Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea

=====================================================================

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

=====================================================================

Domeniu de masterat acreditat: Drept

Programe (specializări) de studii universitare de masterat:

  Acreditare și număr de locuri stabilite prin H.G. nr. 117/16.03.2017 publicată în M. Of. nr. 218/ 30.03.2017.

ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALITICĂ

- admitere cu diplomă de licență (în orice domeniu)

- absolvire cu diplomă de master în Drept

CERCETĂRI CRIMINALISTICE APLICATE

- admitere cu diplomă de licență (în orice domeniu)

- absolvire cu diplomă de master în Drept

=================================================

1. Program de master: Științe penale și criminalistică (acreditare prin H.G.)

 • Durata: 1 an;
 • Număr credite ECTS: 60;
 • Număr locuri: 50;
 • Forma de învăţământ: IF;
 • Plan de învăţământ valabil începând cu anul universitar  2013-2014:  PDF;
 • Platformă suport cursuri: Moodle;
 • Candidaţi eligibili: absolvenţii de studii universitare de orice profil, cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru licenţiaţii/diplomaţii din 2017 se acceptă adeverinţa);
 • Creditele obţinute la programele de studii postuniversitare se recunosc la discipline corespondente;

2. Program de master: Cercetări criminalistice aplicate

 • Durata: 2 ani;
 • Număr credite ECTS: 120;
 • Număr locuri: 50;
 • Forma de învăţământ: IF;
 • Plan de învăţământ valabil începând cu anul universitar  2015-2016:  PDF;
 • Tematica de concurs pentru interviu:   PDF.

Informaţii suplimentare

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513 sau prin e-mail secretariat@univagora.ro

Înapoi la conținut.