mai jos).

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE. Program de studii de licenţă autorizat (H.G. 493/2013):

1. Poliţie locală

Descriere sumară:

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 de credite)

Capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de:100 locuri

Diploma obţinută în urma promovării examenului de licenţă: Licenţiat în ştiinţe administrative

Calificarea: Funcţionar public/Poliţie locală

Observaţii:

1) Absolvenţii de Drept se pot înscrie direct în anul 3 (pe parcursul căruia trebuie să susţină examenele de difenţă la disciplinele pe care nu le-au studiat);

2) După obţinerea diplomei de licenţă absolvenţii se pot înscrie la oricare din masterele oferite de Universitatea Agora (a se vedea mai jos).

DREPT. Program de studii de licenţă acreditat (H.G. 493/2013):

1. Drept

Descriere sumară:

Durata: 4 ani (8 semestre, 240 de credite)

Capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de:100 locuri

Diploma obţinută în urma promovării examenului de licenţă: Licenţiat în drept

Calificarea: Jurist (cu posibilitatea de candida pentru funcţia de procuror, judecător, avocat sau notar)

Observaţii:

1) Absolvenţii de Poliţie locală se pot înscrie direct în anul 4 (pe parcursul căruia trebuie să susţină examenele de difenţă la disciplinele pe care nu le-au studiat);

2) După obţinerea diplomei de licenţă absolvenţii se pot înscrie la oricare din masterele oferite de Universitatea Agora (a se vedea mai jos).

MASTER

Programe de studii universitare de Master în MANAGEMENT (H.G. 581/2013):

 1. Managementul resurselor umane, 2 ani, 50 locuri  (program acreditat în şedinţa ARACIS prin decizia nr. 6164 din 22.07.2013)

Programe de studii universitare de Master în DREPT  (H.G. 581/2013):

 1. Ştiinţe penale şi criminalistică, 1 an, 50 locuri (program acreditat în şedinţa ARACIS din 25 iulie 2013)

POSTUNIVERSITAR

În plus, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat planurile de învăţământ pentru cinci programe de studii postuniversitare şi formare continuă, de câte 30  credite ECTS (210-224 ore), pentru posesorii de diplome de licenţă sau echivalente (subingineri, colegii, forme scurte):

 1. Managementul resurselor umane (Management, 50 locuri);
 2. Audit financiar contabil (Contabilitate, 50 locuri);
 3. Instituţii de dreptul muncii (Drept, 50 locuri);
 4. Instituţii de drept privat (Drept, 50 locuri);
 5. Ştiinţe penale şi criminalistică (Drept, 50 locuri).

Universitatea Agora a primit acreditare pentru al doilea master internaţionalizat: „Ştiinţe penale şi criminalistică”

Scris în 26 Iulie 2013.

Universitatea Agora a primit acreditare pentru al doilea master internaţionalizat: „Ştiinţe penale şi criminalistică”

Universitatea Agora, acreditată din 2012, scoate la concurs în acest an un număr total de 700 locuri la 11 specializări: 350 locuri la studii universitare de licenţă, 100 de locuri la studii universitare de master şi 250 de locuri la studii postuniversitare.

Programe de studii universitare de Licenţă în DREPT

 1. Drept- Drept: 4 ani, 100 locuri (program acreditat, absolvenţii de Poliţie locală se pot înscrie direct în anul 4)

Programe de studii universitare de Licenţă în ŞTIINŢE ECONOMICE

 1. Management- Management: 3 ani, 50 locuri (program acreditat, absolvenţii de CIG se pot înscrie direct în anul 3)
 2. Contabilitate/ Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG), 3 ani, 100 locuri (program acreditat, absolvenţii de Management se pot înscrie direct în anul 3)

Programe de studii universitare de Licenţă în ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Administraţie publică/ Poliţie locală, 3 ani, 100 locuri (program autorizat H.G. 493/2013)

Programe de studii universitare de Master în MANAGEMENT

 1. Managementul resurselor umane, 2 ani, 50 locuri  (program acreditat în şedinţa ARACIS din 27 iunie 2013)

Programe de studii universitare de Master în DREPT

 1. Ştiinţe penale şi criminalistică, 1 an, 50 locuri (program acreditat în şedinţa ARACIS din 25 iulie 2013)

În plus, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat planurile de învăţământ pentru cinci programe de studii postuniversitare şi formare continuă, de câte 30  credite ECTS (210-224 ore), pentru posesorii de diplome de licenţă sau echivalente (subingineri, colegii, forme scurte):

 1. Managementul resurselor umane (Management, 50 locuri);
 2. Audit financiar contabil (Contabilitate, 50 locuri);
 3. Instituţii de dreptul muncii (Drept, 50 locuri);
 4. Instituţii de drept privat (Drept, 50 locuri);
 5. Ştiinţe penale şi criminalistică (Drept, 50 locuri).

Perioada de admitere

Sesiunea I:

 • înscrierea: 1 mai -30 iulie (de luni pâna vineri, între orele 9:00 -17:00);
 • afişarea rezultatelor 31 iulie;
 • depunerea contestaţiilor: 31 iulie
 • afişarea rezultatelor la contestaţii: 31 iulie

Sesiunea a II-a:

 • Înscrierea: 5 august-27 septembrie (Luni-Vineri: orele 9:00 -17:00);
 • Afişarea rezultatelor 28 septembrie

Universitatea Agora intră voluntar în două proiecte europene de evaluare instituţională

Scris în 23 Iulie 2013.

Universitatea Agora intră voluntar în două proiecte europene de evaluare instituţională

Universitatea Agora s-a oferit voluntar să fie evaluată de către consorţii internaţionale în două proiecte care vizează calitatea învăţământului superior.

Acreditată în 2012, Universitatea Agora este pregătită să se confrunte cu exigenţele calitative ale învăţământului superior european. Asfel, în acest an s-a înscris voluntar în două proiecte în care urmează să fie evaluată de către experţi internaţionali.

Primul proiect [1], care se va desfăşura în perioada 2013-2014, este unul de tip POSDRU şi se numeşte “Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi  pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România”. Proiectul este coordonat către  Unitatea Executiva pentru Finantarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), iar echipa de experţi evaluatori este de la Asociaţia Universităţilor Europene (EUA –European Universities Association) prin Programul de Evaluare Instituţională (IEP- Institutional Evaluation Programme).

Al doilea proiect [2] se va desfăşura în 2015 şi se numeşte “U-Multirank”, fiind implementat de un consorţiu internaţional format din parteneri din nouă ţări. Liderii care coordonează proiectul sunt „Centre for Higher Education in Gütersloh, Germany” şi “Center for Higher Education Policy Studies  at the University of Twente, the Netherlands”.

„Avem dorinţa, deschiderea şi curajul, de a ne confrunta cu exigenţele calitative ale învăţământului superior la nivel european. Suntem convinşi că în urma acestor evaluări vom beneficia de nişte concluzii pertinente, care ne vor face şi mai performanţi în viitor.” (Prof.univ.dr. Ioan Dziţac, rectorul Universităţii Agora)

[1] http://pe.forhe.ro/ro/evaluare-institutionala/universitati-evaluate-runda-2

[2] http://www.u-multirank.eu/

Admiterea 2013: Universitatea Agora oferă peste 10 specializări

Scris în 11 Iulie 2013.

Universitatea Agora, acreditată din 2012, scoate la concurs un număr de 350 locuri la studii universitare de licenţă, 100 de locuri la studii universitare de master şi 250 de locuri la studii postuniversitare.

Programe de studii universitare de Licenţă în DREPT

 1. Drept- Drept: 4 ani, 100 locuri (program acreditat)

Programe de studii universitare de Licenţă în ŞTIINŢE ECONOMICE

 1. Management- Management: 3 ani, 50 locuri (program acreditat)
 2. Contabilitate/ Contabilitate şi informatică de gestiune, 3 ani, 100 locuri (program acreditat H.G. 493/2013)

Programe de studii universitare de Licenţă în ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Administraţie publică/ Poliţie locală, 3 ani, 100 locuri (program autorizat H.G. 493/2013)

Programe de studii universitare de Master în MANAGEMENT

 1. Managementul resurselor umane, 2 ani, 50 locuri  (program acreditat în şedinţa ARACIS din 27 iunie 2013)

Programe de studii universitare de Master în DREPT

 1. Ştiinţe penale şi criminalistică, 1 an, 50 locuri (program acreditat în şedinţa ARACIS din 25 iunie 2013)

În plus, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat planurile de învăţământ pentru cinci programe de studii postuniversitare şi formare continuă, de câte 30  credite ECTS (210-224 ore), pentru posesorii de diplome de licenţă sau echivalente (subingineri, colegii, forme scurte):

 1. Managementul resurselor umane (Management, 50 locuri);
 2. Audit financiar contabil (Contabilitate, 50 locuri);
 3. Instituţii de dreptul muncii (Drept, 50 locuri);
 4. Instituţii de drept privat (Drept, 50 locuri);
 5. Ştiinţe penale şi criminalistică (Drept, 50 locuri).

Admiterea 2013: Studenţi internaţionali

Scris în 11 Iulie 2013.

Studenţi internationali

Notă. Dosarele de admitere se depun direct la Universitatea Agora

Persoană de contact/ Contact person

Dr. Viorina Judeu

Piaţa Tineretului, nr. 8
410526 Oradea, jud. Bihor
Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513
Fax:+40 259 434 925

E-mail: viorina@univagora.ro

Read more in English...

Oferta UAO s-a îmbogăţit cu un master internaţionalizat acreditat

Scris în 28 Iunie 2013.

Universitatea Agora din Oradea (UAO) va avea un master internaţionalizat: "Managementul resurselor umane"

Câteva informaţii sumare despre masterul : "Managementul resurselor umane":

 • În şedinţa Consiliului ARACIS din 26 – 27 iunie 2013 a fost analizat şi ACREDITAT acest program de master: poz. 193;
 • Durata: 2 ani; Număr credite ECTS: 120; Număr locuri: 50;
 • Start: Anul universitar 2013-2014;
 • Candidaţi eligibili: absolvenţi de studii universitare de orice profil, cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru licenţiaţii/diplomaţii din 2013 se acceptă adeverinţa);
 • Creditele obţinute la programele de studii postuniversitare se recunosc la discipline corespunzătoare.

Astfel, oferta UAO se compune acum din 4 programe de studii de licenţă, 1 program de master şi 5 programe de studii postuniversitare.

Actualizare IJCCC: ISI AIS în JCR2012

Scris în 21 Iunie 2013.

Actualizare IJCCC: ISI AIS în JCR2012

IJCCC a înregistrat un nou progres!

International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), revistă editată de Universitatea Agora [1] începând din 2006, beneficiază de indexare ISI chiar din anul primei apariţii (rezumatele articolelor sunt înregistrate în Science Citation Index Expanded /ISI Web of Science de la Thomson Reuters începând cu numărul suplimentar din 2006), din 2009 devine revistă cotată ISI (i se calculează factorul de impact,  IF: Impact Factor), iar pentru citările din anul  2012 se calculează scorul de influenţă al articolelor din IJCCC, indexate ISI, citate în alte reviste ISI  (AIS: Article Influence Score) în Journal Citation Reports (JCR), calculat în iunie 2013.

La ora actuală, conform listei oficiale publicată de UEFISCDI [3], în România există 61 de reviste indexate ISI, dintre care 54 sunt cotate ISI (au factor de impact calculat pe 2012) şi doar 36 dintre ele au deja calculat şi scorul de influenţă al articolelor (AIS: Article Influence Score) în JCR: Journal Citation Reports (scorul se calculează după cel puţin 5 ani de indexare ISI).

Dintre cele 36 de reviste româneşti cu AIS, IJCCC ocupă locul 16 în clasamentul general, dar acest loc, mai mult decât onorabil, nu este totuşi relevant, date fiind domeniile diferite ale revistelor. Comparaţiile se fac, de obicei, pentru revistele ISI din toată lumea, din acelaşi domeniu, prin calcularea aşa numitului SRI: Scor Relativ de Influenţă ( încă nu este publicat pentru anul în curs de către UEFISCDI).

De menţionat că IJCCC are încadrarea în două domenii ISI:

 1. Automation & Control Systems (fiind singura revistă românească cu AIS calculat pe acest domeniu ISI);
 2. Computer Science- Information Systems (fiind unica revistă românească pe acest domeniu ISI).

Trebuie să menţionăm faptul că în România, dar şi în foarte multe alte ţări, ocuparea posturilor prin concurs în învăţământul superior şi cercetare, aproape în orice profil, este condiţionată de nişte cerinţe obligatorii, care includ şi necesitatea unei anumite prezenţe a candidatului în baza de date ISI Web of Science (indexări, cotări, citări, IF, AIS, h-index; după caz). Astfel de criterii se aplică şi la accesarea unor fonduri de cercetare pe proiecte/granturi.

La ora actuală, în România există 93 universităţi acreditate, 56 de stat şi 37 private,  dintre care doar 13 universităţi au reviste ISI  (19 reviste, restul de 42  fiind editate de Academia Română sau de unele institute sau organizaţii cu profil de cercetare).   Faptul ca Universitatea Agora face parte din acest club select, ne onorează şi ne bucură deopotrivă.

Scurtă prezentare a IJCCC în limba engleză

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS, COMMUNICATIONS & CONTROL

With Emphasis on the Integration of Three Technologies (C & C & C).
Online = ISSN 1841- 9844; ISSN-L 1841-9836;
Start year (as quarterly): 2006.
Short name in ISI WoK: INT J COMPUT COMMUN.
Frequency: Bimonthly (6 issues/year: starting 2013).

IF in JCR2009 = 0.373; JCR2010 = 0.650; JCR2011 = 0.438; JCR2012 = 0.441.

Article Influence Score (AIS) in JCR2012 = 0.093.

Editor in Chief and Co-Founder:  Florin Gheorghe Filip, Romanian Academy, Romania

Associate Editor in Chief and Co-Founder: Ioan Dzitac, Aurel Vlaicu University of Arad & Agora University of Oradea, Romania

Executive Editor: Razvan Andonie, Central Washington University, United States

Managing Editor and Co-Founder: Misu- Jan Manolescu, Agora University of Oradea, Romania

Deputy Managing Editor: Horea Oros, University of Oradea, Romania

Members in Editorial Board

 1. Boldur Eugen Bărbat, Sibiu, Romania
 2. Pierre Borne, Ecole Centrale de Lille, France
 3. Ioan Buciu, University of Oradea, Romania
 4. Hariton Costin, 'Grigore T. Popa' University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
 5. Antonio Di Nola, University of Salerno, Italy
 6. Petre Dini, Concordia University, Montreal, Canada
 7. Omer Egecioglu, University of California, San Diego, United States
 8. Constantin Gaindric, Academy of Sciences of Moldova, Moldova, Republic of
 9. Xiao-Shan Gao, Key Laboratory of Mathematics and Mechanization, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, China
 10. Kaoru Hirota, Tokyo Institute of Technology, Japan
 11. George Metakides, Greece
 12. Ștefan I. Nițchi, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
 13. Shimon Y. Nof, Purdue University, United States
 14. Stephan Olariu, Old Dominion University, Norfolk, United States
 15. Gheorghe Păun, Romanian Academy - IMAR, Romania
 16. Professor Mario de J. Perez-Jimenez, University of Seville, Spain
 17. Dana Petcu, West University of Timisoara, Computer Science Department, Romania
 18. Radu Popescu-Zeletin, Technical University Berlin, Germany
 19. Imre J. Rudas, Óbuda University, Hungary
 20. Yong Shi, University of Chinese Academy of Sciences, China
 21. Athanasios D. Styliadis, Alexander Institute of Technology - Dept. of Information Technology, Greece
 22. Gheorghe Tecuci, George Mason University, United States
 23. Horia-Nicolai L. Teodorescu, Technical Univ. Gh Asachi Iasi, Romania Romanian Academy, Romania
 24. Dan Tufiș, Research Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy, Romania
 25. Lotfi A. Zadeh, University of California, Berkeley, United States

Author index IJCCC 2006-2012

Bibliografie

[1] http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/

[2] http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1841-9836/

[3] http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_2013.pdf

UAO va fi evaluată de către EUA-IEP în runda 2

Scris în 8 Iunie 2013.

Sursa: http://pe.forhe.ro/ro/evaluare-institutionala/universitati-evaluate-runda-2

In cadrul celei de a doua runde vor fi evaluate 26 universitati.

Procesul de evaluare institutionala se va desfasura in perioada Martie 2013 – Septembrie 2014 si consta in urmatoarele etape:

Etapa 1Martie – Decembrie 2013

 • Rectorul semneaza Memorandumul si Formularul de inregistrare si desemneaza o persoana de contact pentru a pastra legatura cu secretariatul IEP si cu coordonatorul echipei.
 • Doi reprezentanti ai universitatii participa la intalnirea de lucru pentru universitati (Iunie 2013).
 • Toti expertii vor participa la o sesiune de instruire in cadrul unei intalniri de lucru cu scopul de a se familiariza cu metodologia si cu elementele specifice ale sistemului de educatie din Romania. Stadiul de auto-evaluare: universitatile parcurg un proces de auto-evaluare si elaboreaza pentru echipa de evaluare si pentru secretariatul IEP un raport de auto-evaluare avand la baza ghidul pentru universitati – a se vedea mai jos punctul 2. Este necesar ca raportul de auto-evaluare sa fie incarcat pe platforma de evaluare institutionala cu cel putin 4 saptamani inaintea primei vizite.
 • Coordonatorul echipei corespondeaza cu persoana de contact din universitate pentru a agrea un program draft pentru prima vizita.

Etapa 2: Ianuarie – Mai 2014

 • Echipa de evaluare efectueaza o prima vizita la universitate (Ianuarie - Februarie 2014) si solicita informatii suplimentare daca este necesar.
 • Universitatea ofera orice informatie suplimentara la solicitarea echipei de evaluare (in maxim 4 saptamani inainte de cea de a doua vizita).
 • Echipa de evaluare efectueaza cea de a doua vizita la universitate (Aprilie – Mai 2014).

Etapa 3: June – September 2014:

 • Secretariatul IEP trimite un raport draft catre universitati in vederea comentariilor privind eventualele erori.
 • Secretariatul IEP trimite raportul final catre universitate. Toate rapoartele  vor fi publicate pe site-ul proiectului (August 2014).
 • Reprezentantii universitatilor vor fi invitati sa participe la o intalnire de lucru post-evaluare pentru universitati (Septembrie 2014).

Rectorul Universităţii Agora a efectuat o vizită de lucru în China

Scris în 24 Mai 2013.

Rectorul Universităţii Agora a efectuat o vizită de lucru în China

La invitaţia prof. dr. Yong Shi, de la Academia Chineză de Ştiinţe, Rectorul Universităţii Agora, prof. dr. Ioan Dziţac, a efectuat o vizită de lucru în China în perioada 12-23 mai 2013.

Activităţile ştiinţifice prestate în China de profesorul Dziţac au fost următoarele:

1. Lectură invitată suţinută la Universitatea Academiei Chineze de Ştiinţe (Beijing, 14 mai). Domnului Dziţac i s-a acordat titlul de profesor asociat al acestei universităţi pentru perioda mai 2013- mai 2016:

http://www.feds.ac.cn/Pages/AnnounceShow.aspx?ID=23

2. Secţiune specială organizată şi condusă la Conferinţa Internaţională de IT şi Management Cantitativ (Suzhou, 17 mai):

http://www.itqm-meeting.org/workshop.htm  

3. Lectură invitată suţinută la Sothwestern University of Finance and Economics (Chengdu, 20 mai). Rectorul Dziţac a semnat un acord de colaborare între Universitatea Agora şi această universitate. Ca efect imediat, în curând doi studenţi de la Universitatea Agora vor fi trimişi în China pentru două săptămâni, la invitaţia şi pe cheltuiala partenerilor chinezi:

http://www.swufe.edu.cn/english/

4. Vizită la Beijing Jiatong University, unde a fost perfectat, de asemenea, un acord de colaborare între universităţi:

 http://en.njtu.edu.cn/

Domnul rector a efectuat această vizită împreună cu domnul Acad. Florin Gheorghe Filip, Doctor Honoris Causa al Universităţii Agora. Academia Chineză de Ştiinţe i-a acordat domnului academician prestigiosul premiu “Walter Scott  jr. Award in Information Technology”: http://www.itqm-meeting.org/award.htm

 • Raportul asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013): PDF

Imagini din timpul vizitei se pot vedea la: http://univagora.ro/en/university/photos/album/34/ 

Articol în Ovidan: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.8832

Conferința internațională cu tema ”Minoritățile și drepturile omului”

Scris în 23 Mai 2013.

Conferința internațională cu tema ”Minoritățile și drepturile omului”

INVITAŢIE

Colectivul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Agora din Municipiul Oradea are plăcerea de a vă invita în data de 31 mai 2013 ore 11.00 la Conferința internațională cu tema ”Minoritățile și drepturile omului”, ediția a IV-a.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația de Studii Aromâne, Cluj-Napoca şi cu Centrul de Informare Europeană Europe Direct Oradea.

Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul a două secțiuni:

 1. Protecţia juridică a minorităţilor în context european
 2. Situația juridico-politică a aromânilor în prezent

Participarea dumneavoastră ar fi pentru noi o mare onoare.

Persoană de contact:

Alina Angela Manolescu
alina.manolescu@univagora.ro

Ne pregătim pentru vizita EUA-IEP

Scris în 16 Aprilie 2013.

Ne pregătim pentru vizita EUA-IEP

"Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate în universităţile din România".

Stimate Domnule Rector,

Ca urmare a solicitării Dvs de a include Universitatea Agora din Oradea în  proiectul POSDRU "Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale", coordonat de UEFISCDI în parteneriat cu EUA-IEP, vă comunicăm  că Universitatea Dvs va fi inclusă în grupul de universităţi [1]  ce vor intra în procesul de evaluare instituţională în perioada  următoare.” (Ecaterina ALEXOAEI, Assistant to Prof. Adrian CURAJ, General Director, Deputy Manager Project "Ready to innovate, ready to respond to local needs. Quality and diversity of universities in Romania" , Executive Agency for Higher Education,  Research, Development  and Innovation Funding)

Universitatea Agora a solicitat să fie evaluată de Asociaţia Universităţilor Europene –Programul de Evaluare Instituţională (EUA-IEP)  în cadrul proiectului "Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate în universităţile din România".

Am solicitat această evaluare deoarece EUA-IEP [2] are o experientă bogată în evaluarea universităţilor: a evaluat până în prezent peste 300 de universităţi din 45 de ţări din lume.

Derulat prin  POSDRU de către UEFISCDI, “Proiectul Pregătiti pentru a inova, pregatiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România vine în întâmpinarea necesităţilor actuale ale sistemului naţional de învăţământ superior prin organizarea unui exerciţiu international de evaluare la care participa 47 de universităţi. Metodologia utilizată reprezinta rezultatul procesului de adaptare a Programului de Evaluare Institutionala (IEP) elaborat de European University Association (EUA) şi implementat deja cu succes în numeroase ţări europene.

Multiplele beneficii, cuantificabile pe termen mediu şi lung, atât la nivelul categoriilor de grupuri ţintă ale proiectului, cât şi la nivelul sistemului de învăţământ superior si al furnizorilor de servicii in domeniul studiilor universitare, constau in:

 • Evaluarea internaţională a 47 de universităţi româneşti, pe baza unei metodologii internaţionale de evaluare;
 • Dezvoltarea capacităţii de raportare şi evaluare la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, în vederea asigurării calitaţii în conformitate cu misiunea asumată;
 • Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de colectare si analiza a datelor în vederea evaluării primare a universităţilor;
 • Facilitarea transferului de cunoaştere prin dezvoltarea unei platforme de tip <<Observator>> pentru analiza şi raportarea periodică pentru realizarea politicilor de diferenţiere.
 • Dezvoltarea şi furnizarea unui program de formare pentru personalul universitar pe tema integritătii şi furnizarea unei metodologii de etică şi integritate în procesul de evaluare a universităţilor;
 • Dezvoltarea capacităţii de analiză prospectivă pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea de reţele, formarea de consorţii şi fuziuni între universităţi. ” [3]

Suntem convinşi că în urma acestei evaluări Universitatea Agora va avea numai de câştigat prin transparenţă şi vizibilitate, creşterea calităţii managementului, educaţiei şi cercetării.

Ne vom mobiliza cu toţii, cadre didactice şi studenţi, pentru ca Universitatea Agora să-şi îndeplinească misiunea asumată prin Cartă.

Bibliografie

[1] http://pe.forhe.ro/sites/default/files/runda_2_univ199.pdf

[2] http://www.eua.be/iep/Home.aspx

[3] http://pe.forhe.ro/ro/despre-proiect-2

Rector,

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Lecturi invitate -AILC 2013

Scris în 5 Aprilie 2013.

AILC 2013


Prof.univ.dr. George ANTONIU

Preşedintele  Asociaţiei Române  de Ştiinţe Penale, Bucureşti, România

Honorary Scientific Director  of  "Acad. Andrei Rădulescu" Legal Research Institute of Romanian Academy

E-mail: icj_juridic@yahoo.com

*****


Prof.univ.dr. Radu CARP

Profesor de Drept Public şi Ştiinţe Politice

Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti

E-mail: radu.carp@fspub.unibuc.ro

*****


Prof.univ.dr. Mircea DUŢU

Director  "Acad. Andrei Rădulescu" Legal Research Institute of Romanian Academy

E-mail: juridic_institut@yahoo.com

*****

Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

Director al Deprtamentului de Ştiinţe Sociale

Universitatea Agora din Oradea, Romania

E-mail: department@univagora.ro

*****


Prof.univ.dr. Ovidiu  PREDESCU

Prorector la Universitatea  “George Bariţiu” din Braşov, România

E-mail: opredescu_ujr@b.astral.ro

ICCCC 2014: Două secţiuni speciale au fost aprobate

Scris în 25 Martie 2013.

ICCCC 2014: Două secţiuni speciale au fost aprobate

În cadrul ICCCC 2014 au fost aprobate două secţiuni speciale, organizate de profesori din Spania şi Columbia:

Secţiunea 1:

Decision Support Systems for Supply Chain Management and their dynamics. New proposals and directions

Organizator: Angel Ortiz, University  Politécnica Valencia, Spain

Adresa: Eng. Angel Ortiz, Ph.D., Professor

Centro de Investigación de Gestión e Ingeniería de la Producción

Universidad Politécnica de Valencia

Camino de Vera s/n, Edificio 8B - Acceso L Nivel 2

(Ciudad Politécnica de la Innovación)

46022 Valencia – España

Tel.:+34963879680

E-mail: aortiz@cigip.upv.es

Secţiunea 2:

Network Optimization and Security

Organizator: Yezyd Donoso, University  de los Andes, Colombia

Adresa: Eng. Yezid Donoso, Ph.D., Associate Professor

Head of the Information Security Postgraduate and Master Program

Systems and Computing Engineering Department

Universidad de los Andes

Cra. 1 Este No. 19A-40

Phone 57-1-3394949  Ext 1723

Bogotá, Colombia, South America

E-mail: ydonoso@uniandes.edu.co

Mai multe detalii la http://univagora.ro/icccc2014/

“O săptămână de foc” la Universitatea Agora

Scris în 16 Martie 2013.

“O săptămână de foc” la Universitatea Agora

Săptămâna 18-22 martie 2013 este plină de evenimente academice la Universitatea Agora din Oradea.

Concursuri pe posturi didactice. Vor avea loc prelegerile publice, în faţa studenţilor, membrilor departamentului şi a comisiilor de concurs, în cadrul concursurilor de ocupare a unor posturi didactice. Comisiile de concurs pe posturile didactice vor avea membri din centrele universitare Alba Iulia, Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Oradea, Sibiu şi Timişoara.

Luni, 18.03.2013. Concurs pentru postul de conferenţiar universitar, poziţia 11 (Politici publice; Simulări şi proiecte economice), Candidat: Viorina Judeu.

Comisia de concurs:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din municipiul Oradea.

Membri:

1. Prof.univ.dr. Adriana Manolescu, Universitatea Agora din Oradea.

2. Prof.univ.dr. Epure Dănuț Tiberius, Universitatea “Ovidius” din Constanța.

3. Prof.univ.dr. Burja Vasile, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

4. Prof. univ. dr. Cismaș Laura, Universitatea de Vest Timișoara.

Marţi, 19.03.2013. Concurs pentru postul de conferenţiar universitar, poziţia 7 (Informatică, Baze de date în economie), Candidat: Dan Benţa.

Comisia de concurs:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din Oradea.

Membri: 1. Prof.univ.dr. Grigor Moldovan, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.

2. Prof.univ.dr. Ştefan Niţchi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.

3. Prof.univ.dr. Ioan Dziţac, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

4. Prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu, Universitatea Agora din Oradea.

Raportul rectorului şi decernarea unui titlu Dr.H.C. Un eveniment deosebit va avea loc tot marţi, la ora 14, când rectorul Universităţii Agora, prof.univ.dr. Ioan Dziţac, îşi va prezenta raportul anual în faţa comunităţii Agora (senat, studenţi, cadre didactice) şi a mass media orădene.

Cu această ocazie, Senatul Universităţii Agora va decerna titlul de Doctor Honoris Causa domnului profesor universitar emerit Grigor Moldovan, cel mai înalt titlu onorific pe care îl poate acorda o universitate acreditată din România.

Prof.univ.dr. Grigor Moldovan, profesor emerit, este profesor universitar consultant la Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Doctor în matematică, conducător de doctorat în informatică, profesor universitar emerit, are contribuţii de pionierat în informatica românească în anii 60’-80’. Începând cu anii 90’ preocupările sale se orientează în direcţia calculului paralel şi distribuit, domeniu în care a format 12 discipoli, cărora le-a coordonat tezele de doctorat.

Comisia de analiză pentru Laudatio în vederea acordării titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr. Grigor Moldovan:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Dziţac, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Rector al Universităţii Agora din municipiul Oradea.

Membri: 1. Prof.univ.dr. Ioan Ştefan Niţchi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

2. Prof.univ.dr. Daniel Breaz, Rector al Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

3. Prof.univ.dr. ing. Mişu-Jan Manolescu, Preşedinte al CA al Universităţii Agora din municipiul Oradea.

Miercuri, 20.03.2013. Concurs pentru postul de conferenţiar universitar, poziţia 8 (Drept penal,-Partea generală I; Drept penal- Partea generală II), Candidat: Laura Popoviciu.

Comisia de concurs:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din municipiul Oradea.

Membri: 1. Prof.univ.dr. Valentin Mirişan, Universitatea din Oradea

2. Prof.univ.dr. Augustin Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

3.Prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, Universitatea “George Bariţiu” din Braşov

4. Prof.univ.dr. Elena Ana Iancu, Universitatea Agora din Oradea

Vineri, 22.03.2013. Concurs pentru postul de conferenţiar universitar, poziţia 10 (Drept internaţional public; Drept internaţional privat, Candidat: Ioan Stan).

Comisia de concurs:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din municipiul Oradea.

Membri: 1. Prof. univ. dr. Radu Carp, Universitatea din Bucureşti.

2. Prof. univ. dr. Raluca Miga Beşteliu, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti.

3. Prof. univ. dr. Stelian Scăunaş, Lucian Blaga din Sibiu.

4. Conf. univ. dr. Tudor Tănăsescu, Universitatea Bioterra din Bucureşti.

Calendarul concursului pentru posturi didactice

Scris în 10 Martie 2013.

Calendarul concursului pentru posturi didactice

Universitatea Agora, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Departamentul de Ştiinţe Sociale, scoate la concurs următoarele posturi didactice:

1. Lector universitar, poziţia 20,

Disciplinele: Econometrie; Analiză economico-financiară; Audit financiar; Finanţele întreprinderii.

Candidaţi:  1. Butaci Casian:  CV: Icon PDF (247,4 KO) ;  Fişa de verificare: Icon PDF (106,7 KO) ; Lista de lucrări: Icon PDF (316,2 KO)

Data susţinerii prelegerii: 22-03-2013

2. Conferenţiar universitar, poziţia 7,

Disciplinele: Informatică, Baze de date în economie.

Candidaţi: 1. Benţa Dan:  CV: Icon PDF (187,4 KO) ;  Fişa de verificare: Icon PDF (806,7 KO) ; Lista de lucrări: Icon PDF (307,7 KO)

Data susţinerii prelegerii: 19-03-2013

3.  Conferenţiar universitar, poziţia 8,

Disciplinele: Drept penal, Partea generală I; Drept penal, Partea generală II.

4.  Conferenţiar universitar, poziţia 9,

Disciplinele: Drept constituţional şi instituţii publice I; Drept constituţional şi instituţii publice II;Protecţia internaţională a drepturilor omului.

5.  Conferenţiar universitar, poziţia 10,

Disciplinele: Drept internaţional public; Drept internaţional privat.

6.  Conferenţiar universitar, poziţia 11,

Disciplinele: Politici publice. Simulări şi proiecte economice.

Candidaţi: 1. Judeu Viorina:  CV: Icon PDF (126,4 KO) ;  Fişa de verificare: Icon PDF (197,4 KO) ; Lista de lucrări: Icon PDF (168,7 KO)

Data susţinerii prelegerii: 18-03-2013

Detalii  la http://univagora.ro/academic/cariera/

AILC 2013

Scris în 26 Februarie 2013.

AILC 2013

Invitaţie

7th Agora International Law Conference, AILC 2013

“Prospects and Challenges of 21st Century Law”, 17-18 October 2013, Oradea, Romania

Conferinţă organizată de:

 • Universitatea Agora, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Departamentul de Ştiinţe Sociale

În colaborare cu:

Înregistare: EasyChair

Publicare

Lucrările selectate vor fi publicate în AGORA International Journal of Juridical Sciences,  www.juridicaljournal.univagora.ro  1843-570X, E-ISSN: 2067-7677,  revistă indexată în: EBSCO, HEIN ONLINE,  COPERNICUS, DOAJ, ULRICH, V LEX, SOCOLAR

Date importante

 • Înregistrare în EasyChair System: Septembrie 3, 2013
 • Submiterea lucrărilor: Septembrie  20, 2013
 • Notificarea prin acceptarea/respingerea lucrării: Octombrie 10, 2013
 • Achitarea taxei: October 14, 2013
 • Înrolarea autorilor în proram: Octombrie 16, 2013

Contact

 • Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513
 • Fax:+40 259 434 925
 • E-mail: ailc@univagora.ro, departament@univagora.ro

Detalii AICI.

Părintele logicii fuzzy, Lotfi A. Zadeh, activ la cei 92 de ani

Scris în 3 Februarie 2013.

Părintele logicii fuzzy, Lotfi A. Zadeh, activ la cei 92 de ani

Lotfi A. Zadeh, părintele mulţimilor şi logicii fuzzy, savant inter şi multidisciplinar (inginer, matematician, informatician, logician, cercetător în inteligenţă artificială), s-a născut la 4 februarie 1921, la Baku, în Azerbaijan (fosta Uniune Sovietică). Mama sa era medic pediatru (de etnie ruso-evreiască), iar tatăl său ziarist delegat de Iran (de etnie azero-iraniană) [1]. Când Lotfi a împlinit 10 ani, în 1931 familia Zadeh s-a mutat la Teheran, în Iran, unde Lotfi a făcut liceul şi a absolvit facultatea de inginerie electrică. În 1943 a emigrat in SUA şi a obţinut masterul la celebrul Massachusetts Institute of Technology şi doctoratul la Universitatea Columbia, unde a şi profesat un an, devenind apoi profesor la Universitatea din California, Berkeley [4].

"The question really isn't whether I'm American, Russian, Iranian, Azerbaijani, or anything else. I've been shaped by all these people and cultures and I feel quite comfortable among all of them.” (Lotfi A. Zadeh, [6])

În anul 1965 a publicat în revista „Information and Control” articolul „Fuzzy sets”, articol care azi atinge aproximativ 40 mii de citări. Suma totală a citărilor, al tuturor lucrărilor sale, depăşeşte 105 miide citări[2]. Pe baza noţiunii de mulţime fuzzy (vagă) a apărut logica fuzzy, cu implicaţii extrem de importante în inteligenţa artificială.În prezent, la venerabila vârstă de 92 de ani, este încă activ, publicând articole cu idei provocatoare şi fiind încă director al Berkeley Initiative in Soft Computing (BISC), funcţie pe care o deţine din 1991 [5].

Vizitele lui Lotfi A. Zadeh în România.

Doamna prof.univ.dr.mat. Ioana Moisil mi-a povestit că l-a cunoscut pe Zadeh înainte de anul 1970, cu ocazia unei vizite pe care acesta o făcuse unchiului său Grigore C. Moisil. Această vizită n-a rămas fără urme. La sfatul lui Moisil, mai mulţi matematicieni s-au apucat de cercetări în domeniul matematicii fuzzy, obţinând rezultate notabile, cei mai performanţi în domeniu fiind Constantin Virgil Negoiţă [7] şi Dan Ralescu [8], care au publicat în colaborare cartea Mulţimi vagi, în 1974, la Bucureşti. A mai fost în România la invitaţia prof.univ.dr. Mircea Stelian Petrescu, care a fost visiting professor, în perioada 1969-1990, la Universitatea din California, Berkeley.

În anul 2003, Lotfi A. Zadeh fiind devine Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad [9], la propunerea a fost făcută deValentina Balaş, care l-a cunoscut la conferinţa IMPU 2002, la Annecy în Franţa. Tot dânsei i se datorează venirea sa în 2005 la Arad (SOFA 2005) şi la Oradea (SOFA 2007), prilej cu care am avut şi subsemnatul marele noroc să-l cunosc prin intermediul doamnei Balaş.

Lotfi A. Zadeh la Universitatea Agora.

În anul 2008 Lotfi A. Zadeh a fost invitatul de onoare al Universităţii Agora la ICCCC 2008 (v. pozele de la [10]), prilej cu care a acceptat să intre şi în echipa editorială a revistei noastre IJCCC [11].

De atunci avem o colaborare continuă [12-14].

Domnule Profesor Zadeh,

Cu ocazia împlinirii a 92 de ani, extrem de rodnici, vă doresc multă sănătate, idei noi şi

La mulţi ani!

Prof. Ioan Dzitac, Rector al Universităţii Agora

Bibliografie

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Lotfi_A._Zadeh

[2] http://scholar.google.com/citations?user=S6H-0RAAAAAJ&hl=en

[3] http://www.cs.berkeley.edu/~zadeh/

[4]  http://www.cs.berkeley.edu/

[5] http://www-bisc.cs.berkeley.edu/BISCProgram/

[6] http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/24_folder/24_articles/24_zadeh.html

[7] http://www.hunter.cuny.edu/cs/Faculty/Negoita/

[8] http://scholar.google.com/citations?user=6HUF7tsAAAAJ&hl=en

[9] http://www.uav.ro/ro/universitate/dhc

[10] http://univagora.ro/ro/universitate/foto/album/3/

[11] http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/about/editorialTeam

[12] http://www.acad.ro/carti2008/carte08_06Zadeh.htm

[13]http://www.journal.univagora.ro/?page=article_list&volume=VI&nr=3

[14] http://univagora.ro/icccc2014/

Înapoi la conținut.