Sari la conținut.

Înscrieri online la concursul de admitere pentru anul universitar 2020 -2021

Universitatea Agora este clasificată de EduRank.org astfel:

Locul 2 (din 4) în Oradea, Locul 38 (din 80) în România și în Top 30% în Lume.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (fondată în 2000, acreditată de ARACIS în 2010, înființată prin Legea 59/2012,   reacreditată de ARACIS în 2018, având calificativul ÎNCREDERE, face înscrieri la admiterea 2020 pentru facultățile:

 1. Facultatea de Științe Economice (FSE),
 2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA).

Programe de studii universitare de licență (H.G.nr.739/31.08.2020):

 • Drept (FSJA, 100 locuri) 
 • Poliție locală (FSJA, 80 locuri).
 • Management (FSE, 50 locuri), 
 • Contabilitate și informatică de gestiune (FSE, 100 locuri),

Programe de studii universitare de master (H.G. nr. 738/31.08.2020):  

 • Științe penale și criminalistică (FSJA, 1 an, 50 locuri)  
 • Managementul resurselor umane (FSE, 2 ani, 50 locuri).

Notă. Candidații care posedă credite transferabile pentru o anumită specializare (au întrerupt studiile sau doresc să continue studiile la o altă specializare), pot da admitere în anul I și apoi pot fi înmatriculați într-un an superior, cu aprobarea rectorului, pe baza recunoașterii creditelor transferabile (ECTS) de către Comisia de Transfer Credite.

Documente necesare/utile la înscriere

 1. FIȘA INSCRIERE LA LICENȚĂ/MASTERAT:  DOCX
 2. FIȘA INSCRIERE LA POSTUNIVERSITAR:  DOCX
 3. CERERE TRANSFER CREDITE ECTS (FSE):  DOCX 
 4. CERERE TRANSFER CREDITE ECTS (FSJA):  DOCX
 5. BAREME PENTRU PROBELE PRACTICE DE ADMITERE LA POLIȚIE LOCALĂ:  PDF

ÎNSCRIERI DE ACASĂ @ în 2 pași simpli

 1. Descărcaţi şi completaţi cu atenţie fișa de înscriere la concursul de admitere şi o salvaţi în calculatorul dumneavoastră.
 2. FIȘA INSCRIERE LA LICENȚĂ/MASTERAT:  DOCX
 3. FIȘA INSCRIERE LA POSTUNIVERSITAR:  DOCX 
 4. Scanați și să transmiteţi prin e-mail, la adresa acte@univagora.ro, actele necesare inscrierii, fişa de înscriere completată, însoţite de copia ordinului de plată pentru taxa de înscriere. 

^ Taxa de înscriere este de 100 RON. Plata se va face în contul Universităţii Agora, CUI 30060500, RO70 BFER 248 0000 10917 RO 01, Banca Comerciala Feroviara S.A. Oradea, cod SWIFT BFER
^ Vă rugăm să verificaţi procesarea fişei dumneavoastră de înscriere.
^ Candidații care se înscriu online au obligația de a completa dosarul de înscriere cu toate actele necesare inscrierii (în original și/sau copie xerox, conform mențiunilor de pe site-ul universității), până cel târziu la data confirmării locului, conform calendarului de admitere.
^ Pentru protecția datelor personale, actele se transmit la adresa acte@univagora.ro.
^ Pentru scanarea documentelor cu telefonul mobil, recomandam utilizarea aplicatiei Adobe Scan: PDF Scanner https://acrobat.adobe.com/us/en/mobile/scanner-app.html

Informaţii suplimentare: Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, secretariat@univagora.ro

Acte necesare la dosarul de înscriere

 1. Fișa de înscriere
 2. Diploma de bacalaureat sau echivalentă (original, copia legalizata sau copia certificată ”conform cu originalul” în baza prezentării actului în original). Pentru absolvenţii promoției 2020 este suficientă adeverinţa de absolvire;
 3. Diploma de licență sau echivalentă și suplimentul la diplomă - pentru inscrierea la studii universitare de master (original, copia legalizata sau copia certificată ”conform cu originalul” în baza prezentării actului în original). Pentru absolvenţii promoției 2020 este suficientă adeverinţa de absolvire; 
 4. Certificatul de naştere (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
 5. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei, copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
 6. Actul de identitate (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat);
 7. Două fotografii 3/4;
 8. Adeverinţă medicală (de la medicul de familie)
 9. Dovada achitării taxei de înscriere;
 10. Un dosar plic.

Calendarul admiterii

(1) Sesiunea I: 1 aprilie - 31 iulie 2020.

 • 6 aprilie - 17 iulie: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
 • 17 iulie:  AFIŞAREA LISTELOR PROVIZORII DE ADMITERE
 • 20 iulie:  DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA
 • 20 - 31 iulie:  CONFIRMAREA LOCURILOR
 • 31 iulie:  AFIŞAREA LISTELOR FINALE DE ADMITERE

(2) Sesiunea a II-a: 3 august – 30 septembrie 2020.

 • 3 august -18 septembrie: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
 • 18 septembrie: AFIŞAREA LISTELOR PROVIZORII DE ADMITERE
 • 21 septembrie:  DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA
 • 21-30 septembrie: CONFIRMAREA LOCURILOR
 • 30 septembrie  AFIŞAREA LISTELOR FINALE DE ADMITERE

Notă: Admiterea la studiile de licenţă/master, pe locurile cu taxă, se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă (taxa se poate achita integral sau în rate eșalonate cu un adaos procentual).

Candidații care posedă credite transferabile pentru o anumită specializare (au întrerupt studiile sau doresc să continue studiile la o altă specializare), pot da admitere în anul I și apoi pot fi înmatriculați într-un an superior, cu aprobarea rectorului, pe baza recunoașterii creditelor transferabile de către Comisia de Transfer Credite și avizul decanului.

Creditele transferabile de la studiile postuniversitare pot fi recunoscute la studiile corespunzătoare de masterat.      

*********************************

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tot ce trebuie să știi pentru a respecta Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)

Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (GDPR) a fost creat cu scopul de a reglementa modul în care datele personale ale cetăţenilor Uniunii Europene sunt protejate de companii, precum şi de a înlocui actuala Directivă 95/46/EC Privind Protecţia Datelor.

Organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în Uniunea europeană sau care prelucrează datele cetăţenilor UE trebuie să se asigure că sunt adaptaţi noului Regulament şi îl respectă, sau riscă să fie penalizaţi.

Puterea asupra datelor personale nu va mai aparţine organizaţiilor, ci însuşi cetăţenilor Uniunii Europene.

Detalii la https://eugdprcompliant.com/ro/

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor imperative ale art. 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către peronal împuternicit de rectorul Univesităţii Agora, cu respectarea obligației autorităților publice de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată.

În cadrul procesului de înscriere la admitere se colectează o serie de date cu caracter personal, motivația necesității acestor informații fiind explicată mai jos:

Nume: Colectarea numelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Prenume: Colectarea prenumelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Data nașterii: Colectarea datei nașterii persoanei în cauză are ca scop ca scop ușurarea procesului de identificare.

Localitatea nașterii: Colectarea localității de naștere a persoanei în cauză are ca scop ușurarea procesului de identificare.

Județul nașterii: Colectarea județului de naștere a persoanei în cauză are ca scop ușurarea procesului de identificare.

Telefon: Colectarea informației referitoare la numărul de telefon al persoanei în cauză are ca scop ușurarea și eficientizarea procesului de comunicare între Universitatea Agora și persoana în cauză.

Adresa de e-mail: Colectarea informațiilor digitale are ca scop eficientizarea procesului de comunicare, prin anunțare, organizare și contorizare a evenimentelor procesului de admitere.

Cetățenie: Colectarea informațiilor referitoare la cetățenia persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Media examenului de absolvire: Colectarea informațiilor referitoare la media examenului de absolvire a persoanei în cauză vizează stabilirea nivelului persoanei în clasamentul de admitere.

 Înscrieri în Campusul Universităţii Agora

Persoana autorizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi certificarea conformității cu orginalul este:

Jur. Roxana VIDICAN,

Secretar Șef Universitate

E-mail: secretariat@univagora.ro,  Fax:+40 259 434 925, Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513

Pentru protecția datelor cu caracter  personal, actele se transmit la adresa acte@univagora.ro.

Universitatea Agora are sediul social în ORADEA, Cartierul Velenţa, în Piaţa Tineretului, nr. 8 (colţ cu str. Şcoalelor).

Din sensul giratoriu situat în CENTRUL CIVIC, din dreptul Colegiului National „E. GOJDU” 
se merge pe CALEA CLUJULUI (SENS UNIC -->).
După ce se trece de MATERNITATE,
la a treia intersecţie se ia la DREAPTA,
pe lângă BISERICA ROMANO-CATOLICĂ.
Aici se află CAMPUSUL UNIVERSITAR AGORA,
unde se desfăşoară toate activităţile administrative şi academice.

Vizitați și platforma noastră de e-learning (accesare cursuri de la distanță): Moodle

Înapoi la conținut.