Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea

=====================================================================

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

=====================================================================

Domeniu de masterat acreditat: Drept

Program de studii universitare de master:

HG.  906/19.08.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 -2022, publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 821bis/27.VIII.2021 : 

 

1. Program de master: Științe penale și criminalistică 

  • Durata: 1 an;
  • Număr credite ECTS: 60;
  • Număr locuri: 50;
  • Forma de învăţământ: IF;
  • Plan de învăţământ valabil începând cu anul universitar  2021-2022: PDF
  • Platformă suport cursuri: Moodle;
  • Candidaţi eligibili: Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă (pentru absolvenții promoției curente se acceptă adeverinţa de absolvire, până la eliberarea diplomei);

Informaţii suplimentare

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513 sau prin e-mail secretariat@univagora.ro

Înapoi la conținut.