Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

===========================================

Conducerea Universităţii Agora 2016-2020

===========================================

Organigrama Universităţii Agora 2016:

Universitatea Agora are următoarele structuri de conducere colectivă: Consiliul de Administraţie al Universităţii (CA-UAO), Senatul Universitar, Consiliul Facultății şi Consiliul Departamentului. (Carta 2016:  PDF)

Membrii Senatului Universităţii Agora

Membri titulari (2016-2020)

1. Prof. univ. dr. Adriana MANOLESCU

2. Prof univ. dr. Elena - Ana IANCU

3. Conf.univ.dr. Ioan STAN

4.  Conf.univ. dr. Casian-Valentin BUTACI

5. Lect.univ.dr. Radu Gheorghe FLORIAN

6. Patricia Carmen POLEAC  - studentă FSJA

7. Loredana Gabriela MOCANU - studentă FSE

Membri de onoare (în ordinea cronologică a alegerii)

 1. Prof. dr. Robert Joseph CHILDS,  Southeastern University, Florida, SUA
 2. Prof.dr. Salvo ANDO, Università della Sicilia Centrale Kore di Enna, ITALIA
 3. Prof.dr. Luca REFRIGERI, Università Degli Studi Del Molise
 4. Prof.dr. Alfio D’URSO, Università di Catanzaro, ITALIA
 5. Prof. Eva PFOSTL, Istituto di studi politici „San Pio V” di Roma, ITALIA
 6. Acad. Florin Gheorghe FILIP, Romanian Academy, ROMÂNIA
 7. Prof.univ.dr. Pierre BORNE, L'Ecole Centrale de Lille, FRANŢA
 8. Prof.univ.dr. George METAKIDES, University of Patras, GRECIA
 9. Prof.univ.dr. Felisa CORDOVA, University of Santiago of Chile, CHILE
 10. Prof.univ.dr. Yezid DONOSO, University of the Andes, Bogotá, COLUMBIA
 11. Prof.univ.dr. Gang KOU, Southwestern Univ. of Finance and Economics, CHINA
 12. Prof.univ.dr. Yong SHI,  UCAS, Consilier al Premierului CHINEI
 13. Dr. K. SRIDHARAN, Cancelar - Kalasalingam University, INDIA
 14. Ing. Gheorghe GRIGUȚA, Director General- Coniz Romarg, ROMÂNIA
 • Comisiile permanente ale Senatului:  PDF

Preşedinte al Senatului Universităţii Agora:

Prof.univ.dr. Adriana Manolescu

Funcțiile executive de conducere în Universitatea Agora:

Rector:

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Preşedinte al CA-UAO:

Prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu

Prorector:

Conf.univ.dr. Gabriela Bologa

Cancelar:

Lect.univ.dr. Radu Gheorghe Florian

Decan FSJA:

Prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

Decan FSE:

Conf.univ.dr. Casian Valentin Butaci

DEPARTAMENTE

1. Departamentul de Științe Economice

-Director: Conf.univ.dr. Viorina Judeu


2. Departamentul de Știinte Juridice și Administrative

- Director: Conf.univ.dr. Ramona Urziceanu

***************************

Înapoi la conținut.