Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

======================================================

Facultatea de Științe Economice

=======================================================

Programul de studii de licenţă (specializarea):

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE


Profilul: Economic/ Domeniul fundamental de studii: Ştiinţe economice/ Domeniu de licenţă: Contabilitate/ Programul de studiu (specializarea):

  •  Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG, acreditat  cf. H.G. nr. 140/16.03.2017 PDF )

Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna), învățământ cu frecvență (IF)


Durata:3 ani; Sistem de credite  europene transferabile (SECT/ECST): 180

  • Plan de învăţământ CIG:  PDF
  • Ghidul studentului la CIG (20 pagini):  PDF
  • Platformă suport cursuri: Moodle

Discipline obligatorii

Anul I :  Microeconomie, Matematică, Informatică, Finanțe, Drept, Macroeconomie, Management, Bazele contabilităţii, Statistică, Sociologie, Limba străină  (engleză, franceză), Comunicare în afaceri în imba străină

Anul II :Contabilitate financiară I + II, Marketing, Econometrie, Finanţe publice, Economia și gestiunea întreprinderii,  Finanțele întreprinderii, Baze de date în economie, Management public, Monedă și credit, Comunicare  în afaceri limbă străină

Anul III : Contabilitabilitatea instituțiilor publice, Control financiar și expertiză contabilă, Managementul riscului în afaceri, Evaluarea întreprinderii, Analiză economico-financiară, Audit financiar, Contabilitate comparată, Contabilitate de gestiune

Finalizare studii: Examen de licenţă (elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă + examen oral)

Diploma acordată: Diplomă de licenţă (Titlu acordat: Licențiat în științe economice)

Supliment de diplomă: Atestă în limbile română şi engleză specializarea în contabilitate şi informatică de gestiune

După absolvire: Angajare pe un post de specialitate sau/şi continuare de studii în ciclul II (master, 2 ani)

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de informatică, firmă virtuală, centre şi colective de cercetare, o editură acreditată, 2 reviste internaţionale, 2 conferinţe internaţionale periodice, sală de sport, club sportiv, acces la internet, burse, cazare etc.

Număr maxim de locuri: 100

  • Admitere pe locurile cu taxă:  pe bază de dosar (media de la examenul de bacalaureat)
  • Numărul de locuri fără taxă: se stabilește anual de către CA-UAO.

Taxa de înscriere: 100 lei

Taxa de şcolarizare: 500 euro/an (în 3 rate anuale şi nemodificate pe tot ciclul I)

Contracte de studii:

  1. fără taxă (bursă Agora)  PDF
  2. cu taxă  PDF

*****************

Resurse

Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)

Accesare Moodle


Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora, vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând clic AICI

Programe de contabilitate gratuite

****

Înapoi la conținut.