Sari la conținut.

Eliberarea diplomelor și actelor de studii

Datele de indentificare ale instituției și baza legislativă

Denumirea instituției de învățământ superior: UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA

Adresa instituției: Piața Tineretului, 8, 410526 Oradea, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925,  Tel./Fax +40 359 101 032 (Rector), secretariat@univagora.ro, rector@univagora.ro

Baza legală privind dreptul de a elibera diplome și acte de studii sub egida Ministerului Educației Naționale (valabile în România, Uniunea Europeană și țările terțe cu care România are convenții în acest sens):

  1. http://edu.ro/acte-de-studiu
  2. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată 2021):  PDF
  3. Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF
  4.  Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în Universitatea Agora din municipiul Oradea PDF
  5. OMEN nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior: PDF

Informații privind eliberarea diplomelor și actelor de studii/ duplicatelor

Programul de eliberare  diplome de licență/master:

  • Joi, orele 09:00-17:00

Acte necesare la eliberarea diplomei: 

  • Buletin/Carte de identitate/Pașaport, 
  • Cerere + împuternicire cu autentificare notarială (în cazul ridicării de către o altă persoană).

Formulare tipizate de cereri:

A1) Cerere pentru eliberarea duplicatului unui act de studii:   DOC

A2) Cerere pentru eliberarea duplicatului anexei la un act de studii:  DOC

A3) Cerere pentru refacerea unui act de studii care conţine greşeli de redactare:   DOC

A4) Cerere pentru eliberarea diplomei împuternicitului legal al titularului:   DOC

A5) Cerere pentru eliberarea diplomei de licență:  DOC 

A6) Cerere pentru eliberarea diplomei de master:  DOC

A7) Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a competențelor profesionale: DOC

Persoana abilitată să elibereze diplome și acte de studii (persoana de contact):

Conf.univ.dr. Viorina Maria JUDEU

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925,

E-mail: viorina@univagora.ro

Persoana abilitată să rezolve cererile, sesizările și reclamațiile:

Prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu - Rectorul Universității Agora

Tel./Fax +40 359 101 032, +4072256+2053, rectorat@univagora.ro

Înapoi la conținut.