Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Facultăți

******************************

Facultatea de  Ştiinţe Economice

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Economice

Nr. crt.

NUME

PRENUME

GRAD DIDACTIC

1

BUTACI

Casian

Conf univ. dr.

2

MANOLESCU

Alina

Conf. univ.dr.

3

URZICEANU

Ramona

Conf. univ.dr.

4

JUDEU

Viorina

Conf. univ.dr.

5

BIRLADEANU

Gheorghina

Lector univ. dr.

6

TATIAN

Carmelia

Student MNG

7

POPESCU

Maria-Ana

Student-CIG

Decan: Conf.univ.dr. Casian BUTACI

E-mail: decan.fse@univagora.ro, cbutaci@univagora.ro


CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

********************************************************

********************************************************

Facultatea de  Ştiinţe Juridice și Administrative

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative

1. Prof.univ.dr. habil.Elena-Ana IANCU - Preşedinte

2. Conf.univ.dr. Ramona-Mihaela URZICEANU - Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu-Alexandru LASCU - Membru

4. Lect.univ.dr. Elena MARCU - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

6. Student Madalin BERDEA - Membru

7. Student Gianina MOLDOVAI  - Membru

Decan: Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

E-mail: decan.fjsa@univagora.ro


CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

***************************************

Înapoi la conținut.