Sari la conținut.

Prof.univ.dr. Ioan DZIŢAC

Rector al Universității Agora din municipiul Oradea: 2012-2016, 2016-2020

rector@univagora.ro, Tel./Fax: +40 359 101 032

Audiențe Rectorat: Miercuri  12-14, 16-18

Ioan Dzitac a obținut licența în matematică (1977) și doctoratul în informatică (2002) la Universitatea ”Babes-Bolyai” din  Cluj - Napoca. Este profesor de matematică și informatică la Universitatea Agora din Oradea (UAO; din 2017). A fost rector al UAO  în perioada 2012-2016, fiind reales și pentru mandatul 2016-2020. A fost  ”Adjunct Professor” la University of Chinese Academy of Sciences - Beijing, China (2013-2016), iar din 2016 este Advisory Board Member la Graduate School of Management of Technology, Hoseo University, South Korea. Cercetările sale curente sunt orientate pe diferite aspecte ale inteligenței artificiale, soft computing și aplicațiile logicii fuzzy în tehnologie și economie. Este co-fondator și  A. Editor-in-Chief al unei reviste cotate ISI/SCI Expanded (2006), International Journal of Computers Communications & Control (nominalizată de  Elsevier pentru Journal Excellence Award -Scopus Awards Romania 2015). De asemenea este  membru în  Editorial Board la alte 8 reviste științifice din lume (România, SUA, China, Lituania). Este co-fondator și  General Chair al  International Conference on Computers Communications and Control. A fost membru în Comitetele de Program în peste 80 de conferințe internaționale. Este Senior Member IEEE din 2011 și membru în  alte organizații profesionale (ROMAI, SRAIT, SSMAR, RNG-ISCB etc.).  A fost ”invited speaker” și/sau ”invited special sessions’ organizer and chair” în China (2013: Beijing, Suzhou, Chengdu, 2015: Dalian, 2016: Beijing), India (2014: Madurai, 2017: Delhi), Russia (2014: Moscow), Brazil (2015: Rio), Lithuania (2015: Druskininkai), South Korea (2016: Asan). A publicat 3 cărți, 12 cursuri și materiale suport pentru studenți, 6 proceedings-uri și peste  80 articole științifice în reviste de specialitate și în volumele unor conferințe. Are peste 35 de articole ISI și peste 160 de citări din ISI în ISI (fără autocitări). În Google Scholar are peste 400 de citări.

Profil profesional, didactic și științific

 • Lista de lucrări (RO, 2017): PDF

Premii pentru realizări profesionale

 1. Diplomă de excelență (UAV, 2010)
 2. Profesorului anului (UAO, 2008)
 3. Gradație de merit (UAV, 2009-2013, 2015-2019)
 4. Profesor evidențiat (MEN, 1988)

Articole, activitate editorială și parteneriat în proiecte

Premii pentru cercetare/articole ISI

 1. Premiu articol ISI (UEFISCDI 2017, zona roșie, lista 1 nr. 384 )
 2. Premiu articol ISI  (CNCSIS 2015, zona roșie, lista 1 nr. 736 )
 3. Premiu articol ISI: (CNCSIS 2014, zona galbenă, lista 3 nr 363)
 4. Premiu articol ISI (CNCSIS, 2014 (zona rosie, lista 5, nr. 2586).
 5. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.250: /Trim. I, 2009.
 6. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.231: PN II 2007-2013, PN II/ /Oct. 2008.
 7. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.88: /Sept.  2008.
 8. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.90: /Sept. 2008.
 9. Diplomă de excelență pentru cercetare științifică (UAV, 2016)
 10. Diplomă de excelență pentru cercetare științifică (UAV, 2015)
 11. Premiu ROMAI pentru cercetare (2003)

Membru în colective editoriale:

 1. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC): fondator revistă cotată ISI, editor şef adjunct
 2. Financial Innovation, Springer, http://www.springer.com/economics/macroeconomics/journal/40854
 3. Journal of System and Management Sciences, Beijing Jiatong University, China, http://www.aasmr.org/jsms/editorial.html
 4. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, Bacau, Romania (BRAIN) (Editorial Board)
 5. Mathematics, Informatics, Physics Series - Bulletin of PG University of Ploiesti (BMIF) (Editorial Board)
 6. Theory and Applications in Mathematics and Computer Science, Arad, Romania (Associate Editor)
 7. Scientific and Technical Bulletin, Series: Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Computer Science, Arad, Romania: Editorial Board
 8. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, The International Institute of Informatics and Systemics, US: JSCI
 9.  Business, Management and Education, ISSN 2029-7491, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania: Editorial Board
 10. Baltic Journal of Modern Computing: http://www.bjmc.lu.lv/editorial-board/

Membru în organizații științifice/profesionale:

 1. Senior Member of IEEE (2011-present)
 2. IEEE Computational Intelligence Society Member
 3. ROMAI: Societatea Română de Matematică Aplicată si Industrială (Vice - President)
 4. SRAIT-Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică - Filiala Arad (Secretary)
 5. RNG-ISCB:  Romanian National Group of International Society for Clinical Biostatistics 
 6. SSMAR - Societatea Ştiinţifică de Management din România 
 7. AFER-Departamentul 3
 8. Member in International Advisory Board of Kalasalingam University, India
 9. Member in Advisory Committee of Graduate School of Management of Technology in Hoseo University of Asan -South Korea.
 10. Member in International Academy of Information Technology and Quantitative Management: http://www.iaitqm.org/

Legături relevante

Mesajul Rectorului pentru anul universitar 2017-2018

Dragi studenți, Stimați colegi,

Universitatea Agora din municipiul Oradea este o insţituţie de învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică, fondată în anul 2000 de către Fundaţia Agora, acreditată  în 2010 de către ARACIS şi  validată de Parlamentul României, prin Legea 59/2012,  fiind parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior din România.

Deşi tânără şi mică, cu două facultăți (Facultatea de  Ştiinţe Economice și Facultatea de Științe Juridice și Administrative),  Universitatea Agora este extrem de dinamică şi activă. În loc de o dezvoltare cantitativă preferăm una calitativă.

Universitatea Agora are 4 specializări universitare de licență și 3 programe de masterat. Examenele de licență și disertație din 2017  s-au finalizat cu o promovabilitate de 100% a celor înscriși.  Admiterea 2017 a înregistrat un progres considerabil, la unele specializări numărul de candidați fiind mai mare decât numărul de locuri.

Fără falsă modestie, Universitatea Agora se poate mândri, păstrând proporțiile, cu unele performanţe greu de atins  chiar de unele instituţii academice cu tradiţie şi de dimensiuni mai mari: 5 centre de cercetare (din care două  internaţionale), o editură şi o tipografie, 5 reviste ştiinţifice internaţionale în limba engleză (din care una ISI - cu factor de impact 1,374 şi două incluse în BDI), 5 conferinţe internaţionale în limba engleză, un simpozion studențesc internațional, un laborator de informatică, un laborator de criminalistică, 3 săli cu table smart pentru cursuri  videoconferinţe, 3 amfiteatre cu peste 100 de locuri, platformă de e-learning funcţională și peste 10 proiecte POS-DRU finalizate.

Prestigiul național și internațional de care se bucură Universitatea Agora din municipiul Oradea este confirmat în timp prin calitatea absolvenților săi, cât și prin relațiile de colaborare cu instituții similare din țară, din Europa, China, India și din Statele Unite ale Americii.

Universitatea Agora oferă  o educaţie temeinică, de calitate, prin tehnologii didactice moderne, în deplină transparenţă şi legalitate.

Mult succes tuturor în anul universitar 2017-2018!

Rector,

Prof.univ.dr. Ioan Dzițac

Înapoi la conținut.