Sari la conținut.

Admiterea la studiile universitare de licenţă -2016

 • ORDIN nr. 3.107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017: Icon PDF (300,8 KO)
 • H.G. nr. 376/ 18.05.2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413/01.06.2016: Icon HG complet (9,8 MO) Extras PDF
 • Regulamentul propriu de admitere UAO 2016: Icon PDF (1,3 MO)
 • Comisia centrală de admitere UAO  2016: Icon PDF (499,9 KO)
 • Comisia de admitere FSJA 2016: Icon PDF (500,6 KO)
 • Comisia de admitere FSE 2016: Icon PDF (498,4 KO)

1) Facultatea de Științe Juridice și Administrative

2) Facultatea de Ştiinţe Economice

 ÎNSCRIERI DE ACASĂ:

Pentru înscriere la concursul de admitere de la distanţă, puteţi proceda astfel:

 1. Descărcaţi şi completaţi cu atenţie fișa de înscriere Icon în format PDF (405,4 KO)  sau Icon în format DOC (69,5 KO)  la concurs şi o salvaţi în calculatorul dumneavoastră.
 2. Taxa de înscriere este de 100 RON. Plata se va face în contul Universităţii Agora, CUI 30060500, RO70 BFER 248 0000 10917 RO 01, Banca Comerciala Feroviara S.A. Oradea, cod SWIFT BFER
 3. Vă rugăm să transmiteţi prin e-mail (secretariat@univagora.ro), sau fax (0259-434.925) fişa de înscriere completată, însoţită de copia ordinului de plată pentru taxa de înscriere.
 4. Vă rugăm să verificaţi procesarea fişei dumneavoastră de înscriere.
 5. Informaţii suplimentare: Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513.

Domenii/  Programe de studii universitare de licenţă acreditate cf. Legii 59/2012 şi H.G. nr. 376/ 18.05.2016: Extras PDF

     1. Drept (Drept) /  Drept- 4 ani (240 ECTS), 100 locuri, IF, Ghidul studentului la Drept (47 pagini): Icon PDF (472,3 KO)

 • Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în drept

     2. Management  /  Management - 3 ani (180 ECTS),  50 locuri, IF,  Ghidul studentului la Management (20 pagini): Icon PDF (280,0 KO)

     3. Contabilitate / Contabilitate şi informatică de gestiune- 3 ani (180 ECTS), 100 locuri; IF, Ghidul studentului la CIG (18 pagini): Icon PDF (293,5 KO)

 • Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în ştiinţe economice

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă (zi)

4. Ştiinţe administrative/ : Poliţie locală - 3 ani (180 ECTS): 100 locuri, IF, Ghidul studentului la Poliţie locală (46 pagini): Icon PDF (417,5 KO) ; Detalii admitere-probe sportive:  Icon PDF (194,4 KO) ; Detalii admitere probe sportive sesiunea II septembrie 2016:  Icon PDF (227,3 KO) .

 • Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în științe administrative.

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă (zi); ID = învăţământ la distanţă; ECTS = credite transferabile în sistemul european

I. Criterii de admitere

 1. Forma cu taxă: Admiterea la programele de studii universitare cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
 2. Forma fără taxă (bursă Agora): Admiterea la studiile de licenţă, pe locurile fără taxă, se face pe baza examenului de admitere care constă într-un interviu. Interviul va avea loc la o dată care va fi anunţată în timp util.

  Admiterea la studiile de licenţă, pe locurile fără taxă, se face pe baza examenului de admitere care constă într-un interviu.

  Interviul va avea loc la data de 26.07.2016 ora 12:00.

II. Calendar de admitere

Înscrierile se fac de luni pâna vineri, între orele 9:00 -17:00.

Admitere locuri cu taxă

Înscrierile la programele de studii universitare de licenţă și master se fac în două sesiuni, conform următorului calendar:
(1) Sesiunea I: 4 mai - 31 iulie.
(2) Sesiunea a II-a: 3 august – 29 septembrie.

Admiterea la studiile de licenţă/master, pe locurile cu taxă, se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat/licenţă.

Confirmarea locurilor ocupate

 • Pentru candidaţii admişi la forma fără taxă: prin achitarea taxei de înmatriculare de 50 EURO ;
 • Pentru candidaţii admişi la forma cu taxă: prin achitarea a minim 50 EURO (sumă deductibilă din taxa anuală).

III. Acte necesare

 1. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată și original (pentru conformitate)
 2. Pentru absolvenţii din acest an este suficientă adeverinţa de absolvire
 3. Copie după certificatul de naştere
 4. Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei)
 5. Două fotografii 3/4
 6. Copie dupa actul de identitate
 7. Adeverinţă medicală şi dovada de vaccinare
 8. Un dosar plic

IV. Înscrieri: Campusul Universităţii Agora

Piaţa Tineretului, nr. 8
410526 Oradea, jud. Bihor
Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513
Fax:+40 259 434 925
Adrese de e-mail:
Secretariat: secretariat@ univagora.ro
Rectorat: rector@ univagora.ro
Consiliu de administraţie: mmj@ univagora.ro

Secretar şef universitate (: acte@ univagora.ro (adresa pentru primirea actelor în format electronic).

Universitatea Agora are sediul social în ORADEA,
Cartierul Velenţa, în Piaţa Tineretului, nr. 8 (colţ cu str. Şcoalelor)
Din sensul giratoriu din CENTRUL CIVIC, din dreptul Colegiului National E. GOJDU,
se merge pe CALEA CLUJULUI (SENS UNIC -->).
După ce se trece de MATERNITATE,
la a treia intersecţie se ia la DREAPTA,
pe lânga BISERICA CATOLICĂ.
Aici se află CAMPUSUL UNIVERSITAR AGORA,
unde se desfăşoară toate activităţile administrative şi academice.

Contracte de studii:

 1.  Drept: a) fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (140,3 KO) , b) cu taxă Icon PDF (146,1 KO)
 2.  Poliţie locală: a) fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (182,1 KO) , b) cu taxă Icon PDF (188,4 KO)
 3.   Management: a) fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (140,5 KO) , b) cu taxă Icon PDF (146,1 KO)
 4.  Contabilitate şi informatică de gestiune: a) fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (183,1 KO) , b) cu taxă Icon PDF (189,4 KO)

Înapoi la conținut.