Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Facultăți

******************************

Facultatea de  Ştiinţe Economice

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Economice

1. Conf.univ.dr. Casian BUTACI  - Preşedinte

2. Conf.univ.dr. Viorina JUDEU - Membru

3. Conf.univ.dr. Ramona  URZICEANU - Membru

4. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU-Membru

5. Lect.univ.dr. Liviu IANCU - Membru

6. Student Cristian FLORUŢA - Membru

7. Student Daniela-Maria  MATIUȚA- Membru

Decan: Conf.univ.dr. Casian BUTACI

E-mail: decan.fse@univagora.ro, cbutaci@univagora.ro

Departamente subordonate

Programe de studii gestionate  (H.G.nr.376/18.05.2016  PDF)

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

********************************************************

********************************************************

Facultatea de  Ştiinţe Juridice și Administrative

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative

1. Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU -Preşedinte

2. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU-Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu LASCU-Membru

4. Lect.univ.dr. Elena SFERLEA - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

6. Student Ioana STĂNESCU - Membru

7. Student Bianca POLEAC  - Membru

Decan: Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

E-mail: decan.fjsa@univagora.ro

Departamente subordonate

Programe de studii gestionate (H.G.nr.376/18.05.2016:  PDF)

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

***************************************

Înapoi la conținut.