Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

=========================================

Formulare tipizate
=========================================

Fișe de înscriere la studii universitare de licență/ masterat/ postuniversitare

Formulare cereri

=========================================

Contracte de studii

=========================================

Facultatea de Științe Economice

Studii universitare de licență

Programul de studii: Management

Contract pentru studii:  Icon doc (58,5 KO)

Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune

Contract pentru studii:  Icon doc (58,5 KO)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Studii universitare de licență

Programul de studii: Drept

Programul de studii: Poliție locală

Studii universitare de masterat

Programul de studii: Științe penale și criminalistică

Programul de studii: Managementul resurselor umane

Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă

Contract postuniversitar:  Icon doc (51,0 KO)

Regimul taxelor
=========================================

Decizie privind regimul taxelor în cadrul Universității Agora din municipiul Oradea (Începând cu anul universitar 2021/2022) PDF

Extras din Hotărârile Senatului Universităţii Agora

În schimbul serviciilor prestate de universitate studentul va plăti o taxă anuală de şcolarizare. Taxa se achită la casieria universităţii, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 17:00, studentului fiindu-i eliberată dovada plăţii – chitanţa. Taxele se pot achita și online, în contul universității, deschis la Banca Comercială Feroviară, Sucursala Oradea, IBAN: RO70BFER248000010917RO01.

.Studentul are posibilitatea de a alege modul de plată.

La achitarea primei rate a taxei de şcolarizare studentul trebuie să încheie un contract de studii cu Universitatea, prin care se stabilesc în mod reciproc drepturile şi obligaţiile părţilor.

Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se aplică o majorare de 0,1% pe zi asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

În temeiul taxei de şcolarizare studentul are dreptul de a se prezenta la cursuri şi seminarii şi de a participa în mod gratuit la un examen pentru fiecare disciplină (examenul din sesiune).

Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 euro/disciplină. Această taxă se achită în lei la cursul zilei. Taxa pentru prima re-examinare este de 20 euro / examen, respectiv 30 euro /examen pentru a doua re-examinare. Aceasta se va achita integral, înaintea fiecărei sesiuni sau înaintea fiecărui examen planificat, cel târziu cu o zi i. În contul acestei taxe studentul poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

Întreruperea de studii în orice fază înainte de susţinerea examenului de licenţă apare ca o excepţie. Ca urmare, taxa de școlarizare pentru anul în care s-a produs întreruperea nu se restituie și nici nu se transferă pentru un an ulterior.
Pentru restituirea documentelor originale aflate în dosarul studentului, în caz de retragere, la mai mult de un an de la abandonarea în fapt a studiilor, se va achita o taxă de arhivare de 50 lei / an.

Taxa pentru eliberarea adeverinţei cu situaţia şcolară, în caz de retragere sau la întreruperea studiilor, oricând înainte de susţinerea examenului de licenţă este egală cu taxa de şcolarizare pentru un an de studiu.

Pentru înscrierea la examenul de licenţă se achită o taxă de procesare a dosarului de 200 lei şi o taxă de licenţă, stabilită anual de către universitatea organizatoare.

Extras din contractele de studii

 Studii universitare de licentă

Management 

Art. 3. În schimbul serviciilor de formare profesională prestate de universitate, studentul(a) va plăti următoarele taxe:

(1) Taxa de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la programul de studii Management este între 1500 Euro și 2340 Euro, în funcție de modalitatea de plată aleasă de către student. Întrucât, potrivit legii, durata studiilor universitare în domeniul Management este de 3 ani, studentul are obligaţia de a achita taxa anuală de şcolarizare între 500 și 780 de Euro (echivalentul în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii), în funcție de sistemul de plată ales, pentru fiecare an de studiu.

(2) Pentru achitarea taxei anuale de școlarizare există trei posibilități de plată, care vor fi prezentate în continuare (A, B, C). În fiecare an de studiu la care se referă prezentul contract se poate opta pentru oricare dintre modalitățile de plată. Plata se poate efectua după cum urmează:

A) În acest caz taxa de şcolarizare este de 500 Euro, cu condiţia ca studentul să efectueze plata integrală a taxei de şcolarizare, până la începerea anului universitar pentru care se achită taxa, respectiv 1 octombrie. Taxa se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

B) În acest caz taxa de şcolarizare este de 660 Euro care urmează să fie achitată în trei rate egale conform următorului grafic:

-          rata 1, în valoare de 220 Euro, până la data de 1 octombrie. În caz contrar, studentul nu va fi înmatriculat în anul I de studii;

-          rata 2, în valoare de 220 Euro, până la data de 15 decembrie. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de iarnă;

-          rata 3, în valoare de 220 Euro, până la data de 15 mai. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de vară, respectiv toamnă.

Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

C) În acest caz taxa de şcolarizare este de 780 Euro, care urmează a fi achitată lunar în 12 rate lunare de câte 65 Euro care se achită în prima săptămână a fiecărei luni, începând cu 1 octombrie. Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

(3) În contul acestor taxe, studentul va beneficia de o singură examinare gratuită la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.

(4) Taxa pentru prima reexaminare este de 20 Euro/examen, respectiv 30 Euro/examen pentru cea de-a doua reexaminare.[1] Aceasta se va achita integral, în lei, la cursul zilei, înaintea fiecărei sesiuni, sau înaintea fiecărui examen planificat (cel puțin cu o zi înainte). În contul acestei taxe studentul(a) poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

În situația în care studentul dorește să achite taxa de reexaminare prevăzută la alineatul precedent, chiar în ziua examenului planificat, acesta va plăti dublul taxei prevăzute de alineatul precedent.

(5) Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 Euro/disciplină (se achită în lei, la cursul zilei). Această taxă se poate achita integral până la sfârșitul primei luni a primului semestru sau în două rate egale, până la sfârșitul primei luni a primului semestru, respectiv până la sfârșitul ultimei luni a primului semestru.

(6) Taxele prevăzute la alin (2), (4), (5) nu se vor indexa pe durata executării prezentului contract.

(7) Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se va aplica o majorare de 0,1% asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

(8) Taxa de înmatriculare/confirmare loc în cuantum de 50 Euro se achită în cel mult 10 zile de la data afișării listelor de admitere, sub sancţiunea nevalabilităţii cererii de înscriere. Această sumă se deduce din taxa de școlarizare aferentă primului an de studiu.


[1] Aceste taxe sunt valabile şi pentru reexaminarea în vederea măririi notelor.

Contabilitate și informatică de gestiune

Art. 3. În schimbul serviciilor de formare profesională prestate de universitate, studentul(a) va plăti următoarele taxe:

(1) Taxa de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune este între 1500 Euro și 2340 Euro, în funcție de modalitatea de plată aleasă de către student. Întrucât, potrivit legii, durata studiilor universitare în domeniul Contabilitate este de 3 ani, studentul are obligaţia de a achita taxa anuală de şcolarizare între 500 și 780 de Euro (echivalentul în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii), în funcție de sistemul de plată ales, pentru fiecare an de studiu.

(2) Pentru achitarea taxei anuale de școlarizare există trei posibilități de plată, care vor fi prezentate în continuare (A, B, C). În fiecare an de studiu la care se referă prezentul contract se poate opta pentru oricare dintre modalitățile de plată. Plata se poate efectua după cum urmează:

A) În acest caz taxa de şcolarizare este de 500 Euro, cu condiţia ca studentul să efectueze plata integrală a taxei de şcolarizare, până la începerea anului universitar pentru care se achită taxa, respectiv 1 octombrie. Taxa se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

B) În acest caz taxa de şcolarizare este de 660 Euro care urmează să fie achitată în trei rate egale conform următorului grafic:

-          rata 1, în valoare de 220 Euro, până la data de 1 octombrie. În caz contrar, studentul nu va fi înmatriculat în anul I de studii;

-          rata 2, în valoare de 220 Euro, până la data de 15 decembrie. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de iarnă;

-          rata 3, în valoare de 220 Euro, până la data de 15 mai. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de vară, respectiv toamnă.

Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

C) În acest caz taxa de şcolarizare este de 780 Euro, care urmează a fi achitată lunar în 12 rate lunare de câte 65 Euro care se achită în prima săptămână a fiecărei luni, începând cu 1 octombrie. Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

(3) În contul acestor taxe, studentul va beneficia de o singură examinare gratuită la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.

(4) Taxa pentru prima reexaminare este de 20 Euro/examen, respectiv 30 Euro/examen pentru cea de-a doua reexaminare.[1] Aceasta se va achita integral, în lei, la cursul zilei, înaintea fiecărei sesiuni, sau înaintea fiecărui examen planificat (cel puțin cu o zi înainte). În contul acestei taxe studentul(a) poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

În situația în care studentul dorește să achite taxa de reexaminare prevăzută la alineatul precedent, chiar în ziua examenului planificat, acesta va plăti dublul taxei prevăzute de alineatul precedent.

(5) Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 Euro/disciplină (se achită în lei, la cursul zilei). Această taxă se poate achita integral până la sfârșitul primei luni a primului semestru sau în două rate egale, până la sfârșitul primei luni a primului semestru, respectiv până la sfârșitul ultimei luni a primului semestru.

(6) Taxele prevăzute la alin (2), (4), (5) nu se vor indexa pe durata executării prezentului contract.

(7) Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se va aplica o majorare de 0,1% asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

(8) Taxa de înmatriculare/confirmare loc în cuantum de 50 Euro se achită în cel mult 10 zile de la data afișării listelor de admitere, sub sancţiunea nevalabilităţii cererii de înscriere. Această sumă se deduce din taxa de școlarizare aferentă primului an de studiu.


[1] Aceste taxe sunt valabile şi pentru reexaminarea în vederea măririi notelor.

Drept

Art. 3. În schimbul serviciilor de formare profesională prestate de universitate, studentul(a) va plăti următoarele taxe:

(1) Taxa de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la programul de studii Drept este între 2600 Euro și 4056 Euro, în funcție de modalitatea de plată aleasă de către student. Întrucât, potrivit legii, durata studiilor universitare în domeniul Drept este de 4 ani, studentul are obligaţia de a achita taxa anuală de şcolarizare între 650 și 1014 Euro (echivalentul în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii), în funcție de sistemul de plată ales, pentru fiecare an de studiu.

(2) Pentru achitarea taxei anuale de școlarizare există trei posibilități de plată, care vor fi prezentate în continuare (A, B, C). În fiecare an de studiu la care se referă prezentul contract se poate opta pentru oricare dintre modalitățile de plată. Plata se poate efectua după cum urmează:

A) În acest caz taxa de şcolarizare este de 650 Euro, cu condiţia ca studentul să efectueze plata integrală a taxei de şcolarizare, până la începerea anului universitar pentru care se achită taxa, respectiv 1 octombrie. Taxa se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

B) În acest caz taxa de şcolarizare este de 858 Euro care urmează să fie achitată în trei rate egale conform următorului grafic:

-          rata 1, în valoare de 286 Euro, până la data de 1 octombrie. În caz contrar, studentul nu va fi înmatriculat în anul I de studii;

-          rata 2, în valoare de 286 Euro, până la data de 15 decembrie. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de iarnă;

-          rata 3, în valoare de 286 Euro, până la data de 15 mai. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de vară, respectiv toamnă.

Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

C) În acest caz taxa de şcolarizare este de 1014 Euro, care urmează a fi achitată lunar în 12 rate lunare de câte 84,50 Euro care se achită în prima săptămână a fiecărei luni, începând cu 1 octombrie. Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

(3) În contul acestor taxe, studentul va beneficia de o singură examinare gratuită la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.

(4) Taxa pentru prima reexaminare este de 20 Euro/examen, respectiv 30 Euro/examen pentru cea de-a doua reexaminare.[1] Aceasta se va achita integral, în lei, la cursul zilei, înaintea fiecărei sesiuni, sau înaintea fiecărui examen planificat (cel puțin cu o zi înainte). În contul acestei taxe studentul(a) poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

În situația în care studentul dorește să achite taxa de reexaminare prevăzută la alineatul precedent, chiar în ziua examenului planificat, acesta va plăti dublul taxei prevăzute de alineatul precedent.

(5) Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 Euro/disciplină (se achită în lei, la cursul zilei). Această taxă se poate achita integral până la sfârșitul primei luni a primului semestru sau în două rate egale, până la sfârșitul primei luni a primului semestru, respectiv până la sfârșitul ultimei luni a primului semestru.

(6) Taxele prevăzute la alin (2), (4), (5) nu se vor indexa pe durata executării prezentului contract.

(7) Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se va aplica o majorare de 0,1% asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

(8) Taxa de înmatriculare/confirmare loc în cuantum de 50 Euro se achită în cel mult 10 zile de la data afișării listelor de admitere, sub sancţiunea nevalabilităţii cererii de înscriere. Această sumă se deduce din taxa de școlarizare aferentă primului an de studiu.


[1] Aceste taxe sunt valabile şi pentru reexaminarea în vederea măririi notelor.

Poliție Locală

Art. 3. În schimbul serviciilor de formare profesională prestate de universitate, studentul(a) va plăti următoarele taxe:

(1) Taxa de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la programul de studii Poliție locală este între 1800 Euro și 2808 Euro, în funcție de modalitatea de plată aleasă de către student. Întrucât, potrivit legii, durata studiilor universitare în domeniul Științe administrative este de 3 ani, studentul are obligaţia de a achita taxa anuală de şcolarizare între 600 și 936 de Euro (echivalentul în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii), în funcție de sistemul de plată ales, pentru fiecare an de studiu.

(2) Pentru achitarea taxei anuale de școlarizare există trei posibilități de plată, care vor fi prezentate în continuare (A, B, C). În fiecare an de studiu la care se referă prezentul contract se poate opta pentru oricare dintre modalitățile de plată. Plata se poate efectua după cum urmează:

A) În acest caz taxa de şcolarizare este de 600 Euro, cu condiţia ca studentul să efectueze plata integrală a taxei de şcolarizare, până la începerea anului universitar pentru care se achită taxa, respectiv 1 octombrie. Taxa se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

B) În acest caz taxa de şcolarizare este de 792 Euro care urmează să fie achitată în trei rate egale conform următorului grafic:

-          rata 1, în valoare de 264 Euro, până la data de 1 octombrie. În caz contrar, studentul nu va fi înmatriculat în anul I de studii;

-          rata 2, în valoare de 264 Euro, până la data de 15 decembrie. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de iarnă;

-          rata 3, în valoare de 264 Euro, până la data de 15 mai. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de vară, respectiv toamnă.

Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

C) În acest caz taxa de şcolarizare este de 936 Euro, care urmează a fi achitată lunar în 12 rate lunare de câte 78 Euro care se achită în prima săptămână a fiecărei luni, începând cu 1 octombrie. Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

(3) În contul acestor taxe, studentul va beneficia de o singură examinare gratuită la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.

(4) Taxa pentru prima reexaminare este de 20 Euro/examen, respectiv 30 Euro/examen pentru cea de-a doua reexaminare.[1] Aceasta se va achita integral, în lei, la cursul zilei, înaintea fiecărei sesiuni, sau înaintea fiecărui examen planificat (cel puțin cu o zi înainte). În contul acestei taxe studentul(a) poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

În situația în care studentul dorește să achite taxa de reexaminare prevăzută la alineatul precedent, chiar în ziua examenului planificat, acesta va plăti dublul taxei prevăzute de alineatul precedent.

(5) Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 Euro/disciplină (se achită în lei, la cursul zilei). Această taxă se poate achita integral până la sfârșitul primei luni a primului semestru sau în două rate egale, până la sfârșitul primei luni a primului semestru, respectiv până la sfârșitul ultimei luni a primului semestru.

(6) Taxele prevăzute la alin (2), (4), (5) nu se vor indexa pe durata executării prezentului contract.

(7) Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se va aplica o majorare de 0,1% asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

(8) Taxa de înmatriculare/confirmare loc în cuantum de 50 Euro se achită în cel mult 10 zile de la data afișării listelor de admitere, sub sancţiunea nevalabilităţii cererii de înscriere. Această sumă se deduce din taxa de școlarizare aferentă primului an de studiu.


[1] Aceste taxe sunt valabile şi pentru reexaminarea în vederea măririi notelor.

Studii universitare de masterat

Managementul Resurselor Umane

Art. 3. În schimbul serviciilor de formare profesională prestate de universitate, studentul(a) va plăti următoarele taxe:

(1) Taxa de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la programul de studii Managementul resurselor umane este de 1200 euro (varianta A de la alin.2 al prezentului articol), respectiv 1584 euro (varianta B de la alin.2 al prezentului articol), în funcție de modalitatea de plată aleasă de către student. Întrucât, potrivit legii, durata studiilor universitare de master Managementul resurselor umane este de 2 ani, studentul are obligaţia de a achita taxa anuală de şcolarizare în valoare de 600 sau 792 de Euro (echivalentul în lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii), în funcție de sistemul de plată ales, pentru fiecare an de studiu.

(2) Pentru achitarea taxei anuale de școlarizare există două posibilități de plată, care vor fi prezentate în continuare (A, B). Plata se poate efectua după cum urmează:

A) În acest caz taxa de şcolarizare este de 600 Euro, cu condiţia ca studentul să efectueze plata integrală a taxei de şcolarizare, până la începerea anului universitar pentru care se achită taxa, respectiv 1 octombrie. Taxa se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

B) În acest caz taxa de şcolarizare este de 792 Euro care urmează să fie achitată în trei rate egale conform următorului grafic:

-          rata 1, în valoare de 264 Euro, până la data de 1 octombrie. În caz contrar, studentul nu va fi înmatriculat în anul I de studii;

-          rata 2, în valoare de 264 Euro, până la data de 15 decembrie. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de iarnă;

-          rata 3, în valoare de 264 Euro, până la data de 15 mai. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de vară, respectiv toamnă.

Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

 (3) În contul acestor taxe, studentul va beneficia de o singură examinare gratuită la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.

(4) Taxa pentru prima reexaminare este de 20 Euro/examen, respectiv 30 Euro/examen pentru cea de-a doua reexaminare.[1] Aceasta se va achita integral, în lei, la cursul zilei, înaintea fiecărei sesiuni, sau înaintea fiecărui examen planificat (cel puțin cu o zi înainte). În contul acestei taxe studentul(a) poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

În situația în care studentul dorește să achite taxa de reexaminare prevăzută la alineatul precedent, chiar în ziua examenului planificat, acesta va plăti dublul taxei prevăzute de alineatul precedent.

(5) Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 Euro/disciplină (se achită în lei, la cursul zilei). Această taxă se poate achita integral până la sfârșitul primei luni a primului semestru sau în două rate egale, până la sfârșitul primei luni a primului semestru, respectiv până la sfârșitul ultimei luni a primului semestru.

(6) Taxele prevăzute la alin (1), (2), (4), (5) nu se vor indexa pe durata executării prezentului contract.

(7) Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se va aplica o majorare de 0,1% asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

(8) Taxa de înmatriculare/confirmare loc în cuantum de 50 Euro se achită în cel mult 10 zile de la data afișării listelor de admitere, sub sancţiunea nevalabilităţii cererii de înscriere. Această sumă se deduce din taxa de școlarizare aferentă primului an de studiu.


[1] Aceste taxe sunt valabile şi pentru reexaminarea în vederea măririi notelor.

Științe Penale și Criminalistică

Art. 3. În schimbul serviciilor de formare profesională prestate de universitate, studentul(a) va plăti următoarele taxe:

(1) Taxa de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la programul de studii Științe penale și criminalistică este de 600 euro (varianta A de la alin.2 al prezentului articol), respectiv 792 euro (varianta B de la alin.2 al prezentului articol), în funcție de modalitatea de plată aleasă de către student.

(2) Pentru achitarea taxei anuale de școlarizare există două posibilități de plată, care vor fi prezentate în continuare (A, B). Plata se poate efectua după cum urmează:

A) În acest caz taxa de şcolarizare este de 600 Euro, cu condiţia ca studentul să efectueze plata integrală a taxei de şcolarizare, până la începerea anului universitar pentru care se achită taxa, respectiv 1 octombrie. Taxa se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

B) În acest caz taxa de şcolarizare este de 792 Euro care urmează să fie achitată în trei rate egale conform următorului grafic:

-          rata 1, în valoare de 264 Euro, până la data de 1 octombrie. În caz contrar, studentul nu va fi înmatriculat în anul I de studii;

-          rata 2, în valoare de 264 Euro, până la data de 15 decembrie. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de iarnă;

-          rata 3, în valoare de 264 Euro, până la data de 15 mai. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de vară, respectiv toamnă.

Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări conform art. 3 alin. 7 din prezentul contract.

 (3) În contul acestor taxe, studentul va beneficia de o singură examinare gratuită la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.

(4) Taxa pentru prima reexaminare este de 20 Euro/examen, respectiv 30 Euro/examen pentru cea de-a doua reexaminare.[1] Aceasta se va achita integral, în lei, la cursul zilei, înaintea fiecărei sesiuni, sau înaintea fiecărui examen planificat (cel puțin cu o zi înainte). În contul acestei taxe studentul(a) poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

În situația în care studentul dorește să achite taxa de reexaminare prevăzută la alineatul precedent, chiar în ziua examenului planificat, acesta va plăti dublul taxei prevăzute de alineatul precedent.

(5) Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 Euro/disciplină (se achită în lei, la cursul zilei). Această taxă se poate achita integral până la sfârșitul primei luni a primului semestru sau în două rate egale, până la sfârșitul primei luni a primului semestru, respectiv până la sfârșitul ultimei luni a primului semestru.

(6) Taxele prevăzute la alin (1), (2), (4), (5) nu se vor indexa pe durata executării prezentului contract.

(7) Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se va aplica o majorare de 0,1% asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

(8) Taxa de înmatriculare/confirmare loc în cuantum de 50 Euro se achită în cel mult 10 zile de la data afișării listelor de admitere, sub sancţiunea nevalabilităţii cererii de înscriere. Această sumă se deduce din taxa de școlarizare aferentă primului an de studiu.


[1] Aceste taxe sunt valabile şi pentru reexaminarea în vederea măririi notelor.

Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă

Art. 3. În schimbul serviciilor de formare profesională prestate de universitate, cursantul(a) va plăti următoarele taxe:

(1) Taxa de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la programul  postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă este de 600 lei. 

            (2) Achitarea taxei de școlarizare se poate efectua în două modalităţi după cum urmează (A, B):

A) Taxa de şcolarizare poate fi achitată integral până la data de 1 octombrie sau

B) Taxa de şcolarizare poate fi achitată în două rate egale, conform următorului grafic:

-          rata 1, în valoare de 300 lei, până la data de 1 octombrie, în caz contrar, cursantul nu va fi înmatriculat;

-          rata 2, în valoare de 300 lei, până la data de 15 decembrie,  în caz contrar, cursantul nu va avea acces la examenele din sesiune;

Taxele se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări, conform art. 3 alin. 8 din prezentul contract.

(3) În contul acestor taxe, cursantul va beneficia de o singură examinare gratuită la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.

(4) Taxa pentru prima reexaminare este de 20 Euro/examen, respectiv 30 Euro/examen pentru cea de-a doua reexaminare.[1] Aceasta se va achita integral, în lei, la cursul zilei, înaintea fiecărei sesiuni, sau înaintea fiecărui examen planificat (cel puțin cu o zi înainte). În contul acestei taxe cursantul(a) poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

În situația în care cursantul dorește să achite taxa de reexaminare prevăzută la alineatul precedent, chiar în ziua examenului planificat, acesta va plăti dublul taxei prevăzute de alineatul precedent.

(5) Cursantului i se pot elibera, la cerere, documente care atestă desfăşurarea activităţilor de studiu în cadrul Universităţii Agora, pentru care se vor achita taxe a căror cuantum este stabilit prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

      (5) La finalizarea studiilor studentul trebuie să achite o taxă de procesare dosar pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, cuantumul acesteia fiind stabilit prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

(7) Taxele prevăzute la alin (1),(4), (5) şi (6) nu se vor indexa pe durata executării prezentului contract.

(8) Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se va aplica o majorare de 0,1% asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.


[1] Aceste taxe sunt valabile şi pentru reexaminarea în vederea măririi notelor.

Taxele se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

Regulamentul de burse PDF

Universitatea AGORA, ca instituţie particulară de învăţământ superior şi-a propus, încă de la înfiinţare, să stimuleze studenţii pentru performanţele lor la învăţătură, sau să-i sprijine pe cei cu nevoi speciale. Universitatea AGORA acordă burse şi ajutoare sociale studenţilor săi de la ciclurile de studii universitare de licenţă.

Senatul Universităţii AGORA a hotărât ca studenţii să poată beneficia de trei categorii de burse:

·         bursă Agora;

·         bursă de merit;

·         bursă socială.

Bursa Agora

Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii AGORA a hotărât acordarea burselor pentru studenţii cei mai merituoşi.

 Bursa de studiu AGORA se atribuie prin concurs,  în funcție de o serie de criterii de performanță stabilite de Senatul UAO şi acoperă integral taxa de şcolarizare pe anul universitar în curs.

Condiţii de primire: candidaţii trebuie să se prezinte la concursul organizat de universitate, în sesiunile de admitere.

Condiţii de păstrare:  student integralist (promovarea tuturor examenelor în sesiunea de examene gratuită) și media generală pentru fiecare semestru să fie mai mare de 7 (şapte).

Nepromovarea unui examen în sesiunea de examene gratuită sau media generală pentru fiecare semestru mai mică de 7 (şapte) atrage după sine pierderea bursei.

Bursa socială

Pe lângă Bursele Agora, universitatea mai oferă studenţilor care provin din familii cu venituri modeste, dar cu rezultate bune, burse sociale la începutul fiecărui an universitar.

Bursa socială acoperă 50% din cuantumul taxei de şcolarizare. Restul de plată din cuantumul taxei se va achita în cel mult 3 (trei) rate eşalonate.

Bursele sociale se atribuie pe baza dosarelor depuse în perioada 15-30 septembrie a fiecărui an universitar şi aprobate, pe baza criteriilor specifice stabilite de biroul senatului şi acoperă 50% din cuantumul taxei de şcolarizare pe anul universitar în curs.

 Condiţii de primire: candidaţii trebuie să depună un dosar ce va conține cerere de acordare a  bursei sociale şi înscrisuri care fac dovada venitului net.

Condiţii de păstrare: student integralist (promovarea tuturor examenelor până la încheierea anului universitar în curs) și depunerea dosarului de bursă socială la termenul stabilit (perioada 15-30 septembrie a fiecărui an universitar)

Bursa de merit

Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii Agora a hotărât acordarea unor burse de merit pentru studenţii cei mai merituoşi, care acoperă integral taxele de şcolarizare.

După o atentă analiză a situaţiei școlare a studenţilor care au obţinut minim media 9 (nouă) la sfârşitul anului universitar, Senatul Universităţii Agora acordă burse de merit acelora dintre studenţi care au obţinut cea mai mare medie pe an, pe fiecare program de studiu și care s-au distins prin activitatea profesională și extrașcolară.

Condiţii de primire: pentru studenţii integralişti, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură la sfârşitul anului universitar anterior celui în care se solicită bursă de merit, se acordă bursă studentului/ei care a  obţinut cea mai mare medie din anul respectiv, medie care trebuie să fie mai mare de 9,00 (nouă).

Art.12. Condiţii de păstrare:  student integralist (promovarea tuturor examenelor  în sesiune de examene gratuită) şi media generală pentru fiecare semestru să fie mai mare de 9,00 (nouă).

Nepromovarea unui examen în sesiune de examene gratuită şi media generală pentru fiecare semestru mai mică de 9,00 (nouă), atrage după sine pierderea bursei.

În cazul în care în anul universitar curent există o altă medie mai mare, în anul universitar următor pierde de asemenea bursa de merit.

Înapoi la conținut.