Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

====================================================================

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

====================================================================

Programul de studii universitare de licenţă : POLIȚIE LOCALĂ

  • Platformă suport cursuri: Moodle
  • Grila RNCIS pentru Poliție locală (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF
  • Plan de învățământ 2021-2024: PDF
  • Ghidul studentului Politie Locala  PDF
  • Adeverință ANC: PDF

Domeniu de licenţă: Ştiinţe administrative

Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani

Număr credite ECTS: 180

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în științe administrative

Plan de învăţământ (discipline selectate):

-Fundamentele poliției locale;
-Drept administrativ;

-Drept penal;

-Investigație polițienească;
-Comunicare în administrația publică;
-Management public;
-Drept financiar și fiscal;
-Relații publice;
-Legislatie rutieră;
-Teorie și practică polițienească;

-Managementul resurselor umane în administrația publică; ...

Număr maxim de locuri aprobat pentru anul universitar 2021-2022: 80. (H.G. 883/19.08.2021 ).

Admiterea pe locurile cu taxă:  Pe bază de dosar (media de la Bacalaureat)

Locuri fără taxă: Burse Agora, se acordă pe baza unor criterii de performanță, stabilite de către CA-UAO.

Taxa de şcolarizare: Detalii aici

Diploma acordată: Diplomă de licenţă în științe administrative

Supliment de diplomă: atestă în limbile română şi engleză la specializarea în Ştiinţe administrative/Poliţie locală

Finalizare: Examen de licenţă (examen oral/scris + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă)

Resurse

Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)

 Accesare Moodle


Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora, vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând clic AICI

Bibliografie pe net despre Criminalitatea Informatică (CI)

1. Serviciul de Combatere al CI: http://www.efrauda.ro/

2. Infracţiuni informatice: http://www.criminalitate.info/

3. Tipuri de fraude informatice: http://www.criminalitatea-informatica.ro/

4. CI  în vizorul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/news/justice/120328_ro.htm

5. Articol destpe CI: http://www.racai.ro/INFOSOC-Project/BanciuVladut_st_e03_new.pdf
6. Legile Internetului

7. Bibliotecă juridică: http://bibliotecahamangiu.ro/

 ***

Înapoi la conținut.