Sari la conținut.

Planuri de învăţământ la programele de studii universitare de licenţă

Cerinţe normative

ACPART: Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS), Anexă la O.M. nr.5703/2011: Icon PDF (813,9 KO)

Anexă: METODOLOGIA DE REALIZARE A CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR: Icon PDF (495,4 KO)

Anexa 1 – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale: Icon PDF (186,8 KO)

Anexa 1 bis – Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studii: Icon PDF (171,5 KO)

Anexa 1a – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale: Icon PDF (194,0 KO)

Anexa 1b – Descrierea programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale: Icon PDF (134,6 KO)

Anexa 1c – Descrierea domeniului prin competenţe profesionale şi competenţe transversale: Icon PDF (134,2 KO)

Anexa 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate: Icon PDF (156,5 KO)

Anexa 3- Fişa disciplinei: Icon PDF (214,2 KO) ;  Model adaptat în WORD: Icon RTF (108,7 KO) ; Un exemplu concret (CIG, anul I, Informatică): Icon RTF (153,8 KO)

Anexa 4 - FORMULARUL DE APLICAŢIE PENTRU VALIDAREA UNEI CALIFICĂRI UNIVERSITARE: Icon PDF (242,0 KO)

Anexa 5-  Rezumatul descrierii unei calificări în cadrul Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior: Icon PDF (136,9 KO)

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru anul universitar 2015-2016:

Înapoi la conținut.