Sari la conținut.


Universitatea Agora din municipiul Oradea

=========================================================

Facultatea de Științe Economice

=========================================================

Domeniu de masterat acreditat: Management

Program (specializare) de studii universitare de masterat:

Acreditare și număr de locuri stabilite prin H.G. nr. 117/16.03.2017 publicată în M. Of. nr. 218/ 30.03.2017.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


Denumirea specializării: Managementul resurselor umane

  • Plan de invatamant MRU 2018-2020  Icon PDF (499,4 KO)
  • Durata: 2 ani;
  • Număr credite ECTS: 120;
  • Număr locuri: 50;
  • Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență (IF);
  • Platformă suport cursuri: Moodle;
  • Candidaţi eligibili: absolvenţii de studii universitare de orice profil, cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru licenţiaţii/diplomaţii din 2016 se acceptă adeverinţa);
  • Creditele obţinute la programele de studii postuniversitare se recunosc la disciplinele corespondente.

Înapoi la conținut.