Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

====================================================================

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

====================================================================

Programul de studii universitare de licenţă (specializarea): POLIȚIE LOCALĂ

Admiterea pentru anul universitar 2019 -2020

Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, din 23.05.2019, publicată în Monitorul Oficial, partea I, Nr. 467, cu Anexele 1-6 publicate în Nr. 467 bis/10.04.2019, precizează la pag. 119 starea de acreditare (A) și numărul de locuri la specializările de licență de la Universitatea Agora din Municipiul Oradea: Management (A, 50 locuri), Contabilitate și informatică de gestiune (A, 100 locuri), Drept (A, 100 locuri) și Poliție locală (A, 80 locuri).

Probe sportive eliminatorii la admitere pentru specializarea Poliție locală: 17 septembrie, 2019, ora 16:00.

In cadrul admiterii la programul de studii POLIȚIE LOCALĂ, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu (calificative ADMIS/RESPINS). 
Toate probele sunt obligatorii: alergare de viteză (50 m plat), alergare de rezistență (1000 m).

  • Ghidul studentului la Poliţie locală (46 pagini):  PDF
  • Platformă suport cursuri: Moodle
  • Grila RNCIS pentru Poliție locală (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF

Domeniu de licenţă: Ştiinţe administrative

Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

Număr credite ECTS: 180

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în științe administrative

Plan de învăţământ (discipline selectate):

-Fundamentele poliției locale;
-Drept administrativ;

-Drept penal;

-Investigație polițienească;
-Comunicare în administrația publică;
-Management public;
-Drept financiar și fiscal;
-Relații publice;
-Legislatie rutieră;
-Teorie și practică polițienească;

-Managementul resurselor umane în administrația publică; ...

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2019-2020: 80.

Admiterea pe locurile cu taxă:  Pe bază de dosar (media de la Bacalaureat)

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de şcolarizare: 500 euro/an (în 3 rate anuale şi nemodificate pe tot ciclul I)

Diploma acordată: Diplomă de licenţă în științe administrative

Supliment de diplomă: atestă în limbile română şi engleză la specializarea în Ştiinţe administrative/Poliţie locală

Finalizare: Examen de licenţă (examen oral/scris + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă)

Resurse

Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)

Accesare Moodle


Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora, vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând clic AICI

Bibliografie pe net despre Criminalitatea Informatică (CI)

1. Serviciul de Combatere al CI: http://www.efrauda.ro/

2. Infracţiuni informatice: http://www.criminalitate.info/

3. Tipuri de fraude informatice: http://www.criminalitatea-informatica.ro/

4. CI  în vizorul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/news/justice/120328_ro.htm

5. Articol destpe CI: http://www.racai.ro/INFOSOC-Project/BanciuVladut_st_e03_new.pdf
6. Legile Internetului

7. Bibliotecă juridică: http://bibliotecahamangiu.ro/

 ***

Înapoi la conținut.