Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Facultăți

******************************

Facultatea de  Ştiinţe Economice

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Economice

1. Conf.univ.dr. Casian BUTACI  - Președinte

2. Conf.univ.dr.  Viorina JUDEU -Membru

3. Conf.univ.dr. Ramona Mihaela URZICEANU -Membru

4. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU -Membru

5. Lect.univ.dr. Gheorghina BÎRLĂDEANU -Membru

6. Student Camelia TATIAN (MNG) -Membru

7. Student Maria-Ana POPESCU (CIG) -Membru

Decan: Conf.univ.dr. Casian BUTACI

E-mail: decan.fse@univagora.ro, cbutaci@univagora.ro

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 Informare - desfășurare activități didactice

 Pe parcursul semestrului al II-lea din anul universitar 2020-2021, cursurile și seminariile din cadrul FSE se vor desfășura în totalitate online, prin utilizarea platformei de e-learning Moodle, conform hotărârii Senatului UAO Nr.110 din data de 12.01.2021. 

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Informare - desfășurare activități didactice

 Pe parcursul semestrului al II-lea din anul universitar 2020-2021, cursurile și seminariile din cadrul FSE se vor desfășura în totalitate online, prin utilizarea platformei de e-learning Moodle, conform hotărârii Senatului UAO Nr.110 din data de 12.01.2021.

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

********************************************************

********************************************************

Facultatea de  Ştiinţe Juridice și Administrative

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8, 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, Fax:+40 259 434 925, secretariat@univagora.ro

Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative

1. Prof.univ.dr. habil.Elena-Ana IANCU - Preşedinte

2. Lect. univ. dr.  Radu-Gheorghe FLORIAN - Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu-Alexandru LASCU - Membru

4. Lect.univ.dr. Elena MARCU - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

6. Student Andrei-Mihai FLOREA - Membru

7. Studentă Izabela-Marinela SĂRĂCUȚ - Membru

Decan: Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

E-mail: decan.fjsa@univagora.ro, anaelena.iancu@univagora.ro

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Informare - desfășurare activități didactice

Vă informăm că începând de marți, 11.05.2021, în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, la programele de studii universitare de licență Poliție locală și Drept, activitatea didactică se va desfășura cu participarea fizică în sălile de curs/seminar a tuturor studenților, conform orarului afișat, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, conform hotărârii Senatului UAO nr. 136 din data de 10.05.2021. 

 Începând de luni, 12.04.2021, în cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative,la programele de studii universitare de licență: Drept și Poliție locală, orele de curs se vor desfășura în mod hibrid (prezența cadrului didactic în sală și, în același timp, conectat on-line la platforma Moodle), iar orele de seminar cu prezența în sală sau în mod hibrid în funcție de situația epidemiologică, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție,  conform hotărârii Senatului UAO Nr.125 din data de 09.04.2021.   

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Informare - desfășurare activități didactice

  Pe parcursul semestrului al II-lea din anul universitar 2020-2021, cursurile și seminariile din cadrul FSJA, pentru programul de studii universitare de master: Științe penale și criminalistică, se vor desfășura în totalitate online, prin utilizarea platformei de e-learning Moodle, conform hotărârii Senatului UAO Nr.110 din data de 12.01.2021.  

STUDII POSTUNIVERSITARE:

  • Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: POSTUNIV

***************************************

Înapoi la conținut.