Sari la conținut.

Asociaţia Studenţilor Agora (ASA)

Reprezentarea studenţilor în Senatul Universităţii Agora (25%):

1. Prof. univ. dr. Adriana MANOLESCU

2. Prof univ. dr. Elena - Ana IANCU

3. Conf. univ. dr. Gabriela BOLOGA

4. Conf.univ.dr. Ioan STAN

5. Conf.univ. dr. Ramona - Mihaela URZICEANU

6. Conf.univ. dr. Casian-Valentin BUTACI

7. Patricia Carmen POLEAC  - studentă FSJA

8. Loredana Gabriela MOCANU - studentă FSE

Reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Științe Economice (> 25%):

1. Conf.univ.dr. Casian BUTACI  - Preşedinte

2. Conf.univ.dr. Viorina JUDEU - Membru

3. Conf.univ.dr. Ramona  URZICEANU - Membru

4. Conf.univ.dr. Dan BENȚA - Membru

5. Lect.univ.dr. Liviu IANCU - Membru

6. Student Laurenţiu DERECICHEI - Membru

7. Student Oana VARGA - Membru

Reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Științe Juridice și Administrative (> 25%):

1. Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU - Preşedinte

2. Conf.univ.dr. Alina-Angela MANOLESCU - Membru

3. Lect.univ.dr. Liviu LASCU - Membru

4. Lect.univ.dr. Elena SFERLEA - Membru

5. Lect.univ.dr. Craciun LEUCEA - Membru

6. Student Ioana STĂNESCU - Membru

7. Student Bianca POLEAC  - Membru

Anunţuri

 • Agenda „LANSAREA INIŢIATIVEI LIGA SPORTULUI UNIVERSITAR”:  PDF

****

ASOCIAŢIA STUDENT SPORT (NAŢIONALĂ)

 • Pagina web: http://www.studentsport.ro/
 • Preşedinte: Adrian Socaciu, 0755124440, adrian.socaciu@studentsport.ro
 • Invitaţie de la ASS pentru rector:
 • Agenda „LANSAREA INIŢIATIVEI LIGA SPORTULUI UNIVERSITAR”:  PDF

***

Clubul Sportiv „Universitatea Agora Sport Club”

Karate

Şah

***

„Agora Artistic Group”

În anul 2002 Universitatea Agora din Oradea a pus bazele „Agora Artistic Group”, o trupă de artişti compusă din studenţi ai universităţii, care lucrează sub îndrumarea unui regizor de la Teatrul de Stat Oradea şi a unei profesoare de canto de la Şcoala Populară de Artă Oradea. Această trupă studenţească este prezentă în cadrul spectacolelor care marchează cursurile festive, deschiderile festive ale anului universitar şi alte evenimente studenţeşti.

Membri

 • Claudia Andrada Breb
 • Alexandra Broinaş
 • Dorina Popoviciu
 • Cristina Romocea-Cociuba
 • Natalia Selegean
 • Carmen Țăran Stoica

***

Extrase din Carta UAO 2016

Art. 92. (1) Studenții sunt reprezentați în toate structurile decizionale din universitate.

(2) Modalitatea de alegere este stipulată în Statutul Studentului din Universitatea Agora.

Art. 93. Universitatea Agora sprijină performanța și cercetarea studențească.

Art. 94. Universitatea Agora sprijină și încurajează activitățile de voluntariat, educative, științifice, artistice și sportive ale studenților.

Art. 95. Bursele studențești sunt acordate în conformitate cu Regulamentul de burse.

Înapoi la conținut.