Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

facebook

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR AGORA (ASA)

E-mail: asagora@univagora.ro

Președinte: Duma Răzvan – Poliție locală, anul III

Vicepreședinte: Stănescu Ioana – Drept, anul III

Secretar: Floruța Cristian – Management, anul II

Membri:

Indrieș Claudiu - Management, anul I

Ghitea Florina Drept, anul III

Avram Teodora – Master MRU, anul I

Pașcalău Alexandra - Master MRU, anul I

Berce Roxana – CIG, anul III

Derecichei Laurențiu – CIG, anul III

Reprezentarea studenţilor în Senatul Universităţii Agora (>25%):

1. Prof. univ. dr. Adriana MANOLESCU

2. Prof univ. dr. Elena - Ana IANCU

3. Conf.univ.dr. Ioan STAN

4.  Conf.univ. dr. Casian-Valentin BUTACI

5. Lect.univ.dr. Radu Gheorghe FLORIAN

6. Patricia Carmen POLEAC  - studentă FSJA

7. Loredana Gabriela MOCANU - studentă FSE

Reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Științe Economice (> 25%):

1. Conf.univ.dr. Casian BUTACI  - Preşedinte

2. Conf.univ.dr. Viorina JUDEU - Membru

3. Conf.univ.dr. Ramona  URZICEANU - Membru

4. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU-Membru

5. Lect.univ.dr. Liviu IANCU - Membru

6. Student Laurenţiu DERECICHEI - Membru

7. Student Daniela-Maria  MATIUȚA- Membru

Reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative (> 25%):

1. Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU -Preşedinte

2. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU-Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu LASCU-Membru

4. Lect.univ.dr. Elena SFERLEA - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

6. Student Ioana STĂNESCU - Membru

7. Student Bianca POLEAC  - Membru

Reprezentarea studenților în Comisia de Etică (50%)

1. Lect.univ.dr. Radu Gheorghe Florian

2. Lect.univ.dr. Oana Mateuț-Petrișor

3. Jr. Roxana Vidican

4. Stud. Patricia Poleac

5. Stud. Ioana Stănescu

6. Stud. Loredana Marcu

Anunţuri

BACStud2017

BACStud2017

Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2017, Ediția a III-a

The 3rd edition of International Symposium  “Brainstorming in Agora Students’ Scientific Circle“ BACStud 2017

http://univagora.ro/ro/conferinte/bacstud2017/

Transport feroviar gratuit pentru studenții UAO

Transportul feroviar este gratuit inclusiv pentru studenții din învățământul privat acreditat. Legitimațiile  de călătorie se pot ridica de la secretariat.

Trebuie să aveți carnetul de student vizat pentru anul universitar 2017-2018!

 • H.G. nr. 42/2017 :  PDF

Sport

 • Agenda „LANSAREA INIŢIATIVEI LIGA SPORTULUI UNIVERSITAR”:  PDF

****

ASOCIAŢIA STUDENT SPORT (NAŢIONALĂ)

 • Pagina web: http://www.studentsport.ro/
 • Preşedinte: Adrian Socaciu, 0755124440, adrian.socaciu@studentsport.ro
 • Invitaţie de la ASS pentru rector:
 • Agenda „LANSAREA INIŢIATIVEI LIGA SPORTULUI UNIVERSITAR”:  PDF

***

Clubul Sportiv „Universitatea Agora Sport Club”

Karate

Şah

***

„Agora Artistic Group”

În anul 2002 Universitatea Agora din Oradea a pus bazele „Agora Artistic Group”, o trupă de artişti compusă din studenţi ai universităţii, care lucrează sub îndrumarea unui regizor de la Teatrul de Stat Oradea şi a unei profesoare de canto de la Şcoala Populară de Artă Oradea. Această trupă studenţească este prezentă în cadrul spectacolelor care marchează cursurile festive, deschiderile festive ale anului universitar şi alte evenimente studenţeşti.

Membri

 • Claudia Andrada Breb
 • Alexandra Broinaş
 • Dorina Popoviciu
 • Cristina Romocea-Cociuba
 • Natalia Selegean
 • Carmen Țăran Stoica

***

Extrase din Carta UAO 2016

Art. 92. (1) Studenții sunt reprezentați în toate structurile decizionale din universitate.

(2) Modalitatea de alegere este stipulată în Statutul Studentului din Universitatea Agora.

 • Statutul studentului din UAO (Regulament privind activitatea de formare profesională a studenților de la ciclurile de licență și master la UAO, 2016):  PDF .
 • Regulamentul privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UAO:  PDF ;

Art. 93. Universitatea Agora sprijină performanța și cercetarea studențească.

 • Regulamentul de organizare și funcționare - Cercurile științifice studențești:  PDF

Art. 94. Universitatea Agora sprijină și încurajează activitățile de voluntariat, educative, științifice, artistice și sportive ale studenților.

Art. 95. Bursele studențești sunt acordate în conformitate cu Regulamentul de burse.

 • Regulamentul de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO (2016):  PDF;

Înapoi la conținut.