Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Anunț examene licență și disertație

EXAMENUL DE LICENȚĂ - IULIE 2019 - ANUNT  Icon PDF (15,1 KO)

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - IULIE 2019 - ANUNT  Icon PDF (15,0 KO)

EXAMENUL DE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2019 - ANUNT  Icon PDF (15,1 KO)

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - SEPTEMBRIE 2019 - ANUNT  Icon PDF (14,8 KO)

Programare consultații licență  Icon PDF (83,1 KO)

Examene de finalizare a studiilor universitare  - sesiunea iulie 2019

  • Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație (promoția 2016-2017):  PDF
  • ORDIN nr. 5.643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie:  PDF
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat la UAO PDF
  • Decizii de numire a comisiilor de finalizare studii 2019 (licență + disertație): Icon PDF (868,5 KO)

Specializări/programe de studii universitare de licență - promoția 2018-2019

Facultatea

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de licență/

Titlul acordat

Probe

de examen

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Management

Licențiat în științe economice

1. Proba de specialitate*

2. Lucrare de licență**

Contabilitate și informatică de gestiune

Licențiat în științe economice

Facultate de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Drept

Licențiat în drept

Poliție locală

Licențiat în științe administrative


*Proba de specialitate se susține oral în fața comisiei de licență (conform metodologiei la specialitatea respectivă).

**Lucrarea de licență se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de licență.

Facultatea de Științe Economice (FSE)

 Specializările: Management, Contabilitate și informatică de gestiune

Metodologia de elaborare a lucrării de licență 2019

TEMATICA pentru licenţă – sesiunea iulie 2019

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Specializările: Drept, Poliție locală

PROGRAMA CADRU pentru examenul de licenţă – sesiunea iulie 2019

Drept

TEMATICA pentru licenţă – sesiunea iulie 2019

Poliție locală 

Specializări/programe de studii universitare de masterat - promoția 2018-2019

Facultatea

Domeniul de masterat

Specializarea/

Programul de studii universitare de licență

Diploma de master/

Titlul acordat

Probă

de examen

Facultatea de Științe Economice

Management

Managemenul resurselor umane

Master în management

Lucrare de disertație*

Facultate de Științe Juridice și Administrative

Drept

Cercetări criminalistice aplicate

Master în drept

Științe penale și criminalistică

Master în drept

*Lucrarea de disertație se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de disertație.

Facultatea de Științe Economice:

 Specializarea: Managementul resurselor umane

Metodologia de elaborare a lucrării de disertație 2019

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Specializările: Cercetări criminalistice aplicate,
Științe penale și criminalistică

Metodologia de elaborare a lucrării de disertație 2019

*****

Informații privind examenele finale pentru absolvenții de studii POSTUNIVERSITARE

  • Specializarea: Instituții de dreptul muncii:  PDF
  • Specializările: Managementul resurdelor umane + Audit financiar contabil:  PDF

******

Informații privind examenele de certificare a competentelor profesionale pentru absolvenții de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Nr.

crt.

Domeniu de licenţă acreditat

Denumirea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Nr. total

ore

Nr. credite transferabile

SECT/ECTS


PROBĂ DE EXAMEN

1.

Drept

Instituţii de dreptul muncii

224

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE

2.

Drept

Instituţii de drept privat

224

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE  

3.

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

224

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE  

4.

Management

Managementul resurselor umane

210

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE  

5.

Contabilitate

Audit financiar contabil

224

30


LUCRARE DE ABSOLVIRE  


Lucrarea de absolvire se elaborează sub coordonarea unui îndrumător științific (cadru didactic) și se susține public în fața comisiei de examen. 

Icon Cerere tema lucrare absolvire FSE (113,9 KO)

Icon Cerere tema lucrare absolvire FSJA (117,4 KO)

Icon Cereri formulare Anexa 1 Postuniv (265,9 KO)

Icon Fisa de lichidare (142,0 KO)

Icon Ghid elaborare lucrare de absolvire postuniv Drept 2019 Iulie (365,7 KO)

Icon Ghid elaborare lucrare de absolvire postuniv Economice 2019 Iulie (342,9 KO)

Icon Plan individual de pregatire student Anexa 2 Postuniv 2019 (189,6 KO)

Icon Ghid elaborare lucrare de absolvire postuniv Drept 2019 Septembrie (369,8 KO)

Icon Ghid elaborare lucrare de absolvire postuniv Economice 2019 Septembrie (343,9 KO)

_________________________________________

ANUNȚ IMPORTANT!!!

Atenție la originalitate, similitudini și plagiat!!!

 ART. 143/ din Legea 1/2011

  (4) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

  (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.

       ART. 146 din Legea 1/2011

  Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Notă. Lucrările de licență/disertație vor fi verificate cu un software de detectare a similitudinilor cu alte lucrări. Pentru a preveni plagiatul, întâi de toate, trebuie să știm ce este acesta. Iată câteva informații utile în acest sens:

=========================================

************

Înapoi la conținut.