Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Anunț examene licență și disertație

Examene de finalizare a studiilor universitare  - sesiunea iulie/septembrie 2022

 • Cadru normativ privind finalizarea studiilor   (a se vedea la documente UAO)
 • Reglementări interne privind finalizarea studiilor în cadrul UAO:

- Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie la UAO (a se vedea la documente UAO - Reg. 47)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 38)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 39)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSE (a se vedea la documente UAO - Proc. 40)

- Procedura de finalizare a studiilor universitare de master in cadrul FSJA (a se vedea la documente UAO - Proc. 41)

 • Comisii pentru examenele de finalizare a studiilor PDF

Specializări/programe de studii universitare de licență - promoția 2021-2022

Facultatea

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de licență/

Titlul acordat

Probe

de examen

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Management

Licențiat în științe economice

1. Proba de specialitate*

2. Lucrare de licență**

Contabilitate și informatică de gestiune

Licențiat în științe economice

Facultate de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Drept

Licențiat în drept

Poliție locală

Licențiat în științe administrative


*Proba de specialitate se susține oral în fața comisiei de licență (conform metodologiei la specialitatea respectivă).

**Lucrarea de licență se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de licență.

Facultatea de Științe Economice (FSE)

 Programe de studii: Management, Contabilitate și informatică de gestiune

Metodologia de elaborare a lucrării de licență sesiunea iulie/septembrie 2022

 • Cerere tema lucrare licenţă + Plan individual de pregatire lucrare ANEXA 2 licenta FSE PDF
 • Cereri formulare ANEXA 1 licenta FSE PDF
 • ACORD predare lucrare PDF
 • Fisa de apreciere LICENTA PDF 
 • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
 • Ghid elaborare lucrarea de licenta FSE  IULIE/SEPTEMBRIE 2022 PDF

TEMATICA pentru licenţă – sesiunea 2022

 • Contabilitate și informatică de gestiune 2022: PDF
 • Management 2022: PDF

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Programe de studii: Drept, Poliție locală

 • Cerere tema lucrare licenţă + Plan individual de pregatire lucare ANEXA 2 licenta FSJA PDF
 • Cereri formulare ANEXA 1 licenta FSJA PDF
 • ACORD predare lucrare PDF
 • Fisa de apreciere LICENTA PDF
 • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
 • Ghid elaborare lucrare de licenta FSJA  IULIE/SEPTEMBRIE 2022 PDF
 • Calendarul examenului de licenta sesiunea IULIE/SEPTEMBRIE 2022 PDF

PROGRAMA CADRU pentru examenul de licenţă – sesiunea iulie/septembrie 2022

Drept

 • DREPT CIVIL:  PDF
 • CRIMINALISTICĂ:  PDF
 • DREPT PENAL:  PDF
 • DREPT PROCESUAL CIVIL:  PDF
 • DREPT PROCESUAL PENAL:  PDF
 • DREPTUL UNIUNII EUROPENE:  PDF

TEMATICA pentru licenţă – sesiunea iulie/septembrie 2022         

Poliție locală                                                                                 

 • DREPT ADMINISTRATIV:  PDF
 • MANAGEMENT PUBLIC: PDF
 • FUNDAMENTELE POLIȚIEI LOCALE: PDF
 • TEORIE ŞI PRACTICĂ POLIŢIENEASCĂ:  PDF

Specializări/programe de studii universitare de masterat

Facultatea

Domeniul de masterat

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de master/

Titlul acordat

Probă

de examen

Facultatea de Științe Economice

Management

Managemenul resurselor umane

Master în management

Lucrare de disertație*

Facultate de Științe Juridice și Administrative

Drept

Științe penale și criminalistică

Master în drept

*Lucrarea de disertație se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de disertație.

Facultatea de Științe Economice:

 Program de studii universitare de master: Managementul resurselor umane

Metodologia de elaborare a lucrării de disertație 2022

 • Cerere tema lucare diseratie + Plan individual de pregatire lucrare ANEXA 2 disertatie FSE PDF
 • Cereri formulare ANEXA 1 disertatie FSE PDF
 • ACORD predare lucrare PDF
 • Fisa de apreciere DISERTATIE PDF
 • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
 • Ghid elaborare lucrare de disertatie FSE IULIE/SEPTEMBRIE 2022 PDF

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Program de studii universitare de master:
Științe penale și criminalistică

Metodologia de elaborare a lucrării de disertație 2022

 • Cerere tema lucrare diseratie + Plan individual de pregatire lucare ANEXA 2 disertatie FSJA PDF
 • Cereri formulare ANEXA 1 disertatie FSJA PDF
 • ACORD predare lucrare PDF
 • Fisa de apreciere DISERTATIE PDF
 • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
 • Ghid elaborare lucrare de disertatie FSJA IULIE/SEPTEMBRIE 2022 PDF
 • Calendarul examenului de disertatie sesiunea IULIE/SEPTEMBRIE 2022 PDF

*****

Informații privind examenele de certificare a competentelor profesionale pentru absolvenții de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Nr.

crt.

Domeniu de licenţă acreditat

Denumirea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Nr. total

ore

Nr. credite transferabile

SECT/ECTS


PROBĂ DE EXAMEN

1.

Drept

Instituţii de dreptul muncii

224

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE

2.

Drept

Instituţii de drept privat

224

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE  

3.

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

224

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE  

4.

Management

Managementul resurselor umane

210

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE  


Lucrarea de absolvire se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de examen.

Metodologia de elaborare a lucrării de absolvire 

Sesiunea IULIE/SEPTEMBRIE 2022

 • Cerere tema lucrare absolvire + Plan individual de pregatire lucare ANEXA 2 POSTUNIV FSE PDF
 • Cerere tema lucrare absolvire + Plan individual de pregatire lucare ANEXA 2 POSTUNIV FSJA PDF
 • Cereri formulare ANEXA 1 POSTUNIV PDF
 • ACORD predare lucrare și raport POSTUNIV PDF
 • Fisa de apreciere POSTUNIV PDF
 • FIŞĂ DE LICHIDARE PDF
 • Ghid elaborare lucrare de absolvire FSE IULIE/SEPTEMBRIE 2022 PDF
 • Ghid elaborare lucrare de absolvire FSJA IULIE/SEPTEMBRIE 2022 PDF

_________________________________________

ANUNȚ IMPORTANT!!!

Atenție la originalitate, similitudini și plagiat!!!

 ART. 143/ din Legea 1/2011

  (4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

  (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

       ART. 146 din Legea 1/2011

  Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Notă. Lucrările de licență/disertație vor fi verificate cu un software de detectare a similitudinilor cu alte lucrări. Pentru a preveni plagiatul, întâi de toate, trebuie să știm ce este acesta. Iată câteva informații utile în acest sens:

=========================================

************

Înapoi la conținut.