Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

EU    Erasmus+

facebook

Regulamente

  1. Regulament privind activitatea de formare profesională a studenților de la ciclurile de licență și master la UAO (2016):  PDF
  2. Regulament privind organizarea procesului de învățământ al studenților în sistemul creditelor transferabile:   PDF
  3. Regulamentul de desfășurare a activităților științifice studențești ciclul I licență:   PDF 
  4. Regulament privind examinarea si notarea studenților (2016):  PDF
  5. Regulament privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și masterat:   PDF 
  6. Regulamentul de desfășurare a activităților științifice studențești ciclul II master:   PDF
  7.  Regulament de acordare a burselor (2016):  PDF
  8. Regulamentul de organizare și funcționare - Cercurile științifice studențești:  PDF
  9. Regulament privind practica studenților:  PDF


Extrase din Cartă

Art. 36. Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt cele prevăzute în regulamentul activităţilor studenţeşti, anexă la prezenta cartă.

Art. 45. (1) Senatul universităţii este forul decizional de conducere a tuturor activităţilor didactice şi ştiinţifice care se desfăşoară în cadrul instituţiei. Senatul este alcătuit din reprezentanţi aleşi ai facultăţilor – cadre didactice şi studenţi.

(2) Senatul este compus în proporție de 75% din personal didactic și de cercetare, respectiv 25% reprezentanți ai studenţilor. Toţi membrii senatului sunt stabiliți prin vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv ai tuturor studenților. Fiecare facultate are un număr de reprezentanți în senat conform normei legale de reprezentare.

Înapoi la conținut.