Sari la conținut.

ALUMNI

facebook

Mesajul rectorului către absolvenţii Universităţii Agora din Oradea: Acces la Succes!

Dragi absolvenţi,

Prin  Legea 59 din 2012, Universitatea Agora din Oradea a devenit o  instituţie de învăţământ superior acreditată, de drept privat şi utilitate publică. Acest lucru a fost posibil şi datorită succesului pe care l-au înregistrat absolvenţii noştri în găsirea unui loc de muncă în profilul absolvit, lucru pentru care vă felicităm şi vă mulţumim.

Valoarea unei universităţi, ca furnizor de educaţie, se măsoară prin succesul profesional al absolvenţilor săi, iar valoarea unui profesionist este percepută prin prestigiul universităţii absolvite. În consecinţă, avem un obiectiv comun, care ne avantajează reciproc: creşterea prestigiul Universităţii Agora!

Urmărim mereu să ne facem o autoevaluare corectă a calităţii actului educaţional , ca să putem optimiza activitatea noastră viitoare. Părerea voastră este foarte importantă pentru noi!

Astel, în vederea unei autoevaluări corecte  şi pregătirea vizitei de re-evaluare externă din partea ARACIS  din anul 2017, este foarte important să ţinem legătura cu absolvenţii noştri, să le urmărim evoluţia profesională după absolvirea universităţii şi să le cerem sfaturi.

Pentru a realiza acest lucru cât mai uşor, am luat două măsuri:

  1. Am înfiinţat Departamentul Alumni şi am numit ca director pe doamna Dr. Gheorghina Bîrlădeanu;
  2. Am configurat o bază de date pentru ALUMNI în cadrul platformei Moodle, unde vor fi înregistraţi toţi absolvenţii noştrii.

Sunteţi rugaţi să trimiteţi un e-mail, la adresa alumni@univagora.ro, doamnei director de departament, cu următoarele informaţii:

  1. Numele şi prenumele;
  2. Specializarea absolvită;
  3. Anul absolvirii (promoţia);
  4. Locul de muncă şi funcţia;
  5. Date de contact (e-mail, telefon etc.).

Pe baza datelor de mai sus, veţi fi înregistraţi în baza noastră de date, unde vi se crea un profil, la care veţi acces online şi veţi putea să-l actualizaţi oricând.

De asemenea, în interiorul platformei, la care vă veţi putea loga la adresa http://moodle.univagora.ro/, veţi avea acces la forum  şi veţi putea comunica cu profesorii şi colegii Dvs., fie pe grup, fie în particular, cu oricare dintre ei.

Ne bazăm pe colaborarea dumneavoastră şi vă dorim  mult succes în carieră şi fericire în viaţă, alături de cei dragi!

Cu aleasă preţuire,

Rector,

Prof.univ.dr. Ioan Dzițac

Director Departament Alumni: Dr. Gheorghina Bîrlădeanu

E-mail: alumni@univagora.ro,  gheorghina.birladeanu@univagora.ro; gheorghina_birladeanu@yahoo.com

De trei ori prima

La deschiderea anului universitar 2012-2013, cu ocazia omagierii celor care au contribuit la acreditarea Universităţii Agora, doamna Gheorghina Bîrlădeanu a primit Premiul "ACCES LA SUCCES" şi o Diplomă de Excelenţă, pentru o performanţă inedită, de a fi fost de trei ori prima:

  • A fost prima studentă înscrisă la Universitatea Agora, la înfiinţarea acesteia, în anul 2000;
  • A fost prima şefă de promoţie a Universităţii Agora;
  • A fost primul absolvent al Universităţii Agora care a obţinut titlul ştiinţific de doctor.

Începând cu anul universitar 2012-2013 rectorul Universităţii Agora, prof.univ.dr. Ioan Dziţac, a numit-o pe doamna Dr. Gheorghina Bîrlădeanu în funcţia de director al Departamentului Alumni pentru perioada 2012-2016.

Premiul "Lifetime e-mail@univagora.ro"

La propunerea rectorului,  Consiliul de Administraţie al Universităţii Agora a aprobat înfiinţarea  premiului  "Lifetime e-mail@univagora.ro", prin care se acordă un Certificat de proprietate pentru o adresă de e-mail pe viaţă din domeniul de Internet a Universităţii Agora, univagora.ro, celor mai buni licenţiaţi ai fiecărei promoţii, la fiecare specializare.

Premiul se acordă începând din anul 2012, anul acreditării/ înfiinţării Universităţii Agora prin Legea 59/2012, iar prima adresă se acordă, retroactiv şi în mod excepţional, doamnei Dr. Gheorghina Bîrlădeanu.

Un posesor al unei adrese de e-mail comune, gen GMAIL, YAHOO ş.a., nu este decât un simplu anonim în percepţia celor cu care comunică, deoarece oricine îşi poate face singur o astfel de adresă. O adresă instituţională, însă, nu poate avea decât o persoană în care instituţia respectivă are încredere.

Astfel, începând cei mai buni absolvenţi devin parte integrantă a comunităţii Agora, putând să corespondeze prin e-mail de pe o adresă instituţională, ceea ce le conferă mai multă credibilitate în percepţia celor cu care comunică, de exemplu, şansele lor de angajare vor creşte.

Din cadrul promoţiei 2012, au primit premiul şi certificatul de proprietate următorii absolvenţi excepţionali:

Nume si prenume

Specializarea

1

Brânduș Rareș Alexandru 

rares.brandus@univagora.ro

Management

2

Herdelău Ioana Roxana

roxana.herdelau@univagora.ro

CIG

3

Vesa Raul Bogdan

raul.vesa@univagora.ro

Drept

4

Roșca Maria Nicoleta

 maria.rosca@univagora.ro

Drept

Din cadrul promoţiei 2013 , au primit premiul şi certificatul de proprietate următorii absolvenţi excepţionali:

Nume si prenume

Domeniul

1

Galea Laura

laura.galae@univagora.ro

Ştiinte economice

2

Paşcalău Simona Valentina

simona.pascalau@univagora.ro

Drept

4

Popa Anamaria Georgeta

 anamaria.popa@univagora.ro

Ştiinţe administrative

Felicitări turor!

Cunoştinţele, competenţele si abilităţile dobândite pe parcursul anilor de studiu sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să înveţe permanent şi să continue studiile universitare în ciclul următor. Absolvenţii au astfel posibilitatea să-şi dezvolte abilităţile profesionale prin continuarea studiilor universitare.
În cadrul departamentului ALUMNI, pe baza legăturii care există între universitate şi foştii absolvenţi s-au obţinut date de la 96% dintre absolvenţi. Conform acestor date 59.60% dintre absolvenţi au fost admişi la studii universitare de masterat.

Înapoi la conținut.