Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Examene de finalizare a studiilor universitare  - sesiunea iulie  2017

============================================

Specializări/programe de studii universitare de licență - promoția 2016-2017

Facultatea

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de licență/

Titlul acordat

Probe

de examen

Perioada/

Data susținerii examenului

Facultatea de Științe Economice

Management

Licențiat în științe economice

1. Proba de specialitate*

2. Lucrare de licență**

26.06.2017-16.07.2017: Finalizarea și predarea lucrărilor de licență.

17.07.2017- 30.07.2017: Susținerea examenelor de licență.

Datele examenelor se vor anunța în timp util la fiecare specializare în parte.

Contabilitate și informatică de gestiune

Licențiat în științe economice

Facultate de Științe Juridice și Administrative

Drept

Licențiat în drept

Poliție locală

Licențiat în științe administrative


*Proba de specialitate se susține oral în fața comisiei de licență (conform metodologiei la specialitatea respectivă).

**Lucrarea de licență se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de licență.

Specializări/programe de studii universitare de masterat - promoția 2016-2017

Facultatea

Domeniul de masterat

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de master/

Titlul acordat

Probă

de examen

Perioada/

Data susținerii examenului

Facultatea de Științe Economice

Management

Managemenul resurselor umane

Master în management

Lucrare de disertație*

26.06.2017-16.07.2017: Finalizarea și predarea lucrărilor de disertație

17.07.2017- 30.07.2017: Susținerea examenelor de disertație

Datele examenelor se vor anunța în timp util la fiecare specializare în parte.

Facultate de Științe Juridice și Administrative

Drept

Cercetări criminalistice aplicate

Master în drept

Științe penale și criminalistică

Master în drept

*Lucrarea de disertație se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de disertație.

Atenție la originalitate, similitudini și plagiat!!!

 ART. 143/ din Legea 1/2011

  (4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

  (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

       ART. 146 din Legea 1/2011

  Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Notă. Lucrările de licență/disertație vor fi verificate cu un soft de detectare a similitudinilor cu alte lucrări. Pentru a preveni plagiatul, întâi de toate, trebuie să știm ce este acesta. Iată câteva informații utile în acest sens:

=========================================

Facultatea de Științe Economice:

 Specializările: Management, Contabilitate și informatică de gestiune

Metodologia de elaborare a lucrării de licență 2017

*********************

Facultatea de Științe Juridice și Adminstrative

Specializările: Drept, Poliție locală

Ghid de elaborare a lucrării de licență 2017

  • Ghid de elaborare a lucrării de licență:   PDF
  • Plan de pregătire:  PDF
  • Formulare cereri:  DOC

*****

************

Înapoi la conținut.