Sari la conținut.

Prof.univ.dr.habil.  Elena-Ana IANCU

Decan al Facultății de Ştiinţe Juridice şi Administrative 2016-2020, 2020-2024

decan.fjsa@univagora.ro

Tel.: +40 259 427 398,

Fax:+40 259 434 925

Poziţia actuală la Universitatea Agora

  • Profesor titular la Facultatea de Științe Juridice și Administrative
  • Decan al Facultății de Științe Juridice și Administrative

Profesor asociat:

  • 2014 – Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, I.O.S.U.D, Școala Doctorală de Drept
  • 2014 – Universitatea de Vest din Timișoara

Activitatea profesională

  • CV (RO, 2021): PDF
  • Lucrări (RO, 2020):   PDF

Educaţie şi formare profesionlă:

Am obţinut licenţa în ştiinţe administrative (1996), licenţa în ştiinţe juridice, specializarea DREPT (1998) la Universitatea din Oradea, titlul de doctor în DREPT cu distincţia Cum Laude (2004) la Universitatea „Babeş-Bolyai” din  Cluj-Napoca, atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat în domeniul DREPT (2014), certificatul de formator (Cod COR 241205, 2010).

Activitatea didactică

În prezent:

- profesor conducător  de doctorat cu atestat de abilitare, membru în C.S.U.D. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,  Şcoala Doctorală de Drept (din 2014);

- profesor la Universitatea Agora din Municipiul Oradea (UAO-2006, având o vechime de 22 de ani în învăţământul superior din care 8 ani cadru didactic la Universitate din Oradea) şi decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul UAO. Am fost director al Departamentului de Ştiinţe Sociale din cadrul UAO  în perioadele 2008-2012, 2012-2015);

- cadru didactic asociat la Universitatea de Vest din Timişoara (UVT, din 2014).

În trecut:

- lector, asistent, preparator la Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept (UO, 2008-1996);

- profesor Jean Monnet (UAO, titular modul 2008-2013).

Realizări ştiinţifice profesionale (sinteza reiese din lista de lucrări):

Autor/coautor la cărţi de specialitate: 9 din care două cărţi publicate la edituri din străinătate, trei cărţi sunt publicate bilingv;

Capitole în cărţi coordonate/colectiv: 15 din care două capitole la edituri din străinătate;

Volume colective publicate în edituri recunoscute: 6 din care două publicate bilingv iar la 5 sunt editor;

Articole indexate Web of Science: 4

Articole în reviste cu flux internaţional, indexate în baze de date internaţionale recunoscute în domeniul  ştiinţe juridice: 51

Articole/studii în volumele conferinţelor: 28

Autor - 1 cercetare în programul fundamental al Academiei Romane

Autor-1 cercetare interdisciplinară în programul strategic al Academiei Române, Biblioteca Academiei Române în care am fost coordonator-GL4  (3 rapoarte de cercetare)

Conferinţe organizate/moderate: 41

Şcoli de vară: 4

Participări la conferinţe internaţionale: 39

Vizite de documentare în străinătate (SUA) – 2018, 2015

Premii:2 (Proiect PNIII-PRECISI2017 - Premierea rezultatelor cercetării – articole premiate din zona roșie, Elena-Ana Iancu, all (PN-III-P1-1.1-PRECISI-2017-16761, poz. 1135; Elena-Ana Iancu, all (PN-III-P1-1.1- PRECISI-2020- 49218, poz.115))

Participări în granturi sau proiecte/echipe de cercetare: 21 proiecte  director sau membru. Dintre acestea, enumerăm:

-  Director al echipei de realizare a proiectului cu denumirea „Siguranţa persoanei şi construirea capitalului social”.

-  Coordonator grup de lucru în proiectul interdisciplinar 10.ROMANIA- Societate a Cunoaşterii şi a Valorii Adăugate la ceea ce are, coordonator program academician Florin Gheorghe Filip parte din proiectul Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, 2015 – 2035, Academia Română, Biblioteca Academiei Române, 2015-2016;

Director de grant internaţional – modul Jean Monnet intitulat Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii Europene, Nr.141106-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO, 2008-2013, valoare 21.000 EUR, conf. Adeverinţei nr. 878  din 17.12.2009;

Director de grant internaţional,Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, CBC PHARE 2006/INTEREG, Ro-Hu, 2008-2009, valoare 54.750 EUR. Adeverinţă nr.858 din 30.11.2009;

Membru - expert în grantul internaţional intitulat Continuarea  Consolidării Capacităţii Instituţionale a Ministerului Public în special în domeniul luptei împotriva criminalităţii organizate şi terorismului, Contract Nr. RO PHARE 2006/018- 2006/018-147.01.04.08.02.                                                    

Evaluator ARACIS (2013), domeniul DREPT http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c/3/

Expert evaluator ARACIS (2018), domeniul DREPT, conducatori de doctorat  http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-de-evaluatori/

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-5921-2222

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Iancu_Nechita_Mihut_Elena_Ana 

Google Academic:

https://scholar.google.ro/citations?user=jWJOzFcAAAAJ&hl=ro  

Publons:

https://publons.com/researcher/3495751/elena-ana-iancu/

Identifiers: Web of Science ResearcherID AAI-8075-2020

UEFISCDI ID (UEF-iD):U-1800-046H-7126


Înapoi la conținut.