Sari la conținut.

Etichete

11 decembrie 15 15 ani 2012 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017 2018 2018-2019 2020 50 70 ani 80 ani academie accept acord acreditare administratie admitere admitere2015 afer agora agora university aiac2016 ailc2017 ailc2018 alfred bruckstein american an universitar aniversare aracis atestare award bacalaureat bacstud2016 beijing bilant bologna brainstorming brussels burse carta causa cazare cercetare chengdu chile china chinese academy of science chinez colaborare conference conferences conferinta contabilitate cooperare COPE country craciun decan Delhi deschidere dezvoltare DHC digi24 diploma disertatie doctor doctor honoris causa drept drepturile omului e-mail economics elsevier erasmus etica eua-iep evaluarea universitatilor examen examen absolvire excellence factor de impact facultate facultati felix festivitati final finalizare fuzzy gang kou guvern honoris icccc icccc2014 icccc2016 icccc2018 ieee IEEE Xplore IJCCC incredere india informatica de gestiune international internationala internationali internationalizat internship isi itqm2014 itqm2018 iulie jiatong university keynote lansare de carte law lectura invitata licenta lithuania logica fuzzy lotfi lotfi zadeh magistratura management managementul auditului financiar contabil managementul informatizat al afacerilor masa masa rotunda master masterat membru de onoare al senatului universitar merit mesaj minister minoritati misiune moscova mou noul an obiective omagiu paper parlament partner search politie politie locala postuniversitar postuniversitare profesor honoris causa professor program programe acreditate rank realizari rector România 100 rosca salvo ando sarbatoare scopus scor de influenta seminar senator septembrie sets simpozion sociala solomon marcus special session specializari sponsorizare stanford university start stiri strategie studentesc studenti studii succes swufe tinte toamna top 50 u-multirank universitate vizita vizita de lucru vot web of science workshop zadeh

BACStud2018

Scris în 16 Octombrie 2018.

BACStud2018

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2018, Ediția a IV-a

The 4th edition of International Symposium  “Brainstorming in Agora Students’ Scientific Circle“ BACStud 2018

Perioada de desfășurare: 18-20 octombrie 2018

Locații de desfășurare:

Universitatea Agora din Municipiul Oradea & Băile Felix.

Invitaţi de Onoare:

 • Acad. Florin Gheorghe Filip
 • Acad. Gheorghe Păun
 • Prof. univ. dr. Ioana Moisil

Rapoarte BACStud

 •  BACStud2015:  PDF

Scop:

Simpozionul Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, aflat la a patra ediţie (ediţia I - AICI ediţia a II – AICI , ediţia a III-a - AICI) se înscrie în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale. Acest simpozion își propune să creeze un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură între studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu extindere internaţională, în vederea unor colaborări viitoare. Cele mai bune lucrări prezentate la simpozionul BACStud2018, în urma unei selecții calitative, vor fi publicate în revista UAO ”Agora International Journal of Masters Studies”.

Acest simpozion va constitui un bun prilej pentru studenţii din diversele centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare și prietenii.

Pe lângă secţiunile studenţeşti, va exista şi o secţiune pentru elevi, respectiv o secţiune internaţională în limba engleză pentru studenţi şi elevi.

Diplomele care vor fi oferite participanţilor, diplome de participare sau de premiere pentru cele mai bune lucrări, vor putea constitui un plus în CV-ul personal al studentului.

Obiective:

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2018, își propune următoarele obiective:

1.     Crearea unui mediu de lucru prietenos, favorabil generării unei ”furtuni de idei” îndrăznețe, fără păguboasa teamă de greşeli, care frânează creativitatea;

2.     Descoperirea unor potențiale talente în rândul participanţilor cu înclinații spre cercetare și inovare;

3.     Formarea deprinderilor și priceperilor de a scrie lucrări cu caracter științific și de a-și prezenta public ideile într-o formă atractivă;

4.     Încurajarea participanţilor în munca de cercetare, inovare, dezvoltare și aplicare a rezultatelor;

5.     Cooptarea unor personalităţi de seamă ale învăţământului românesc, precum şi a reprezentanţilor unor instituţii şi firme locale în desfășurarea evenimentului;

6.     Diseminarea celor mai bune lucrări prin publicare în Agora International Journal of Masters Studies” și alte publicații.

Experiența organizatorului principal: Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Universitatea Agora din municipiul Oradea, organizatorul principal al Simpozionului Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” (BACStud2018), a demonstrat preocupare, profesionalism și consecvență în realizarea unor manifestări științifice de succes național și internațional, de tip conferințe, workshopuri, mese rotunde etc.

Deși tânără (fondată în 2000, acreditată în 2012 și reacreditată în 2018) și de mici dimensiuni, Universitatea Agora desfășoară activități didactice, educative, de cercetare-dezvoltare, intense și de mare impact local, național și internațional. UAO a fost catalogată, de către o comisie de evaluare de la EUA,  ca fiind o instituție de învățământ superior de tip antreprenorial.

Putem evidenția, pe scurt, câteva preocupări și rezultate ale cadrelor și studenților Agora:

 • 4 programe de studii universitare de licență, 3 programe de master și 5 programe postuniversitare;
 • 5 reviste internaționale în limba engleză în domeniile IT, Drept, Economie, Admnistrație (o revistă de IT este din 2006 de top 50 internațional, fiind indexată în baze de date internaționale renumite, precum Scopus și ISI Web of Science/Thomson Reuters), plus o revistă studențească internațională în limba engleză;
 • 4 centre de cercetare;
 • peste10 proiecte POSDRU încheiate cu succes  (în cadrul acestor proiecte participă aproape toți studenții Universității Agora, dar și studenți de la alte universități);
 • mobilități Erasmus pentru studenți și cadre în Europa, precum și mobilități studențești la școli de vară în China;
 • 3 conferințe internaționale și 2 naționale și acest simpozion internațional studențesc.

Vă aşteptăm cu mare drag la cea de-a patra ediţie a Simpozionului Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”!

”Fiind o universitate tânără, centrată pe educaţie în domeniul ştiinţelor sociale, Universitatea Agora îşi asumă misiunea să transmită studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune ca, într-un timp rezonabil, să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării, tinzând în viitor spre o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută în mediul academic românesc şi european ca un model eficient al accesului la succes într-o societate dinamică.” (Din Carta UAO-  Misiune)

AILC2018

Scris în 16 Octombrie 2018.

AILC2018

12th Agora International Law Conference, AILC 2018

“Prospects and Challenges of 21st Century Law”

October 18-19, 2018

Oradea - Romania

Organized by:

Agora University, Juridical and Administration Science Faculty, Social Sciences Department

In collaboration with:

Conference Chair

PhD. Professor Elena-Ana IANCU

Satellite events: Exposition and BACStud2018:

http://univagora.ro/ro/conferinte/bacstud2018/

Section dedicated to the Centenary of the Great Union on the subject of "The Development of Legal Sciences in Romania and the Republic of Moldova"

Pages of History 1917-1918. Exhibition. Partener: Museum of Crisis Country

Associated scientific event: conference on the subject of: The Role of Legal Professionals in the  Realization and Accomplishment  of the Great Union, 19th October 2018, 10.30 a.m. Location: Oradea Municipality City Hall, Traian Mosoiu Hall. The programme includes the following: Exhibition - Pages of History 1917-1918. Criș Land Museum is a partner; Visit to Aurel Lazăr Memorial House; Depositing a floral tribute at the statue of lawyer dr. Aurel Lazăr // Eveniment stiintific asociat: conferinta cu tema  Rolul profesiilor juridice in realizarea si desavarsirea Marii Uniri, 19 octombrie 2018, ora 10,30. Locatia: Primăria Municipiului Oradea, sala Traian Mosoiu. In program sunt cuprinse urmatoarele: Expoziţie -  Pagini de istorie 1917-1918. Partener este Muzeul Tării Crisurilor; Vizita la casa memoriala Aurel Lazar; Depunere coroana de flori la statuia avocat dr. Aurel Lazăr

Parallel Sessions:

Session I:  The impact of legislative changes in judicial practice

Session II: The role of interdisciplinarity in legal sciences

Session III: The dynamics of crime in contemporary society

Session IV: Comparative Approaches to International Law

In the conference program will be able to enroll research teams, teams of specialists from Romania and abroad with online interventions. For this purpose the organizers will provide appropriate technical equipment and conduct discussions via video conference.

Publication

Accepted papers presented at  AILC 2018  will be published in AGORA International Journal of Juridical Sciences,  http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/index 1843-570X, E-ISSN: 2067-7677, indexed in many international databases.

Important Dates

 • Register: October 05, 2018
 • Paper Submission Deadline: October 05, 2018
 • Notification of Acceptance/Rejection: October  10, 2018
 • The fee payment: October 10, 2018
 • Author’s enrolment in the program of conference: October 12, 2018

Contact

Agora University of Oradea

Address:

8 Piața Tineretului

Oradea, BH 410526

GPS coord.:    Lat.                  N: 47.048938421830755

                        Long.               E: 21.950868387444626

Office:             (+40) 259 427 398,(+40) 259 472 513

Fax:                (+40) 259 434 925

E-mail:            ailc@univagora.ro

Web:               www.univagora.ro

Mesajul rectorului pentru anul universitar 2018-2019

Scris în 24 Septembrie 2018.

Mesajul rectorului pentru anul universitar 2018-2019

Suntem onorați să vă invităm la festivitatea de deschidere a  anului universitar 2018 – 2019 la Universitatea Agora din municipiul Oradea. Evenimentul va avea loc luni, 1 octombrie 2018, ora 16.  Vă așteptăm cu drag!

=========================

Dragi studenți, Stimați colegi,

În anul universitar 2017-2018 Universitatea Agora din Oradea (UAO) a funcționat cu două facultăți (la fel cum va funcționa și în 2018-2019):

1)     Facultatea de Științe Juridice și Administrative, cu două specializări de licență (Drept, Poliție locală) și două programe de masterat (Științe penale și criminalistice, Cercetări penale criminalistice);

2)     Facultatea de Științe Economice, cu două specializări de licență (Management, Contabilitate și informatică de gestiune) și un program de masterat (Managementul resurselor umane).

Absolvenții promoției 2018 au susținut examene de licență, respectiv de disertație, cu rezultate bune și foarte bune.

În privința calității procesului de învățământ, a consistenței cercetării științifice și eficienței activității manageriale în perioada 2011-2017, în anul universitar 2017-2018 UAO a fost evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și a obținut  re-acreditarea instituțională periodică pentru următorii 5 ani cu calificativul ÎNCREDERE (după cum se poate vedea în poza de mai sus).

În prezent toate programele de studii de licență și masterat sunt acreditate de către ARACIS și confirmate prin Hotărârile de Guvern: H.G. nr. 158/29.03.2018 -publ. în M. Of. nr. 313/10.04.2018 (licență)  și  H.G. nr. 185/04.04.2018 -publ. în M. Of. nr. 323/12.04.2018 (masterat).

După cum am mai spus și cu alte ocazii, fără falsă modestie, Universitatea Agora se poate mândri, păstrând proporțiile, cu unele performanţe greu de atins  chiar de unele instituţii academice cu tradiţie şi de dimensiuni mai mari: 5 centre de cercetare (din care două  internaţionale), o editură şi o tipografie, 5 reviste ştiinţifice internaţionale în limba engleză (din care una ISI - cu factor de impact 1,29 şi două incluse în BDI), 5 conferinţe internaţionale în limba engleză, un simpozion studențesc internațional, un laborator de informatică, un laborator de criminalistică, 3 săli cu table smart pentru cursuri  videoconferinţe, 3 amfiteatre cu peste 100 de locuri, platformă de e-learning funcţională și peste 10 proiecte POS-DRU finalizate.

Prestigiul național și internațional de care se bucură Universitatea Agora din municipiul Oradea este confirmat în timp prin calitatea absolvenților săi, cât și prin relațiile de colaborare cu instituții similare din România, Europa, China, India și din SUA.

Doar în anul universitar ce tocmai a trecut am avut peste 60 musafiri la ICCCC2018, prestigioși oameni de știință din 20 țări:  Algeria;  Chile;  China, Columbia;  Ecuador; Franța;  Ungaria;  India;  Israel;  Lituania; Mexico; Romania; Rusia;  Arabia Saudită; Serbia;  Spania;  Turcia; Emiratele Arabe Unite, UK și  SUA. http://univagora.ro/en/icccc2018/

În luna octombrie veți avea ocazia să urmăriți alte două evenimente științifice importante, la care vom avea invitați de prestigiu (academicieni din România și Republica Moldova):

1)     12th Agora International Law Conference, AILC 2018 -“Prospects and Challenges of 21st Century Law” October 18-19, 2018: http://univagora.ro/ro/conferinte/ailc2018/

2)     Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2018, Ediția a IV-a, 18-20 octombrie 2018, http://univagora.ro/ro/conferinte/bacstud2018/

Universitatea Agora oferă  o educaţie temeinică, de calitate, prin tehnologii didactice moderne, în deplină transparenţă şi legalitate.

Îmi exprim speranța că profesorii vor pune accentul pe aspectul formativ al procesului de predare-învățare (raționament critic)  și nu pe cel informativ (memorarea), utilizând, împreună cu partenerii lor, studenții, platforma Moodle a Universității Agora: http://moodle.univagora.ro/

Misiunea universității este de a deschide mintea studenților, de a-i învăța cum să învețe singuri într-o societate extrem de dinamică și tot mai complexă sub aspectul cunoașterii și tehnologiei.

Regretatul academician Solomon Marcus (1925-2016), Doctor Honoris Causa al Universității Agora (2015), ne-a lăsat următoarea moștenire înțeleaptă:

„Avem cele zece porunci. În complementaritate cu ele, propun zece nevoi umane. Ele își au rădacinile în copilărie. Ar fi trebuit să facă obiectul educației și învățării, la toate vârstele. Dar nu prea se întâmplă acest lucru.

1. Nevoia de a da un sens vieții, la nivel elementar
2. Nevoia de împrospătare
3. Nevoia de întrebare și de mirare
4. Nevoia de îndoială și de suspiciune
5. Nevoia de greșeală și de eșec
6. Nevoia de joc
7. Nevoia de identitate
8. Nevoia de omenesc și de omenie
9. Nevoia de cultură
10. Nevoia de transcendență
Desigur, nu sunt acestea singurele nevoi umane. Dar sunt dintre cele mai importante și dintre cele mai neglijate. Trăim acum un moment al unui nou început. Voi, oameni ai școlii și ai universității, voi elevi și studenți, voi, părinți ai elevilor si studenților, voi, oameni de cultură, intelectuali, ce ar fi să valorificăm a doua nevoie evocată mai sus și să ne împrospătăm?”

Mult succes tuturor în anul universitar 2018-2019!

Rector,

Prof.univ.dr. Ioan Dzițac

Pagina 1 din 49. 1 2 3 47 48 49 »

Înapoi la conținut.