Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Programul de studii universitare de licenţă (specializarea):

POLIȚIE LOCALĂ

Poliție locală

  • Acreditare și număr de locuri stabilite prin H.G. nr. 376/18.05.2016: PDF
  • Ghidul studentului la Poliţie locală (46 pagini):  PDF
  • Platformă suport cursuri: Moodle
  • Grila RNCIS pentru Poliție locală (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF

Domeniu de licenţă: Ştiinţe administrative

Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

Număr credite ECTS: 180

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în științe administrative

Plan de învăţământ: HTML

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2016-2017: 80

Admiterea pe locurile cu taxă:  Pe bază de dosar (media de la Bacalaureat)

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de şcolarizare: 500 euro/an (în 3 rate anuale şi nemodificate pe tot ciclul I)

Diploma acordată: Diplomă de licenţă în științe administrative

Supliment de diplomă: atestă în limbile română şi engleză la specializarea în Ştiinţe administrative/Poliţie locală

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Finalizare: Examen de licenţă (examen oral/scris + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă)

Contracte de studii la Poliţie locală:

  1. fără taxă (bursă Agora) Icon PDF (182,1 KO)
  2. cu taxă Icon PDF (188,4 KO)

Înapoi la conținut.