Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Anunț examene licență și disertație

  Icon EXAMENUL DE LICENȚĂ - ANUNȚ (82,0 KO)
  Icon EXAMENUL DE DISERTAȚIE - ANUNȚ (76,0 KO)

Examene de finalizare a studiilor universitare  - sesiunea iulie 2018

 • Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație (promoția 2016-2017):  PDF
 • ORDIN nr. 5.643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie:  PDF
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat la UAO (promoția 2017-2018):  PDF
 • Decizii de numire a comisiilor de finalizare studii 2018:  PDF

Specializări/programe de studii universitare de licență - promoția 2017-2018

Facultatea

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de licență/

Titlul acordat

Probe

de examen

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Management

Licențiat în științe economice

1. Proba de specialitate*

2. Lucrare de licență**

Contabilitate și informatică de gestiune

Licențiat în științe economice

Facultate de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Drept

Licențiat în drept

Poliție locală

Licențiat în științe administrative


*Proba de specialitate se susține oral în fața comisiei de licență (conform metodologiei la specialitatea respectivă).

**Lucrarea de licență se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de licență.

Facultatea de Științe Economice (FSE)

 Specializările: Management, Contabilitate și informatică de gestiune

Metodologia de elaborare a lucrării de licență 2018

 • Arhivă .zip cu toate documentele în word  (2018):  ZIP

TEMATICA pentru licenţă – sesiunea iulie 2018

 • Contabilitate și informatică de gestiune 2018:   PDF
 • Management 2018:   PDF

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Specializările: Drept, Poliție locală

Cereri formulare Anexa 1 licenta FSJA 2018    PDF

Ghid elaborare licenta FSJA 2018   PDF

Cereri formulare ANEXA 1 disertatie FSJA 2018   PDF

Ghid elaborare lucrare de disertatie FSJA 2018   PDF

PROGRAMA CADRU pentru examenul de licenţă – sesiunea iulie 2018

Drept

 • DREPT CIVIL:   PDF
 • CRIMINALISTICĂ:   PDF
 • DREPT PENAL:   PDF
 • DREPT PROCESUAL CIVIL:   PDF
 • DREPT PROCESUAL PENAL:   PDF
 • DREPT COMUNITAR EUROPEAN:   PDF

TEMATICA pentru licenţă – sesiunea iulie 2018

Poliție locală 

 • DREPT ADMINISTRATIV:   PDF
 • ELEMENTE DE DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ. PARTEA SPECIALĂ:   PDF
 • MANAGEMENT PUBLIC:   PDF 
 • POLIŢIE LOCALĂ:   PDF 
 • TEORIE ŞI PRACTICĂ POLIŢIENEASCĂ:   PDF

Pachet disertatie Masterat - Stiinte penale si criminalistica, sesiunea iulie 2018

-GHID ELABORARE LUCRARE DE DISERTAȚIE:   Word 

- Cereri formulare - Anexa 1:   PDF 

- Planul individual de pregătire a lucrării de disertaţie în anul universitar 2017-2018 - Anexa 2:   PDF

****

Specializări/programe de studii universitare de masterat - promoția 2017-2018

Facultatea

Domeniul de masterat

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de master/

Titlul acordat

Probă

de examen

Facultatea de Științe Economice

Management

Managemenul resurselor umane

Master în management

Lucrare de disertație*

Facultate de Științe Juridice și Administrative

Drept

Cercetări criminalistice aplicate

Master în drept

Științe penale și criminalistică

Master în drept

*Lucrarea de disertație se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de disertație.

Facultatea de Științe Economice:

 Specializarea: Managementul resurselor umane

Metodologia de elaborare a lucrării de disertație 2018

 • Cereri/formulare disertație  FSE 2018:  PDF
 • Ghid elaborare disertație FSE 2018:  PDF
 • Plan individual de pregatire student  FSE 2018:  PDF
 • Arhivă .rar cu toate documentele în word:  RAR
 • Acte necesare la înscriere (MRU):  PDF

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Specializările: Cercetări criminalistice aplicate,
Științe penale și criminalistică

Ghid de elaborare a lucrării de disertație 2018

 • Ghid de elaborare a lucrării de licență:  PDF
 • Plan de pregătire:  PDF
 • Formulare cereri:  PDF
 • Arhivă .rar cu toate documentele în word:  RAR
 • Acte necesare la înscriere (SPC+CCA):  PDF

*****


INFORMAȚII privind examenele finale pentru absolvenții de studii POSTUNIVERSITARE

 • Specializarea: Instituții de dreptul muncii:  PDF
 • Specializările: Managementul resurdelor umane + Audit financiar contabil:  PDF

******

ANUNȚ IMPORTANT!!!

Atenție la originalitate, similitudini și plagiat!!!

 ART. 143/ din Legea 1/2011

  (4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

  (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

       ART. 146 din Legea 1/2011

  Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Notă. Lucrările de licență/disertație vor fi verificate cu un software de detectare a similitudinilor cu alte lucrări. Pentru a preveni plagiatul, întâi de toate, trebuie să știm ce este acesta. Iată câteva informații utile în acest sens:

=========================================

************

Înapoi la conținut.