Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Facultăți

******************************

Facultatea de  Ştiinţe Economice

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Economice

1. Conf.univ.dr. Casian BUTACI  - Președinte

2. Conf.univ.dr.  Viorina JUDEU -Membru

3. Conf.univ.dr. Ramona Mihaela URZICEANU -Membru

4. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU -Membru

5. Lect.univ.dr. Gheorghina BÎRLĂDEANU -Membru

6. Student Camelia TATIAN (MNG) -Membru

7. Student Maria-Ana POPESCU (CIG) -Membru

Decan: Conf.univ.dr. Casian BUTACI

E-mail: decan.fse@univagora.ro, cbutaci@univagora.ro

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

********************************************************

********************************************************

Facultatea de  Ştiinţe Juridice și Administrative

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative

1. Prof.univ.dr. habil.Elena-Ana IANCU - Preşedinte

2. Lect. univ. dr.  Radu-Gheorghe FLORIAN - Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu-Alexandru LASCU - Membru

4. Lect.univ.dr. Elena MARCU - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

6. Student Raluca-Monica CRĂCIUN (Drept) - Membru

7. Student Nora-Andreea KOR (Poliție locală) - Membru

Decan: Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

E-mail: decan.fjsa@univagora.ro, anaelena.iancu@univagora.ro

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Informare - desfășurare activități didactice

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Informare - desfășurare activități didactice

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

***************************************

Înapoi la conținut.