Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Științe Economice

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8 , 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925, E-mail: departament@univagora.ro, viorina@univagora.ro

Membrii Departamentului

 1. Conf.univ.dr. Viorina-Maria JUDEU - Director
 2. Prof.univ.dr. Mișu-Jan MANOLESCU - Membru
 3. Prof.univ.dr Ionuț PANDELICĂ - Membru
 4. Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC - Membru
 5. Conf.univ.dr. Nicușor Augustin BURTA - Membru
 6. Conf.univ.dr. Gabriela BOLOGA - Membru
 7. Conf.univ.dr. Dan BENȚA - Membru
 8. Conf.univ.dr. Casian Valentin BUTACI - Membru
 9. Conf.univ.dr. Vasile CREȚ - Membru
 10. Lect.univ.dr. Oana MATEUȚ-PETRIȘOR - Membru
 11. Lect.univ.dr. Ioan LAZĂR - Membru
 12. Lect.univ.dr. Gheroghina Liliana BÎRLĂDEANU - Membru
 13. Lect.univ.dr. Manole-Decebal BOGDAN - Membru
 14. Lect.univ.dr. Mircea UNTARU - Membru
 15. Asist.univ.dr. Răzvan Lucian VONEA - Membru

Facultatea de Științe Jurdice și Administrative

Departamentul de Științe Jurdice și Administrative

Adresa: Piaţa Tineretului, nr. 8 , 410526 Oradea, jud. Bihor, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925, E-mail: departament@univagora.ro, ramona.urziceanu@univagora

Membrii Departamentului

 1. Conf.univ.dr. Ramona-Mihaela URZICEANU - Director
 2. Prof.univ.dr. Adriana MANOLESCU - Membru
 3. Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU - Membru
 4. Prof.univ.dr. Ion RISTEA - Membru
 5. Conf.univ.dr. Ioan STAN - Membru
 6. Conf.univ.dr. Laura-Roxana POPOVICIU - Membru
 7. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU - Membru
 8. Lect.univ.dr. Radu FLORIAN - Membru
 9. Lect.univ.dr. Ioana Luminița DUDAȘ - Membru
 10. Lect.univ.dr. Florian MATEAȘ - Membru
 11. Lect.univ.dr. Crăciun LEUCEA - Membru
 12. Lect.univ.dr. Alexandru-Liviu LASCU - Membru
 13. Lect.univ.dr. Anișoara-Eugenia TARȚA - Membru
 14. Lect.univ.dr. Cătălin-Adrian BUCUR - Membru
 15. Lect.univ.dr. Elena MARCU - Membru
 16. Lect.univ.dr. Delia FLORIAN - Membru
 17. Lect.univ.dr. Loredana-Steliana DOSEANU - Membru
 18. Lect.univ.dr. Liviu POPA - Membru
 19. Lect.univ.dr. Răzvan Viorel DOSEANU - Membru
 20. Asist.univ.dr. Dragoș Romeo BREZEANU - Membru

Programe de studii gestionate

CICLUL I: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Facultatea de Științe Economice

 • Management (3ani, 180 ECTS, acreditat)
 • Contabilitate și informatică de gestiune (3ani, 180 ECTS, acreditat)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

 • Drept (4 ani, 180 ECTS, acreditat)
 • Poliție locală (3ani, 180 ECTS, acreditat)

CICLUL II: STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 • Managementul resurselor umane (2 ani, 120 ECTS, acreditat)
 • Științe penale și criminalistică (1 ani, 60 ECTS, acreditat)
 • Cercetări criminalistice aplicate (2 ani, 120 ECTS, acreditat)

Extrase din Cartă (2016)

Art. 38. Departamentul este unitatea academică care gestionează procesul de învăţământ şi cercetare, precum şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate, având următoarele caracteristici esenţiale:

(1)    se înfiinţează/desfiinţează sau se comasează/divizează, după caz, prin hotărârea senatului universitar, la propunerea unei facultăţi căreia i se va subordona direct, numită în continuare facultate tutelară; un departament se poate subordona la una sau mai multe facultăți tutelare, după caz, conform regulamentului propriu avizat de Consiliul de administrație și aprobat de Senat;

(2) are în componenţa sa membri cu competenţe în domeniul/domeniile de specialitate ale departamentului;

(3) are un consiliu, condus de director, format din 3-7 membri din domeniul/domeniile de specialitate ale departamentului;

(4)  în cazul departamentului cu mai multe domenii de specialitate, pe lângă funcția de director, se va înființa și funcția de director adjunct; directorul de departament numește directorii adjuncți, astfel încât să fie reprezentate toate domeniile; atribuțiile directorilor adjuncți se stabilesc prin regulament propriu;

(5) are un stat de funcţii propriu, elaborat de director, prin consultarea consiliului departamentului şi a tuturor membrilor, avizat de facultatea tutelară şi aprobat de senatul universitar;

(6) poate avea în subordinea sa laboratoare, centre de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi extensii universitare;

(7) are un regulament de funcţionare propriu, elaborat/actualizat de consiliul departamentului, avizat de consiliul facultăţii şi aprobat de senatul universitar, în care se precizează: misiunea şi obiectivele în legătură cu programele de studii şi domeniile de specialitate gestionate, modul de întocmire a statului de funcţii, normele didactice, modul de ocupare a posturilor/disciplinelor vacante, politica de structură piramidală a departamentului, relaţiile cu studenţii, relaţiile cu mediul socio-economic, relaţiile cu angajatorii etc.

Compartimente funcționale

Art. 72. (1) Compartimentul funcţional este condus de un director sau un şef de compartiment, având subordonare operativă faţă de preşedintele CA-UAO.

(2) Compartimentele funcţionale din cadrul Universităţii Agora sunt:

a)  Direcţia administrativă, condusă de un director general, formată din totalitatea persoanelor care desfăşoară activităţi de dezvoltare, dotări, aprovizionare, întreţinere şi reparaţii ale patrimoniului universităţii;

b) Departamentul de asigurare a calităţii (DAC):  PDF

c) Departamentul de comunicare, imagine şi asigurare a transparenţei (DCIAT):  PDF

d)   Departamentul de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF

e)   Departamentul de proiecte europene și relaţii internaţionale, condus de un director;

f)  + g)  Departamentul de marketing universitar, condus de un director;  Departamentul Alumni:  PDF

h) Editura Agora, condusă de un director;

i)  Biblioteca, condusă de un bibliotecar şef;

j)   Compartimentul de resurse umane, condus de un şef de compartiment;

k)  Compartimentul financiar-contabil, condus de un contabil şef;

l)  Compartimentul pentru consiliere şi orientare a carierei:  PDF 

m)  Serviciul pentru baze de date, soft şi tehnologie informatică, condus de un şef de serviciu;

n)  Serviciul de audit intern, condus de un şef de serviciu;

o)  Oficiul juridic, condus de un şef de oficiu;

p) Clubul sportiv „Universitatea Agora Sport Club”, condus de un preşedinte.

Înapoi la conținut.