Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Facultăți

******************************

Facultatea de  Ştiinţe Economice

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Economice

1. Conf.univ.dr. Casian BUTACI  - Președinte

2. Conf.univ.dr.  Viorina JUDEU -Membru

3. Conf.univ.dr. Ramona Mihaela URZICEANU -Membru

4. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU -Membru

5. Lect.univ.dr. Gheorghina BÎRLĂDEANU -Membru

6. Student Camelia TATIAN (MNG) -Membru

7. Student Maria-Ana POPESCU (CIG) -Membru

Decan: Conf.univ.dr. Casian BUTACI

E-mail: decan.fse@univagora.ro, cbutaci@univagora.ro

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

********************************************************

********************************************************

Facultatea de  Ştiinţe Juridice și Administrative

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Informare - desfășurare activități didactice

Vă informăm că începând de luni, 12.04.2021, în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, orele de curs se vor desfășura în mod hibrid (prezența cadrului didactic în sală și, în același timp, conectat on-line la platforma Moodle), iar orele de seminar cu prezența în sală sau în mod hibrid în funcție de situația epidemiologică, conform hotărârii Senatului UAO Nr.125 din data de 09.04.2021. 

Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative

1. Prof.univ.dr. habil.Elena-Ana IANCU - Preşedinte

2. Lect. univ. dr.  Radu-Gheorghe FLORIAN - Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu-Alexandru LASCU - Membru

4. Lect.univ.dr. Elena MARCU - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

6. Student Andrei-Mihai FLOREA - Membru

7. Studentă Izabela-Marinela SĂRĂCUȚ - Membru

Decan: Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

E-mail: decan.fjsa@univagora.ro, anaelena.iancu@univagora.ro

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

***************************************

Înapoi la conținut.