Sari la conținut.

Prima sesiune de informare pentru studentii anului III, DREPT,  an universitar 2021/2022

ANUNȚ

Sesiune de informare 25.02.2022, ora 9.00

Stimați studenți, în data de 25.02.2022, ora 9.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrul 8 al anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura online pe platforma Moodle.

Prezența este obligatorie.

Ordinea de zi:

1. Explicarea fișei de disciplină pentru Practica de specialitate;

2. Explicarea obiectivelor disciplinei Practica de specialitate din fișa de disciplină;;

3. Explicarea modului în care se desfășoară Practica de specialitate la partenerul de practică al UAO cu respectarea Regulamentelor și conform regulilor interne de funcționare a acestora;

4. Monitorizarea desfășurării practicii de specialitate în bune condiții prin întâlniri lunare cu participare obligatorie, pe platforma Moodle cu profesorul responsabil de disciplina Practica de specialitate;

5. Prezentarea și explicarea modului de întocmire a documentelor care compun dosarul de practică. Dosarul de practică trebuie completat de fiecare student pe parcursul desfășurării Practicii de specialite și prezentat la colocviul de practică;

6. Explicarea modului în care va avea loc evaluarea finală;

7. Diverse

Profesor responsabil de Practica de specialitate 

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com

ANUNȚ

Sesiune de informare 04.10.2021, ora 18.00

Stimați studenți, în data de 04.10.2021, ora 18.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrele 7 și 8 ale anului IV de studiu. Sesiunea de informare se va desfășura în format mixt, atât fizic, în Aula Verde cât și online pe platforma Moodle.

Prezența este obligatorie.

Profesor responsabil de Practica de specialitate 

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com

Stimați studenți,

 în data de 5.07.2021, ora 19.00 va avea loc sesiunea de informare cu privire la desfășurarea Practicii de specialitate ca disciplină obligatorie în semestrele 7  și 8 ale anului IV de studiu ( an universitar 2021/2022)

Sesiunea de informare se va desfășura în format mixt, atât fizic, în Amfiteatrul Albastru, cât și online.

Prezența este obligatorie.

Teme de discuție:

- Prezentarea Regulamentului de practică UAO;  PDF

- Prezentarea Metodologiei de practică  la nivel FSJA; PDF

- Prezentarea partenerilor de practică;

- Poziția Practicii de specialitate  în Planul de învățământ, anul IV din anul universitar 2021/2022;   Icon PDF (133,9 KO)

 

Cadru didactic responsabil de Practica de specialitate

Conf. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu

lpopoviciu@yahoo.com

Înapoi la conținut.