Sari la conținut.

SECŢIUNEA INGINERIE

Subsecţiuni

Responsabili subsecţiuni

Automatizări şi matematică-informatică aplicată

acad. Florin Gheorghe Filip

acad. Dan Tufiş

prof. univ. dr. Ioana Moisil

prof. univ. dr. ing. Valentina Balaş

prof. univ. dr. ing. Marius Balaş

prof. univ. dr. ing.Caius Pănoiu

dr. Bogdana Stanojevic

conf. univ. dr. ing. Egri Angela

şef lucr. dr. ing. Diniş Corina

şef lucr. dr. ing. Anghel Drugărin Cornelia

Mecatronică şi robotică

acad. Dan Tufiş

prof. univ. dr. Bălaş Valentina

prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

conf. univ. dr. ing. Gligor Adrian

conf. univ. dr. ing. Grofu Florin

conf. univ. dr. ing. Buidoș Traian
conf. univ. dr. ing. Kiss Imre
șef lucr. dr.ing. Rațiu Sorin
șef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
lect. univ. dr. Andrea Amalia Minda
şef lucr. dr. ing. Şuteu Marius

Mecanică, inginerie industrială şi tehnologii neconvenţionale

Ingineria autovehiculelor

Inginerie electrică, electronică şi energetică

prof. univ. dr. ing. Rădulescu Victoriţa

conf. univ. dr. ing. Popa Gabriel

conf. univ. dr. ing. Gheorghe Grigoraş

şef lucr. dr. ing. Dumitru Cristian

şef lucr. dr. ing. Simo Attila

şef lucr. dr. ing. Bogdan Neagu

Inginerie şi management

conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu

lect. univ. dr. ec. Andreescu Nicoleta

şef lucr. dr. ing. Barla Eva

SECŢIUNEA ŞTIINŢE JURIDICE

Responsabili subsecţiuni:prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

                                           lect. univ. dr. Radu Gheorghe Florin

                                            drd. Laura Dumitrana Rath Boșca

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Responsabili secţiune: lect. univ. dr. Crăciun Leucea

                                       lect. univ. dr. Sferlea Elena

SECŢIUNEA ŞTIINŢE ECONOMICE

Responsabili secţiune: conf. univ. dr. Bologa Gabriela

                                       conf. univ. dr. Dan Benţa

                                       lect. univ. dr. Butaci Casian

SECŢIUNEA MULTIDISCIPLINARĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI

Responsabil secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

                                      prof. univ. dr. ing. Marius Bălaş

                                      prof. univ.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu

                                      conf. univ. dr. ing. Buidoș Traian

                                      conf. univ. dr. ing. Imre Kiss

SECŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ PENTRU STUDENŢI ŞI ELEVI (în limba engleză)

Responsabili secţiune: prof. univ. dr. Ioana Moisil

                                       prof. univ. dr. ing. Valentina Bălaş

                                       prof. dr. Eleonora Desnica

                                       prof. Milan Stanojevic

                                      dr. Bogdana Stanojevic

                                       prof. Kristijan Cincar  

SECŢIUNEA SPECIALĂ MULTIDISCIPLINARĂ PENTRU ELEVI

Responsabili secţiune: prof. Rohatinovici Clara

                                       prof. Deac Lucica

                                       prof. Szatmari Dorina

                                       prof. Kelemen Erzsebet

                                       prof. Luncan Alina    

SECŢIUNEA APLICAŢII PRACTICE-DEMONSTRATIVE,  SIMULĂRI ŞI “EXPO_BACStud 2019”

Responsabili secţiune: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

                                       conf. univ. dr. ing. Simona Dzițac

                                      conf. univ. dr. Alina Angela Manolescu

                                      conf. dr. ing. Traian Buidoş

                                      şef lucr. dr. ing. Eva Barla

                                      şef lucr. dr. ing. Ovidiu Hăruţă                

                                      şef lucr. dr. ing. Marinela Bodog

                                      lect. univ. dr. Liviu Lascu

                                      dr. ing. Marius Lolea

                                      prof.dr. Gheorghina Bîrlădeanu

                                      stud. Domnica Ioana Dziţac

Înapoi la conținut.