Sari la conținut.

Parteneri UAO

Ministerul Educaţiei și Cercetării  (MEC): www.edu.ro

Universitatea Agora din municipiul Oradea, la absolvire, eliberează diplome de studii sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), valabile în România, Uniunea Europeană şi în ţările terţe cu care România are acorduri în acest sens.

Organisme consultative ale MEC:

  • Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):  ANC
  • Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS): www.rncis.ro
  • Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS): www.cncs-nrc.ro
  • Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU): www.cnatdcu.ro
  • Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI): www.uefiscdi.gov.ro
  • Autoritatea Naţională a Cercetării Ştiinţifice (ANCS): www.ancs.ro

*****

Procesul Bologna

Universitatea Agora din municipiul Oradea aderă la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în 1988 și acționează pentru transpunerea în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice a valorilor, normelor și reglementărilor promovate în cadrul a ceea ce este denumit „Procesul Bologna”.

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Superior (ARACIS): www.aracis.ro

*****

Universități și instituții partenere

EUROPA

SUA

CHINA

INDIA

Consorții internaționale

*****

Programe Europene

  • Uniunea Economică și Monetară (UEM, Jean Monnet)
  • Europe Direct Agora
  • Libera circulație (Jean Monnet)

*****

Universităţi din România cu care Universitatea Agora are colaborări instituţionale/ protocoale de colaborare

*****

Înapoi la conținut.