Sari la conținut.

Admiterea pentru anul universitar 2016-2017

 • Oferta educaţională pentru anul 2016-2017 la programe acreditate de studii universitare licenţă şi de master: specializări la Facultatea de Ştiinte Economice şi la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, număr de credite (60 credite = un an de studiu), număr de locuri: Icon PDF (387,7 KO)
 • ORDIN MENCS nr. 3.107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017: Icon PDF (300,8 KO)
 • REGULAMENTUL UAO privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul studii universitare de licenţă și master pentru anul universitar 2016-2017: Icon PDF (1,3 MO)
 • Comisia centrală de admitere UAO  2016: Icon PDF (499,9 KO)
 • Comisia de admitere FSJA 2016: Icon PDF (500,6 KO)
 • Comisia de admitere FSE 2016: Icon PDF (498,4 KO)

Înscrierile și admiterea la programele de studii universitare de licenţă și master se vor face în două sesiuni, conform următorului calendar:
(1) Sesiunea I: 7 martie - 28 iulie.
(2) Sesiunea a II-a: 1 august – 29 septembrie.

 • Admiterea la studiile de licenţă/master, pe locurile cu taxă, se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă (Taxa = 500 EUR/an) .
 • Forma fără taxă (bursă Agora):

  Admiterea la studiile de licenţă, pe locurile fără taxă, se face pe baza examenului de admitere care constă într-un interviu.

  Interviul va avea loc la data de 26.07.2016 ora 12:00.

Înscrieri: Piaţa Tineretului, nr. 8, Oradea, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, secretariat@univagora.ro

1. Facultatea de Ştiinţe Economice

1.1. Studii universitare de LICENŢĂ acreditate (Ciclul 1)

pentru posesorii de diplome de bacalaureat sau adeverinţe pentru promoţia 2016:

1.1.1. Management/ Management -3 ani (50 locuri -IF);

1.1.2. Contabilitate/Contabilitate şi informatică de gestiune -3 ani (100 locuri - IF),

  1.2. Studii universitare de MASTER (Ciclul 2)

 pentru posesorii de diplome de licenţă sau adeverinţe pentru promoţia 2016:

1.2.1. Management/Managementul resurselor umane (2 ani, 50 locuri -IF),

    1.3. Studii POSTUNIVERSITARE

pentru posesorii de diplome de licenţă:

  1.3.1. Management/Managementul resurselor umane (50 locuri, 1 semestru)

1.3.2. Contabilitate/Audit financiar-contabil (50 locuri, 1 semestru)

2. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

2.1.  Studii universitare de LICENŢĂ acreditate (Ciclul 1)

pentru posesorii de diplome de bacalaureat sau adeverinţe pentru promoţia 2016:

2.1.1. Drept/ Drept-4 ani (100 locuri -IF); 

2.1.2. Ştiinţe administrative/ Poliţie locală-3 ani (80 locuri - IF) ,

2. 2. Studii universitare de MASTER(Ciclul 2)

pentru posesorii de diplome de licenţă sau adeverinţe pentru promoţia 2016:

 2.2.1. Drept/Ştiinţe penale şi criminalistică -(1 an, 50 locuri -IF),

2.2.2. Drept/ Cercetări criminalistice aplicate- (2ani, 50 locuri -IF).

 2. 3. Studii POSTUNIVERSITARE

pentru posesorii de diplome de licenţă

2.3.1. Drept/ Instituţii de dreptul muncii (1 semestru, 50 locuri)

2.3.2. Drept/ Ştiinţe penale şi criminalistică (1 semestru, 50 locuri)

2.3.3 Drept/ Instituţii de drept privat (1 semestru, 50 locuri)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Licență: http://univagora.ro/ro/studenti/admitere/

Master: http://univagora.ro/ro/academic/master/

POSTUNIV: http://univagora.ro/ro/academic/postuniv/

Înapoi la conținut.