Sari la conținut.

Despre Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

facebook
 • Brief presentation of  UAO (EN):  PDF
 • Agora 15 (2000-2015) (RO):  PDF
 • Raportul rectorului  privind  starea UAO în mandatul 2012-2016 (RO):   PDF
 • Brief presentation of IJCCC (EN):  PDF
 • ICCCC2016 papers in ISI WoS proceedings  (sponsored by IEEE R8 and Agora Univ.) (EN):  PDF
 • Papers indexed in ISI WoS with affiliation to Agora Univ. (2010-2017) (EN):  PDF
 • Papers indexed in ISI WoS with affiliation to Agora Univ. (2006-2010) (EN):  PDF

Acces la succes!  (Motto-ul UAO)

Universitatea Agora din municipiul Oradea, înființată și acreditată prin Legea 59/2012, se identifică prin următoarele elemente (Carta UAO 2016 PDF):

1) Denumirea oficială conform Legii 59/2012: Universitatea Agora din municipiul Oradea; 2) Categoria: Instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi utilitate publică; 3) Denumirea scurtă: Universitatea Agora; 4) Acronim: UAO; 5) Sediul: Piaţa Tineretului nr. 8, cod poștal 410526, Oradea, judeţul Bihor, România; 6) Motto: „Acces la succes!” 7) Ziua universităţii: 17 martie; 8) Site-ul universităţii: http://univagora.ro; 9) Însemne: emblemă; sigiliu; drapel (emblema universităţii pe fond alb); ţinută de ceremonie: robă şi tocă.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Mesajul Rectorului"Acces la succes!" (Moto UAO)

"Echipa de management a Universității Agora din Oradea consideră transparența ca o componentă esențială a calității." (Misiunea asumată de către rector și echipa sa)
Universitatea Agora din Oradea este o instituție de învățământ superior de drept privat și utilitate publică, înființată în anul 2000 de Fundația Agora, acreditată de ARACIS în 2010 și validată de Parlamentul României prin Legea 59/2012, ca parte a sistemului național de învățământ superior în România. În anul 2017, Universitatea Agora a fost reaacreditată de ARACIS, cu gradul de încredere.

În data de 24.04.2012 am fost ales rector de către toți profesorii și studenții Universității Agora din Oradea,  pentru legislatura din 2012 -2016, iar în 2016 am fost reales pentru mandatul 2016-2020.

Rectorul reprezintă în mod legal Universitatea Agora din Oradea (UAO) în Consiliul Național al Rectorilor în relațiile cu Ministerul Educației Naționale și entitățile sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI etc.), cu guvernul  și autoritățile locale,  naționale și din  străinătate, cu organisme publice naționale și internaționale.

Deși  tânără și mică, cu  două facultăți (Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Juridice și Administrative), Universitatea Agora din Oradea este extrem de dinamică și activă. În loc de o dezvoltare cantitativă preferă una calitativă.

Fără falsă
modestie, Universitatea Agora din Oradea are unele performanțe dificil de realizat chiar și de unele instituții academice vechi și mai mari: 5 centre de cercetare (două internaționale), o editură editând 5 reviste științifice internaționale în limba engleză (dintre care una este indexată în ISI Web of Science, 5 conferințe internaționale în limba engleză, un laborator informatic, un laborator criminalistic, trei săli cu table inteligente pentru cursuri și videoconferințe, trei săli de curs cu peste 100 de locuri, platformă pentru învățarea electronică și 10 proiecte POS-DRU încheiate cu succes.

UAO a fost caracterizată de echipa EUA-IEP (2014) ca "o universitate antreprenorială":

Echipa EUA-IEP despre UAO (PDF): "Echipa s-a bucurat să cunoască caracteristicile de instituție antreprenorială a Universității Agora și rolul său de furnizor de educație superioară în domeniul dreptului, managementului și științelor sociale. A fost o experiență interesantă de discutat cu personalul, studenții și părțile interesate din exterior provocările cu care se confruntă UAO și eforturile universității de a aborda constrângerile și de a explora oportunitățile viitoare. Credem că universitatea are potențialul de a face pași de succes în următorul său stadiu de dezvoltare.”

În perioada 2012-2018, Universitatea Agora din Oradea a realizat numeroase acorduri internaționale cu numeroase universități din Europa, India și China. Începând cu anul universitar 2019-2020, intenționăm să extindem internaționalizarea și reperele unei universități inteligente într-o lume nouă (cu digitizarea, transformarea digitală, AI, 4iR, M-learning etc.).

Dacă sunteți de acord cu o educație de calitate superioară, prin tehnologii moderne de predare, în deplină transparență și legalitate, aveți cea mai mare încredere în Universitatea Agora din Oradea.


Succes la acces!

Rector,

Prof.univ.dr. Ioan Dzițac

******************************************

Scurt istoric al UAO

Fundația Agora, înființată la 10.01.2000,  decide fondarea unei universități particulare (în Adunarea Generală a Fondatorilor din 17.03.2000): Universitatea Agora.

Managerii fondatori ai UAO:

UAO este o instituție de învățământ superior tânără (în 2015 a aniversat 15 ani de la fondare), cu o istorie scurtă dar densă, mândră de a avea mulți colaboratori faimoși din întreaga lume. Iată doar câțiva dintre ei:

Acad. D. Tufiș, Prof. I. Dzițac, Prof. L.A. Zadeh (SUA), Prof. M.-J. Manolescu, Acad. F.G. Filip

Prof. Y. Shi (China), Acad. F.G. Filip, Prof. P. Zarate (Franța), Prof. M-J. Manolescu, Prof. F. Aleskerov (Rusia), Prof. I. Dumitrache

Prof. I. Dzițac, Acad. F.G. Filip, Prof. G. Lefranc (Chile), Prof. R. Andonie (SUA), Prof. A. Manolescu, Prof. V. Olivares (Chile), Prof. C. Lagos (Chile), Prof. M.-J. Manolescu, Prof. F. Cordova (Chile)

Prof. J. Fodor (Ungaria), Prof. K. Hirota (Japonia), Acad. D. Tufiș, Prof. P. Filip, Prof. M.-J. Manolescu, Prof. I. Dzițac, Prof. A. Iorgulescu, Prof. A. Styliadis (Grecia)

Acad. F.G. Filip, Prof. A..Jain (Costa Rica), Prof. V. Madan (India), Prof. A. Manolescu, Prof. R. Singh (India), Prof. M.-J. Manolescu, Prof. I. Dzițac, Prof. S. Karamanchandani (India)

Prof. I. Dzitac, Mr. Chancellor K. Sridaran (India), Assoc. Prof. G. Bologa,  Prof. M. Duțu, Prof. O. Predescu, Prof. E.A. Iancu

Membrii de onoare ai Senatului UAO (în ordinea cronologică a alegerii)

 1. Prof. dr. Robert Joseph CHILDS,  Southeastern University, Florida, SUA
 2. Prof.dr. Salvo ANDO, Università della Sicilia Centrale Kore di Enna, ITALIA
 3. Prof.dr. Luca REFRIGERI, Universita Degli Studi Del Molise
 4. Prof.dr. Alfio D’URSO, Università Magna Grecia di Catanzaro, ITALIA
 5. Prof. Eva PFOSTL, Istituto San Pio V di Roma, ITALIA
 6. Prof. Sabia BUCCI, LUSPIO, Roma, ITALIA
 7. Acad. Florin Gheorghe FILIP, Academia Română, ROMÂNIA
 8. Prof.univ.dr. Pierre BORNE, L'Ecole Centrale de Lille, FRANŢA
 9. Prof.univ.dr. George METAKIDES, University of Patras, GRECIA
 10. Prof.univ.dr. Felisa CORDOVA, University of Santiago of Chile, CHILE
 11. Prof.univ.dr. Yezid DONOSO, University of the Andes, Bogotá, COLUMBIA
 12. Prof.univ.dr. Gang KOU, Southwestern Univ. of Finance and Economics, CHINA
 13. Prof.univ.dr. Yong SHI, University of Nebraska at Omaha, UA & UCAS, CHINA
 14. Dr. K. SRIDHARAN, Cancelar - Kalasalingam University, INDIA
 15. Ing. Gheorghe GRIGUȚA, Director General- Coniz Romarg, ROMÂNIA
 16. Ec. George OFRIM, Director General, ARCER, ROMÂNIA

În 20.12.2010 Consiliul ARACIS a acordat Universității Agora calificativul “ încredere” și propunerea de acreditare instituțională,  acreditare confirmată prin Legea nr. 59 din 29.03. 2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor:

      Art.1. -  Se înființează Universitatea Agora din municipiul Oradea, ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Tineretului nr. 8, județul Bihor, cod poștal 410526.

  Art.2. - Universitatea Agora din municipiul Oradea se înființează cu următoarea facultate și următoarele specializări acreditate: Facultatea de Drept și Științe Economice, cu specializările: Management, Contabilitate și informatică de gestiune, Drept, toate cu predare în limba română.  (Legea nr.59/2012)

Universitatea Agora din municipiul Oradea, la absolvire, eliberează diplome de studii sub girul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), valabile în România, Uniunea Europeană şi ţările terţe cu care România are acorduri în acest sens.

În urma evaluării EUA-IEP (2014)  UAO a fost caracterizată drept  „o universitate antreprenorială”:

EUA-IEP Team ( PDF): "The team has enjoyed learning about the characteristics of Agora University and its role as an entrepreneurial providerof higher education in the fields of law, management and social science. It has been an interesting experience to discuss with staff, students, and external stakeholders the challenges faced by UAO and the university’s efforts to address constraints and to explore future opportunities. We believe the university has the potential to take successful steps in its next stage of development."

**************************************************

U-Multirank

U-Multirank” este implementat de un consorţiu internaţional format din parteneri din nouă ţări. Liderii care coordonează proiectul sunt „Centre for Higher Education in Gütersloh, Germany” şi “Center for Higher Education Policy Studies  at the University of Twente, the Netherlands”. [Sursa] http://www.u-multirank.eu/

Agora University in U-Multirank

***************************************************

Facultăți și specializări

În 2015, în spiritul recomandărilor ARACIS din 2010, Facultatea de Drept și Științe Economice a fost divizată în două facultăți:

1. Facultatea de Științe Economice (FSE)

 • Licență: Management și Contabilitate și informatică de gestiune;
 • Masterat: Managementul resurselor umane.

Management

Contabilitate și informatică de gestiune

===

2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

 • Licență: Drept și Poliție locală;
 • Masterat: Științe penale și criminalistică, Cercetări criminalistice aplicate.

Drept

Poliție locală

**************************************************

Carta universitară

Carta Universităţii Agora (2016, PDF) , elaborată pe baza Legii 1/2011 - cu modificările şi completările ulterioare la nivelul anului 2016 - și a legislației subsecvente este documentul fundamental pe baza căruia va funcționa Universitatea Agora din municipiul Oradea în perioada 2016-2020.

În conformitate cu prevederile art. 227 alin (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, structurile universităţilor particulare şi confesionale, atribuţiile, durata mandatelor, precum şi alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitară, avizată de fondatori şi aprobată de senatul universitar.

În conformitate cu legislația în vigoare şi cu prevederile propriul statut, Consiliul de Administrație al Fundației Agora (CA-FA): a decis înfiinţarea Consiliului de Administraţie al Universităţii Agora din municipiul Oradea (CA-UAO) care, în colaborare cu senatul universitar asigură conducerea decizional-normativă a universităţii; a numit membrii CA-UAO şi a atribuit pe termen nelimitat calitatea de președinte al CA-UAO, precum și cea de ordonator de credite al universităţii  președintelui Fundaţiei Agora. A decis, totodată ca ordonatorul de credite să avizeze orice hotărîre sau decizie emisă de senat sau rector, care implică sustenabilitate financiară imediată sau viitoare.

Reprezentarea legală a UAO se exercită astfel:

1) Rectorul UAO reprezintă legal UAO în Consiliul Naţional al Rectorilor, în raporturile cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi organismele sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI etc.), cu administraţia centrală şi locală, cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare naţionale şi de peste hotare, cu organismele publice interne şi internaţionale.

2) Preşedintele Consiliului de Administraţie al UAO este ordonator de credite şi reprezintă legal UAO în probleme de patrimoniu, în relaţiile cu instituţiile financiare, bancare, cu agenţii economici şi avizează toate documentele care implică angajamente financiare din partea UAO.

Prof. I. Dzițac (Rector), Prof. M.-J. Manolescu (Preşedinte)

***************************************************

Misiune = f (Viziune, Valori)

Universitatea Agora din municipiul Oradea aderă la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum (http://www.magna-charta.org/), adoptată la Bologna în 1988 și acționează pentru transpunerea în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice a valorilor, normelor și reglementărilor promovate în cadrul a ceea ce este denumit „Procesul Bologna”.

Art. 2(1) Misiunea Universităţii Agora se articulează pe viziunea iniţială a fondatorilor, care i-au ales ca nume, nu întâmplător, un simbol al democraţiei. Spiritul democratic al Agorei a fost şi va fi vectorul director al dezvoltării sale şi îi va aduce şi în viitor plusvaloare inovatoare, dinamism şi o dezvoltare armonioasă. În viziunea lor, fondatorii au înţeles că încurajarea gândirii şi exprimării libere şi îndrăzneţe a studenţilor şi a cadrelor didactice şi de cercetare în Agora, deschiderea spre cooptarea în structurile de conducere a unor profesionişti şi personalităţi ştiinţifice şi culturale din exterior, poate duce la atingerea sau chiar depăşirea în scurt timp a performanţelor unor instituţii academice mai mari şi cu o tradiţie mai îndelungată.

(2) Universitatea Agora îşi asumă misiunea de a transmite studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării-dezvoltării-inovării, asumându-și o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută, în mediul academic românesc şi european, ca un model eficient al accesului la succes prin spirit antreprenorial.

(3) Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României. (Extrase din  Carta UAO (2016-2020):  PDF)

*****************************

Obiective = f (Misiune): 2016-2020

Art. 3. Pentru realizarea misiunii sale, universitatea şi-a stabilit următoarele obiective:

  (1) Fiind o universitate axată pe educaţie și cercetare științifică, cu un stil de învățământ centrat pe student şi cercetare orientată pe valorificarea valenţelor individuale şi de grup, își propune:

a) practicarea unor metode şi mijloace de predare-învăţare moderne, bazate pe implementarea în activitatea didactică a tehnologiei e-learning la toate programele de studii universitare şi programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la toate formele de învăţământ;

b) programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la toate formele de învăţământ;

c)  identificarea clară a obiectivelor programelor de studii universitare şi postuniversitare, precum şi evaluarea corectă a costurilor în raport cu beneficiile;

d)   crearea unei culturi academice „Agora”, bazată pe democraţie, transdisciplinaritate, deschidere spre nou şi spre exterior, care să contribuie la eforturile comunității de ridicare a nivelului de cultură și civilizație a poporului român;

e)   furnizarea către comunitate a unor specialiști cu înaltă ținută profesională, morală și civică; recunoaşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite pe plan local şi regional.

(2) Optimizarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare, prin:

a)      stabilirea unei strategii de cercetare științifică fundamentală și aplicativă în domeniile economic, juridic și social, desfășurată în colaborare cu alte universități și institute de cercetare din țară și din străinătate, orientată spre susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale;

b)      diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii, workshop-uri exploratorii, conferinţe şi constituirea de reţele de cercetare cu participanţi interni şi externi.

(3) Consolidarea şi extinderea relaţiilor cu mediul extern, atât cel ştiinţific, cât şi economic şi social prin:

a)  consolidarea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale şi manageriale responsabile, care să valorifice punctele tari acumulate, să fructifice oportunităţile şi să vegheze mereu la managementul eficient al riscurilor;

b) crearea unei culturi a calităţii cu tendinţa către excelenţă în educaţie şi eficienţă în cercetare-dezvoltare, evaluarea şi monitorizarea informatizată a calităţii şi luarea la timp a măsurilor care pot duce la optimizarea acesteia.

**********************

Brand-uri internaționale ale UAO:

1. International Journal of Computers Communications & Control (IJCCC)

Revista IJCCC a fost fondată  în 2006 la UAO (editori fondatori: I. Dzițac, F.G. Filip și M.J. Manolescu).

În 2008 a fost selectată de  ISI Thomson pentru cotare, iar apoi articolele au fost indexate începând cu ultimul număr din 2006:

IJCCC a fost considerată în 2015 de către Elsevier ca fiind Nr. 1 în  România în domeniul Computer Science-Information Systems și a fost nominalizată pentru Scopus Awards 2015.

Elsevier: How do you feel about being nominated for Scopus Awards 2015?: Interview Elsevier-Editor in Chief

==

2. International Conference on Computers Communications and Control (ICCCC)

Co- Sponsored by

IEEE Region 08 -Europe, Middle East, Africa

Previous edition: ICCCC 2016: http://univagora.ro/ro/conferinte/icccc2016/

The Proceedings of  ICCCC2016 has been published by IEEE and indexed in

IEEE Xplore and in ISI Web of Science.

********************

Relații internaționale (o selecție)

Southeastern University of Florida, USA

==

Beijing Jiatong University, China

==

Hoseo University, Asan, South Korea

==

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

==

Kalasalingam University, India

==

Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China

*********************************************

VIDEO

Prezentarea Universității Agora din Oradea

Interviuri acordate de rectorul UAO la Digi24 Oradea

Ceremonia decernării titlului Doctor Honoris Causa d-lui acad. Solomon Marcus -2015

Videoclipuri de la Simpozionul Național  „Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” (BACStud2015)

Prof. A.A. Manolescu, Prof. I. Dzițac, Acad. S. Marcus, Prof. I. Moisil

*************

Studenți Agora la Școala de Vară  „Discover SWUFE”, China

Începând din 2014, câte 2 studenți UAO participă la Școala de Vară „Discover SWUFE”, SouthWestern University of Finance and Economics (SWUFE), Chengdu, China.

**********

Articole în presă despre UAO

************************************

Vizitați  platforma noastră de e-learning și suport pentru cursuri: Moodle

******

Înapoi la conținut.