Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

===========================================

Conducerea Universităţii Agora 2016-2020

===========================================

Organigrama Universităţii Agora 2016:

Universitatea Agora are următoarele structuri de conducere colectivă: Consiliul de Administraţie al Universităţii (CA-UAO), Senatul Universitar, Consiliul Facultății şi Consiliul Departamentului. (Carta 2016:  PDF)

Membrii Senatului Universităţii Agora

Membrii titulari (2016-2020)

1. Prof. univ. dr. Adriana MANOLESCU

2. Prof univ. dr. Elena - Ana IANCU

3. Conf.univ.dr. Ioan STAN

4.  Conf.univ. dr. Casian-Valentin BUTACI

5. Lect.univ.dr. Radu Gheorghe FLORIAN

6. Patricia Carmen POLEAC  - studentă FSJA

7. Loredana Gabriela MOCANU - studentă FSE

Membrii de onoare (în ordinea cronologică a alegerii)

 1. Prof. dr. Robert Joseph CHILDS,  Southeastern University, Florida, SUA
 2. Prof.dr. Salvo ANDO, Università della Sicilia Centrale Kore di Enna, ITALIA
 3. Prof.dr. Luca REFRIGERI, Universita Degli Studi Del Molise
 4. Prof.dr. Alfio D’URSO, Università di Catanzaro, ITALIA
 5. Prof. Eva PFOSTL, Istituto San Pio V di Roma, ITALIA
 6. Prof. Sabia BUCCI, ITALIA
 7. Acad. Florin Gheorghe FILIP, Romanian Academy, ROMÂNIA
 8. Prof.univ.dr. Pierre BORNE, L'Ecole Centrale de Lille, FRANŢA
 9. Prof.univ.dr. George METAKIDES, University of Patras, GRECIA
 10. Prof.univ.dr. Felisa CORDOVA, University of Santiago of Chile, CHILE
 11. Prof.univ.dr. Yezid DONOSO, University of the Andes, Bogotá, COLUMBIA
 12. Prof.univ.dr. Gang KOU, Southwestern Univ. of Finance and Economics, CHINA
 13. Prof.univ.dr. Yong SHI,  UCAS, Consilier al Premierului CHINEI
 14. Dr. K. SRIDHARAN, Cancelar - Kalasalingam University, INDIA
 15. Ing. Gheorghe GRIGUȚA, Director General- Coniz Romarg, ROMÂNIA
 16. Ec. George OFRIM, Director General, ARCER, ROMÂNIA
 • Comisiile permanente ale Senatului:  PDF

Preşedinte al Senatului Universităţii Agora:

Prof.univ.dr. Adriana Manolescu

Funcțiile executive de conducere în Universitatea Agora:

Rector:

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Preşedinte al CA-UAO:

Prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu

Prorector:

Conf.univ.dr. Gabriela Bologa

Cancelar:

Lect.univ.dr. Radu Gheorghe Florian

Decan FSJA:

Prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

Decan FSE:

Conf.univ.dr. Casian Valentin Butaci

DEPARTAMENTE/ COMPARTIMENTE SUBORDONATE RECTORULUI (2016-2020)

1. Departamentul de asigurare a calităţii (DAC):  PDF

2. Departamentul de comunicare, imagine şi asigurare a transparenţei:  PDF

3. Departamentul de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF

4. Departamentul de marketing universitar și Alumni:  PDF

5. Compartimentul pentru consiliere şi orientare a carieriei:   PDF 

***************************

Înapoi la conținut.