Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

=========================================

Formulare tipizate
=========================================

Fișe de înscriere la studii universitare de licență/ masterat/ postuniversitare

 • Fișa de înscriere la studii de licență:  DOC
 • Fișa de înscriere la studii de masterat:  DOC
 • Fișa de înscriere la studii postuniversitare:  DOC

Formulare cereri

 • Cerere de echivalare note - FSE :  DOCX
 • Cerere de recunoaștere  a creditelor transferabile ECTS - FSE:  DOC
 • Cerere de echivalare note - FSJA :  DOC
 • Cerere de recunoaștere a creditelor transferabile ECTS - FSJA:  DOC

=========================================

Contracte de studii

=========================================

Facultatea de Științe Economice

Studii universitare de licență

Specializarea: Management

a) contract pentru studii cu taxă:  PDF DOC;

b) contract pentru bursă ”Agora”:  PDF DOC;

b) contract pentru bursă socială:  PDF DOC .

Specializarea: Contabilitate și informatică de gestiune

a) contract pentru studii cu taxă:  PDF DOC ;

b) contract pentru bursă ”Agora”:  PDF DOC ;

b) contract pentru bursă socială:  PDF DOC  .

Studii universitare de masterat

Specializarea: Managementul resurselor umane

 • Contract pentru studii cu taxă:  PDF DOC .

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Studii universitare de licență

Specializarea: Drept

a) contract pentru studii cu taxă:  PDF DOC;

b) contract pentru bursă ”Agora”:  PDF DOC  ;

b) contract pentru bursă socială:  PDF DOC  .

Specializarea: Poliție locală

a) contract pentru studii cu taxă:  PDF DOC ;

b) contract pentru bursă ”Agora”:  PDF DOC ;

b) contract pentru bursă socială:  PDF DOC  .

Studii universitare de masterat

Specializarea: Studii penale și criminalistică

 • Contract pentru studii cu taxă:  PDF DOC  .

Specializarea: Cercetări criminalistice aplicate:

 • Contract pentru studii cu taxă:  PDF DOC .

=========================================

Regimul taxelor
=========================================

Extras din Hotărârile Senatului Universităţii Agora

În schimbul serviciilor prestate de universitate studentul va plăti o taxă anuală de şcolarizare. Taxa se achită la casieria universităţii, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00, studentului fiindu-i eliberată dovada plăţii – chitanţa. Taxele se pot achita și online, în contul universității, deschis la Banca Comercială Feroviară, Sucursala Oradea, IBAN: RO70BFER248000010917RO01.

.Studentul are posibilitatea de a alege modul de plată.

La achitarea primei rate a taxei de şcolarizare studentul trebuie să încheie un contract de studiu/bursă cu Universitatea, prin care se stabilesc în mod reciproc drepturile şi obligaţiile părţilor.

Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se aplică o majorare de 0,1% pe zi asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

În temeiul taxei de şcolarizare studentul are dreptul de a se prezenta la cursuri şi seminarii şi de a participa în mod gratuit la un examen pentru fiecare disciplină (examenul din sesiune).

Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 euro/disciplină. Această taxă se achită în lei la cursul zilei. Taxa pentru prima re-examinare este de 10 euro / examen, respectiv 20 euro /examen pentru a doua re-examinare. Aceasta se va achita integral, înaintea fiecărei sesiuni sau înaintea fiecărui examen planificat. În contul acestei taxe studentul poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

Întreruperea de studii în orice fază înainte de susţinerea examenului de licenţă apare ca o excepţie. Ca urmare, taxa de școlarizare pentru anul în care s-a produs întreruperea nu se restituie și nici nu se transferă pentru un an ulterior.
Pentru restituirea documentelor originale aflate în dosarul studentului, în caz de retragere, la mai mult de un an de la abandonarea în fapt a studiilor, se va achita o taxă de arhivare de 50 lei / an.

Taxa pentru eliberarea adeverinţei cu situaţia şcolară, în caz de retragere sau la întreruperea studiilor, oricând înainte de susţinerea examenului de licenţă este egală cu taxa de şcolarizare pentru un an de studiu.

Pentru înscrierea la examenul de licenţă se achită o taxă de procesare a dosarului de 200 lei şi o taxă de licenţă, stabilită anual de către universitatea organizatoare.

TAXELE DE ŞCOLARIZARE

Taxa anuală de şcolarizare pentru urmarea cursurilor la toate programele de studii de licenţă (Contabilitate şi informatică de gestiune, Management, Poliție locală şi Drept) este între 500 și 720 de Euro pe an, în funcție de modalitatea de plată aleasă, pentru fiecare an de studiu.

Pentru achitarea taxei anuale de școlarizare există trei posibilități de plată, prezentate în continuare (A, B, C). În fiecare an de studiu se poate opta pentru oricare dintre modalitățile de plată. Plata se poate efectua după cum urmează:

A) Taxa de şcolarizare de 500 Euro, în situația în care se efectuează plata integrală a taxei până la începerea anului universitar pentru care se achită taxa, respectiv 1 octombrie. Taxa se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

B) Taxa de şcolarizare de 600 Euro care urmează să fie achitată în trei rate egale conform următorului grafic:

 • rata 1, în valoare de 200 Euro până în data de 1 octombrie. În caz contrar, studentul nu va fi înmatriculat în anul I de studii;
 • rata 2, în valoare de 200 Euro, până la data de 15 ianuarie. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de iarnă;
 • rata 3, în valoare de 200 Euro, până la data de 15 mai. În caz contrar, studentul nu va avea acces la examenele din sesiunea de vară, respectiv toamnă.

Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări.

C) Taxa de şcolarizare de 720 Euro, care urmează a fi achitată lunar în 12 rate lunare de câte 60 de Euro, care se achită în prima săptămână a fiecărei luni, începând cu 1 octombrie . Pentru întârzierea achitării ratelor se percep penalizări.

Regulamentul de burse

Cu toate că Universitatea Agora este o instituţie particulară de învăţământ superior, ea vine în sprijinul studenţilor săi prezentând în cadrul ofertei educaţionale locuri fără taxă în cadrul fiecărei specializări - burse Agora.

Bursa Agora

Bursa Agora acoperă integral taxa anuală de studiu. Astfel, la fiecare din cele 4 specializări acreditate, care funcţionează la Universitatea Agora, sunt acordate burse Agora în funcție de o serie de criterii de performanță, stabilite de către  Consiliul de administrație.

Bursa de studiu „Agora” nu se mai acordă pentru următorul semestru, în următoarele condiții :

 • nepromovarea unui examen în sesiunea gratuită de examene;
 • media generală pentru fiecare semestru sub 7 (şapte).

Bursa socială

Pe lângă Bursele Agora, universitatea mai oferă studenţilor care provin din familii cu venituri modeste, dar cu rezultate bune, burse sociale la începutul fiecărui an universitar.

Bursele sociale sunt repartizate în urma analizării dosarelor de bursă socială de către Senatul Universităţii Agora şi a situaţiei şcolare a solicitanţilor (aceştia trebuie să aibă media generală minim şapte, cel mult două restanţe şi nici o re-examinare).   Dosarele depuse trebuie să cuprindă toate actele care „pledează” în favoarea solicitantului şi care să ateste situația materială precară a acestuia. Dosarele pentru anul universitar următor se depun până la 1 octombrie.

Bursa de merit

Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii Agora a hotărât acordarea unor burse de merit pentru studenţii cei mai merituoşi, care acoperă integral taxele de şcolarizare.

După o atentă analiză a situaţiei scolare a studenţilor care au obţinut minim media 9 (nouă) la sfârşitul anului universitar, Senatul Universităţii Agora acordă burse de merit acelora dintre studenţi care au obţinut cea mai mare medie și care s-au distins prin activitatea profesională și extrașcolară.

Alternative de cazare pentru studenții Universităţii Agora:

 1. În Băile Felix, la Hotelul Padiș, în camere cu baie proprie și televizor.
  • Preț: între 150 și 200 lei/lună, în regim de două persoane în cameră.
  • Transport:
   • de la Universitatea Agora până la ieșirea din oraș (Cartier Nufărul), 35 lei/lună (abonament cu reducere pentru studenți);
   • din „Nufărul” până în Felix, la hotel, abonament 62 lei/lună.
 2. În Oradea, la căminul Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”, Str. Poieniței nr. 25.
  • Preț: 200 lei/lună fără cartelă de masă și 300 lei/lună cu cartelă de masă la cantina liceului (3 mese/zi).
  • Regimul de cazare este de patru persoane în cameră, cu baie comună.
 1. None
 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None

Înapoi la conținut.