Sari la conținut.

Prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU

Decan al Facultății de Ştiinţe Juridice şi Administrative 2016-2020

decan.fjsa@univagora.ro

Tel.: +40 259 427 398,

Fax:+40 259 434 925

Elena-Ana IANCU a obţinut  licenţa în ştiinţe juridice, specializarea DREPT (1998) la Universitatea din Oradea; titlul de doctor în DREPT cu distincţia CUM LAUDE (2004) la Universitatea ”Babeş-Bolyai” din  Cluj – Napoca; atestatul de abilitare şi calitatea de conducător de doctorat în domeniul DREPT (2014). În prezent: profesor conducător de doctorat în Şcoala doctorală de Drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti (2014); profesor la Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO-2006, având o vechime de 20 de ani în învăţământul superior;  1996-2006 cadru didactic la Universitate din Oradea) și profesor la Universitatea  de Vest din Timişoara (UVT, din 2014); decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative (FSJA, din cadrul UAO; a fost director al Departamentului de Ştiinţe Sociale din cadrul UAO  în perioadele 2008-2012, 2012-2016); profesor Jean Monnet (titular modul din anul 2008); fondator (2008) şi director al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea (2008); membru în 6 asociaţii profesionale/centre de cercetare; evaluator ARACIS în domeniul DREPT (2013); formator (2010); fondator a 3 reviste (editor şef la AIJJS -2007 indexată BDI, AIJAS-2013, AIJMS-2014); fondator a 2 conferinţe (Conference Chair, AILC-2007, AIAC-2010); titular 1 cercetare  în programul fundamental al Academia Română (2008-2009); coordonator GL - 1 proiect strategic  al Academiei Române (2015, 2016); director sau membru în 18 granturi/proiecte naţionale sau internaţionale; 3 echipe de cercetare internaţionale (România, Franţa, Ungaria); vizite de documentare în SUA (2015, Poliția Keego Harbor, Michigan; University of Michigan, Ann Arbor; Central Michigan University). De asemenea, este autor/coautor a 9 cărţi de specialitate, coordonator a 3 cărţi, 1 articol ISI, 2 ISI Proceedings, 42 articole BDI, 51 articole susţinute/publicate la conferinţe naţionale sau internaţionale, 3 rapoarte de cercetare în programul strategic interdisciplinar al Academiei Române. Direcţiile principale de interes şi cercetare aprofundată sunt Criminalistica  şi  Dreptul penal. Partea specială iar direcţiile interdisciplinare de studiu sunt Criminalistica - Migraţia internaţională.

Poziţia actuală la Universitatea Agora

 • Profesor titular la Facultatea de Științe Juridice și Administrative
 • Decan al Facultății de Științe Juridice și Administrative

Profesor asociat:

 • 2014 – Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, I.O.S.U.D, Școala Doctorală de Drept
 • 2014 – Universitatea de Vest din Timișoara

Activitatea profesională

 • Lucrări (RO, 2019):  PDF

Realizări științifice

Autor/coautor: 9 cărţi de specialitate;

Coordonator: 4 cărţi;

Articole: 102, din care: 1 articol ISI, 2 ISI Proceedings, 46 articole BDI, 53 articole susţinute/publicate la conferinţe naţionale sau internaţionale, 3 rapoarte de cercetare în programul strategic interdisciplinar al Academiei Române.

Titular 1 cercetare în programul fundamental al Academiei Române (2008-2009);

Coordonator GL – 1 proiect strategic al Academiei Române (2015, 2016);

Director sau membru în 20 granturi/proiecte naţionale sau internaţionale;

Participare în 3 echipe internaţionale de cercetare (România, Franţa, Ungaria);

Fondator: 1 revistă de drept indexată în baze de date internaţionale (2007), o conferinţă in domeniul drept,  anuală (2007), 1 centru de cercetare (2008),  1 conferinta (2019)

Alte activitati didactice/stiintifice/cercetare:

 • *Coordonator GL4 in Proiect10.ROMANIA - Societate a Cunoaşterii şi a Valorii Adăugate la ceea ce are din proiectul interdisciplinarStrategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani,  2015–2035, Academia Romana, http://www.acad.ro/strategiaAR/strategiaAR.htm
 • 2014, Conducător de doctorat cu atestat de abilitare în domeniul DREPT
 • 2010-2013, co/organizator al Școlii Academice de Sociologie, SAS, http://www.cepct.ro
 • 2013, fondator al AGORA International Journal of Administration Sciences, http://univagora.ro/jour/index.php/aijas
 • 2008-prezent, membru fondator si director al Centrului euroregional de prevenire si combatere a criminalitatii transfrontaliere, http://www.cepct.ro/
 • 2008-prezent, profesor Jean Monnet, titular modul, http://www.lcpprogrameuropean.univagora.ro/
 • 2007, fondator, manager si editor sef al revistei AGORA International Journal of Juridical Sciences, www.juridicaljournal.univagora.ro
 • 2007-prezent, organizator si presedinte al conferintei anuale de drept, http://www.conferintadrept.univagora.ro/
 • 1998-2006, preparator, asistent, lector la Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Juridice
 • *Director sau membru în 20 granturi/proiecte internaționale sau naționale
 • Formator (2010), Cod COR 241205
 • Evaluator ARACIS (2013), domeniul DREPT http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c/3/
 • *Coordonator - 1 echipa de cercetare internationala si membru in 2 echipe de cercetare internationala
 • *Autor - 1 cercetare in programul fundamental al Academiei Romane
 • Expert evaluator ARACIS (2018), domeniul DREPT, conducatori de doctorat  http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-de-evaluatori/

Editor sef/membru in comitetul stiintific al revistelor de specialitate indexate in BDI

 1. Membru în Mediterranea International Center for Human Rights Research, Italia (2017) http://www.michr.unirc.it/
 2. Membru in Consiliul ştiinţific (2016) -  Revista Transfrontalieră de Ştiinţe penale
 3. Fondator (2013) şi membru în Editorial team – AGORA International Journal of Administration Sciences http://univagora.ro/jour/index.php/aijas
 4. Membru în Consiliul ştiinţific (2009) - revista DREPTUL, România http://www.revistadreptul.com/comitet--tiin-ific.html http://ujr.revistadreptul.ro/
 5.  Membru în Editorial team - Law Review, România http://www.internationallawreview.eu/editorial-team
 6. Fondator (2007), manager şi editor şef - AGORA International Journal of Juridical Sciences, Romania http://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=editorial_board
 7. Membru în Editorial team - Journal of Politics and Law, Canada http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about/editorialTeamBio/11171

Membru în asociaţii profesionale/centre de cercetare:

 1. Membru în Mediterranea International Center for Human Rights Research, MICHR (2017)    http://www.michr.unirc.it/news/
 2. Director Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere (2008), http://www.cepct.ro/
 3. Membru în Asociaţia Criminaliştilor din România;
 4. Membru în Uniunea Juriștilor din România;
 5. Membru în Asociaţia Română de Ştiinţe  Penale;
 6. Membru în Asociaţia Naţională a Tehnicienilor, Experţilor şi Cercetătorilor în Serviciile Publice de Interes General,  specialist în  drept.
 7. Membru al Athens Institute for Education and Research, Grecia https://www.atiner.gr/all-members

Alte publicatii:

 • Carte de poezie intitulată „O nouă dimineată”, Ed. Duran's, 2007.

Înapoi la conținut.