Sari la conținut.

Prof.univ.dr. habil. Ioan DZIŢAC

Prorector  pentru Cercetare și Internaționalizare


Fost rector al UAO în mandatele 2012-2016 și 2016-2020.

Contact: idzitac@univagora.ro, professor.ioan.dzitac@ieee.org, Tel./Fax: +40 359 101 032

Competențe și domenii de interes:

 •  Sisteme informatice de asistare a deciziei, Sisteme informatice de gestiune, Logică (computațională, fuzzy), Soft computing
 • CV (2020):  PDF
 • Lista de lucrări (2020):  PDF

Web

Ioan Dzitac a obținut licența în matematică (1977) și doctoratul în informatică (2002) la Universitatea ”Babes-Bolyai” din  Cluj - Napoca. În 2019 a obținut abilitarea în domeniul Informatică economică la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este profesor de matematică și informatică la Universitatea Agora din Oradea (UAO; din 2017). De asemenea, este conducător de doctorat la Universitatea din Craiova.  A fost profesor adjunct la Universitatea Academiei Chineze de Științe (2013-2016) și este membru în consiliul consultativ al facultăţii MOT, Hoseo University din Coreea de Sud. Cercetările sale curente sunt orientate pe diferite aspecte ale inteligenței artificiale, soft computing și aplicații ale logicii fuzzy în tehnologie și economie. Este co-fondator și  Editor Șef al unei reviste cotate ISI/SCI Expanded (din 2006), International Journal of Computers Communications & Control (nominalizată de  Elsevier pentru Journal Excellence Award -Scopus Awards Romania 2015). De asemenea este  membru în  Editorial Board la alte 12 reviste științifice din lume (România, SUA, China, Lituania). Este co-fondator și  General Chair al  International Conference on Computers Communications and Control. A fost membru în Comitetele de Program în peste 80 de conferințe internaționale. Este Senior Member IEEE din 2011 și membru în  alte organizații profesionale (ROMAI, SRAIT, SSMAR, RNG-ISCB etc.).  A fost ”invited speaker” și/sau ”invited special sessions’ organizer and chair” în China (2013: Beijing, Suzhou, Chengdu, 2015: Dalian, 2016: Beijing), India (2014: Madurai, 2017: Delhi), Russia (2014: Moscow), Brazil (2015: Rio), Lithuania (2015: Druskininkai), South Korea (2016: Asan). A publicat 3 cărți, 12 cursuri și materiale suport pentru studenți, 6 proceedings-uri și peste  80 articole științifice în reviste de specialitate și în volumele unor conferințe. Are peste 45 de articole in  ISI Web of Science și peste 300 de citări din ISI în ISI (fără autocitări, h-index=10). În Google Scholar are peste 690 de citări şi h-index=13.

A fost inclus printre cei 100 de informaticieni români de pretutindeni, din ultimii 100 de ani, în volumul ”One Hundred Romanian Scientists in Theoretical Computer Science"  (p. 76,  PDF  ),   Editura Academiei Române, 2018, precum și în volumul ”Civilizația Românească- Știința și Tehnologia Informației în România”, apărut în anul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, tot în Editura Academiei (p. 159, 312, 349, 351, 384:  PDF).

Profil profesional, didactic și științific


Premii pentru realizări profesionale

 1. Diplomă de excelență (UAV, 2010)
 2. Profesorului anului (UAO, 2008)
 3. Gradație de merit (UAV, 2009-2013, 2015-2018)
 4. Profesor evidențiat (MEN, 1988)

Articole, activitate editorială și parteneriat în proiecte

Premii pentru cercetare/articole ISI

 1. Premiu articol ISI (UEFISCDI 2018, zona galbenă, lista 1 nr. 11 )
 2. Premiu articol ISI (UEFISCDI 2017, zona roșie, lista 1 nr. 384 )
 3. Premiu articol ISI  (CNCSIS 2015, zona roșie, lista 1 nr. 736 )
 4. Premiu articol ISI: (CNCSIS 2014, zona galbenă, lista 3 nr 363)
 5. Premiu articol ISI (CNCSIS, 2014 (zona rosie, lista 5, nr. 2586).
 6. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.250: /Trim. I, 2009.
 7. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.231: PN II 2007-2013, PN II/ /Oct. 2008.
 8. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.88: /Sept.  2008.
 9. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.90: /Sept. 2008.
 10. Diplomă de excelență pentru cercetare științifică (UAV, 2016)
 11. Diplomă de excelență pentru cercetare științifică (UAV, 2015)
 12. Premiu ROMAI pentru cercetare (2003)

Membru în colective editoriale:

 1. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC): fondator revistă cotată ISI, Editor Şef 
 2. Financial Innovation, Springer, http://www.springer.com/economics/macroeconomics/journal/40854
 3. Journal of System and Management Sciences, Beijing Jiatong University, China, http://www.aasmr.org/jsms/editorial.html
 4. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, Bacau, Romania (BRAIN) (Editorial Board)
 5. Mathematics, Informatics, Physics Series - Bulletin of PG University of Ploiesti (BMIF) (Editorial Board)
 6. Theory and Applications in Mathematics and Computer Science, Arad, Romania (Associate Editor)
 7. Scientific and Technical Bulletin, Series: Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Computer Science, Arad, Romania: Editorial Board
 8. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, The International Institute of Informatics and Systemics, US: JSCI
 9.  Business, Management and Education, ISSN 2029-7491, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania: Editorial Board
 10. Baltic Journal of Modern Computing: http://www.bjmc.lu.lv/editorial-board/
 11. Technological and Economic Development of Economy https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/editorialboard
 12. International Journal of Information Technology & Decision Making: https://www.worldscientific.com/page/ijitdm/editorial-board

Membru în organizații științifice/profesionale:

 1. Senior Member of IEEE (2011-present)
 2. IEEE Computational Intelligence Society Member
 3. ROMAI: Societatea Română de Matematică Aplicată si Industrială (Vice - President)
 4. SRAIT-Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică - Filiala Arad (Secretary)
 5. RNG-ISCB:  Romanian National Group of International Society for Clinical Biostatistics 
 6. SSMAR - Societatea Ştiinţifică de Management din România 
 7. AFER-Departamentul 3
 8. Member in International Advisory Board of Kalasalingam University, India
 9. Member in Advisory Committee of Graduate School of Management of Technology in Hoseo University of Asan -South Korea.
 10. Member in International Academy of Information Technology and Quantitative Management: http://www.iaitqm.org/

 Recomandări

2017:

1) Prof. Răzvan Andonie, Central Washington University, USA

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecAndonieSUA.pdf

2) Prof. Felisa Cordova, University Finis Terrae, Chile

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecCordovaCL.pdf

3) Prof. Gang Kou, Southwestern University of Finance and Economics, China

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecKouChengduCN.pdf

4) Prof. Yong Shi, Chinese Academy of Sciences, China

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecShiBeijingCN.pdf

2009:

5) Prof. Pierre Borne, Ecole Central de Lille, France

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecBorneFR.pdf

6) Acad. Florin Gheorghe Filip, Romanian Academy

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecFilip.pdf

7) Prof. Janos Fodor, Doctor of Hungarian Academy of Sciences

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecFodoHU.pdf

8) Prof. Adelina Georgescu, Academy of Romanian Scientists

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecGeorgescu.pdf

9) Acad. Gheorghe Păun, Romanian Academy & Academia Europaea

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecPaun.pdf

Mesajul Rectorului (2019-2020)

"Acces la succes!" (Moto UAO)

"Echipa de management a Universității Agora din Oradea consideră transparența  o componentă esențială a calității." (Misiunea asumată de către rector și echipa sa)
Universitatea Agora din Oradea este o instituție de învățământ superior de drept privat și utilitate publică, înființată în anul 2000 de Fundația Agora, acreditată de ARACIS în 2010 și validată de Parlamentul României prin Legea 59/2012, ca parte a sistemului național de învățământ superior în România. În anul 2018, Universitatea Agora a fost re-acreditată de ARACIS, cu gradul de încredere.

În data de 24.04.2012 am fost ales rector de către toți profesorii și studenții Universității Agora din Oradea,  pentru legislatura din 2012 -2016, iar în 2016 am fost reales pentru mandatul 2016-2020.

Rectorul reprezintă în mod legal Universitatea Agora din Oradea (UAO) în Consiliul Național al Rectorilor în relațiile cu Ministerul Educației Naționale și entitățile sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI etc.), cu guvernul  și autoritățile locale,  naționale și din  străinătate, cu organisme publice naționale și internaționale.

Deși  tânără și mică, cu  două facultăți (
Facultatea de Științe Juridice și Administrative şi Facultatea de Științe Economice), Universitatea Agora din Oradea este extrem de dinamică și activă. În loc de o dezvoltare cantitativă preferă una calitativă. UAO are patru specializări de licenţă acreditate: Drept (4 ani), Poliţie Locală (3 ani), Management (3 ani) şi Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani), precum şi trei programe de masterat acreditate: Ştiinţe penale şi criminalistică (1 an), Cercetări criminalistice aplicate (2 ani) şi Managementul resurselor umane (2 ani).

Fără falsă
modestie, Universitatea Agora din Oradea are unele performanțe dificil de realizat chiar și de unele instituții academice vechi și mai mari: 5 centre de cercetare (două internaționale), o editură editând 5 reviste științifice internaționale în limba engleză (dintre care una este indexată în ISI Web of Science, 5 conferințe internaționale în limba engleză, un laborator informatic, un laborator criminalistic, trei săli cu table inteligente pentru cursuri și videoconferințe, trei săli de curs cu peste 100 de locuri, platformă pentru învățarea electronică și 10 proiecte POS-DRU încheiate cu succes.

UAO a fost caracterizată de echipa EUA-IEP (2014) ca "o universitate antreprenorială":

Echipa EUA-IEP despre UAO (PDF): "Echipa s-a bucurat să cunoască caracteristicile de instituție antreprenorială a Universității Agora și rolul său de furnizor de educație superioară în domeniul dreptului, managementului și științelor sociale. A fost o experiență interesantă de discutat cu personalul, studenții și părțile interesate din exterior provocările cu care se confruntă UAO și eforturile universității de a aborda constrângerile și de a explora oportunitățile viitoare. Credem că universitatea are potențialul de a face pași de succes în următorul său stadiu de dezvoltare.”

În perioada 2012-2018, Universitatea Agora din Oradea a realizat numeroase acorduri internaționale cu numeroase universități din Europa, India și China. Începând cu anul universitar 2019-2020, intenționăm să extindem internaționalizarea și reperele unei universități inteligente într-o lume nouă (cu digitizarea, transformarea digitală, AI, 4iR, M-learning etc.).

Dacă sunteți de acord cu o educație de calitate superioară, prin tehnologii moderne de predare, în deplină transparență și legalitate, puteţi avea încredere în Universitatea Agora din Oradea.


Succes la acces!

Rector,

Prof.univ.dr.habil. Ioan Dzițac 

Înapoi la conținut.