Sari la conținut.

Compartimente funcționale

Art. 72. (1) Compartimentul funcţional este condus de un director sau un şef de compartiment, având subordonare operativă faţă de preşedintele CA-UAO.

(2) Compartimentele funcţionale din cadrul Universităţii Agora sunt:

a)           Direcţia administrativă, condusă de un director general, formată din totalitatea persoanelor care desfăşoară activităţi de dezvoltare, dotări, aprovizionare, întreţinere şi reparaţii ale patrimoniului universităţii;

b)           Departamentul de asigurare a calităţii, condus de un director;

c)           Departamentul de comunicare, imagine şi asigurare a transparenţei, condus de un director;

d)           Departamentul de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă, condus de un director;

e)           Departamentul de proiecte europene și relaţii internaţionale, condus de un director;

f)            Departamentul de marketing universitar, condus de un director;

g)           Departamentul Alumni;

h)           Editura Agora, condusă de un director;

i)            Biblioteca, condusă de un bibliotecar şef;

j)            Compartimentul de resurse umane, condus de un şef de compartiment;

k)           Compartimentul financiar-contabil, condus de un contabil şef;

l)            Compartimentul de informare, consiliere şi orientare a carierei;

m)         Serviciul pentru baze de date, soft şi tehnologie informatică, condus de un şef de serviciu;

n)           Serviciul de audit intern, condus de un şef de serviciu;

o)          Oficiul juridic, condus de un şef de oficiu;

p)           Clubul sportiv „Universitatea Agora Sport Club”, condus de un preşedinte.

Înapoi la conținut.